Карабець Карина, група Ф.м-62ан

 - директор компанії ТОВ «Оріфлейм Україна», лідер інтернет-проекту ведення бізнесу в Інтернеті

 - у 2015 році отримала сертифікат за проходження стажування в органах Сумської міської ради

 - має сертифікат за проходження онлайн-практики в Приват Банку. Занесення в кадровий резерв ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 - займається науковою діяльність, написанням тез доповідей;

 - приймала участь у  Міжнародній науково-практичній конференції імені професора Балацького О.Ф. "Економічніпроблемисталогорозвитку, де зайняла ІІ місце  (керівники – Захаркіна Л.С., Рубанов П.М.) з доповіддю на тему: «Проблеми розвитку системи  рейтингового оцінювання українських банків»

- з 2015 року – Голова Комісії з працевлаштування ПОС СумДУ та Голова Агенції з працевлаштуваннястудентів та випускниківСумДУ


 Оголь Олена, група Ф.м-61

 Оголь Олена вміє продуктивно і точно працювати з теоретичними та архівними джерелами, нормативним і практичним матеріалом. Є членом наукового товариства студентів в університеті. Вона має навички роботи з науково-теоретичною, науковою, публіцистичною літературою. Це дало змогу студентці з першого року навчання брати участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях, ставати призером студентських наукових конференцій Сумського державного університету. Має публікації тез доповідей, в тому числі і в фахових виданнях.

 Приймала участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі страхової справи, міжнародної економіки.

 Серед основних досягнень Олени:

 - 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності "Гроші, фінанси і кредит", м.Київ,  (керівники д.е.н., проф. кафедри фінансів і кредиту Кобушко І.М., к.е.н., асистент кафедри управління Кобушко Я.В.);

 - 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з напрямку "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", м. Київ, (керівник Плікус І.Й.)

- 2-ге місце у міжнародній науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. "Економічні проблеми сталого розвитку"  (керівник - Кобушко І.М.)


 Алексєєва Світлана, група Ф.м-61

 Алексєєва Світлана виявила інтерес до наукової діяльності з першого курсу, написавши у 2012 році тези до науково-практичної конференції на базі СумДУ. За наступні роки навчання має публікації, ключові питання яких -інвестиційні процеси та державно-приватне партнерство.

У 2016 році була учасником науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. Сумського державного університету, результатом якої стало зайняте ІІІ місце. Того ж року зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Гроші, фінанси і кредит".


 Мурай Віталія, група Ф.м-62ан

  • приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» 13-15 квітня 2016 року. Зайняла 8 місце, нагороджена грамотою за найкраще виконання творчого завдання.
  • участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України» 6-8 квітня 2016 року.
  • зайняла 1-ше місце у міжнародній науково-практичній конференції імені професора Балацького О.Ф. "Економічні проблеми сталого розвитку" на кафедрі Фінансів і кредиту (керівник – Захаркіна Л.С.)

Має публікації тез доповідей, брала активну участь у громадському житті університету, профорг академічної групи (2012-2016 рр.).


 Іванченко Марина, група Ф.м-61

  • з 2013 року голова профбюро ННІ ФЕМ ім. О.Балацького та брала активну у часть у громадському житті університету;
  • стала Кращим студентом СумДУ 2015 року у номінації «Профспілковий діяч»;

Активно бере участь у науковій роботі: участь в олімпіадах, написання тез та статтей.

Поділитися: