shyshova.jpg (160×240) Посада: старший викладач кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступiнь:  канд.екон.наук
Вчене звання: -
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Cоц.мережі:

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/yuliya.shyshova

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік,
 • Гроші та кредит,
 • Управління фінансовими ризиками,
 • Фінансово-економічні розрахунки

Наукові інтереси:

 • вартісно-орієнтований підхід до управління підприємствами;
 • фінанси природокористування;
 • бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами;
 • управління фінансовими ризиками;
 • фінансово-економічні розрахунки.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

30 публікацій, з яких 2 підрозділи у двох колективних монографіях, 8 статей у наукових фахових виданнях України, 1 наукова праця у закордонному виданні, 15 тез доповідей.

Наукові праці:

Підрозділи монографій

1. Шишова Ю. Г. Екологічні фактори трансформації корпоративних інтересів: зміна моделей управління / Ю. Г. Шишова // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / за заг. ред. В. М. Бороноса, І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 62–69.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шишова Ю.Г. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В. // Проблеми економіки. –2015. – №1 — С.85-91.
 2. Шишова Ю.Г. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В., Шкодкіна Ю.М. // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – №3. – С.106-113.
 3. Шишова Ю. Г. Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву / Ю. Г. Шишова // Інноваційна економіка. – 2013. - № 11(49). – С. 206 – 214.
 4. Шишова Ю. Г. Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники / Ю. Г. Шишова // Бізнес-Інформ. – 2012. - № 12. – С. 234 – 237.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Shyshova I. Сost of capital and its forecast in Value-Based Management / I. Shyshova, N. Kostel // European Researcher (Росія). – 2013. - Vol. (64), № 12-1. – Р. 2774 – 2780. 

Навчально-методичні праці:

 • 3846 Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни "Бухгалтерський облік" за темою "Основи роботи з програмою "1С: Бухгалтерія 8" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / М. Ю. Абрамчук, В. І. Лисиця, Ю. Г. Шишова, О. М. Діденко. — Суми : СумДУ, 2015. — 79 с.
 • 3310 Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" [Текст] : для слухачів ЦПО та студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спец. 7.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, І. В. Басанцов, Ю. Г. Шишова. – Суми : СумДУ, 2012. – 36 с.

Цитування:

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, ipsa, beatae delectus ad doloremque consequuntur similique sit repellat quasi quia inventore nesciunt ea. Vero dolores nisi amet maiores animi accusamus.

Impedit, quas, voluptatum, consectetur, nemo obcaecati reiciendis officia amet suscipit delectus deleniti id quaerat ipsum a illo error dolorum qui repellendus ea quibusdam rerum dignissimos aut harum nulla asperiores eveniet.

Організаційна робота:

 • Організаційне забезпечення процесу пошуку та поповнення БД нових академічних та неакадемічних контактерів як основи для визначення рейтингу кафедри (спеціальності) експертами провідних міжнародних баз (агентств), зокрема QS, ExpertRA;
 • Організація цільової та практичної підготовки студентів, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів;
 • Систематизація та періодичне оновлення бази даних випускників кафедри на сайті кафедри;
 • Організаційне забезпечення процесу підготовки та подання до видання статей викладачів і студентів у окремому томі журналу „Вісник СумДУ”
 

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, зокрема підготовка статей та тез доповідей для участі у науково-практичних конференціях.

Участь у науковій роботі:

 • "Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством" (№ 0113U008383 (термін виконання грудень 2013 – грудень 2015 р.)) - відповідальний виконавець;
 • "Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів" (№ 0114U001000);
 • "Формування фінансового механізму стабілізації економіки України" (№ 0111U007004);
 • "Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону" (№0112U008286);
 • «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (№ 0110U007825);
 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (№ 0115U002552);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, ipsa, beatae delectus ad doloremque consequuntur similique sit repellat quasi quia inventore nesciunt ea. Vero dolores nisi amet maiores animi accusamus.

Impedit, quas, voluptatum, consectetur, nemo obcaecati reiciendis officia amet suscipit delectus deleniti id quaerat ipsum a illo error dolorum qui repellendus ea quibusdam rerum dignissimos aut harum nulla asperiores eveniet.

Поділитися: