Характеристика програми

ТЕРМІН
1,5 року / 3 семестри / 90 кредитів ECTS (професійна програма)
2 роки / 4 семестри / 120 кредитів ECTS (Навчальна програма)

МОВА Українська, англійська

Опис програми

Фінанси і аудит підприємництва - це магістерська програма, яка орієнтована на студентів, що бажають досягти успіху в кар'єрному зростанні і підвищення професійних можливостей. Вона засновані на забезпеченні професійних компетенції, що полягають у:

  • вмінні аналізувати фінансову звітність;
  • розуміти особливості управлінського обліку;
  • здатності приймати грамотні фінансово-управлінськи рішення
  • можливості надавати фінансово-консультаційні послуги.

Після завершення цієї програми випускники:
   

  • отримають глибоке розуміння основних фінансових теорій, на яких заснована сучасна фінансова система.
  • матимуть можливість оцінювати, використовувати і критично аналізувати фінансову інформацію та інші дані для прийняття вірних управлінських рішень.
  • матимуть можливість оцінювати корпоративні інвестиційні та фінансові рішення в системах стратегічного управління і зовнішньоекономічних відносин,
  • розумітимуть, як функції управлінського обліку пов’язані та впливають на контроль, оцінку і вимірювання ефективності діяльності підприємства.
  • будуть розуміти, як сформулювати, розробити і виконати успішний бізнес-плану проекту з використанням відповідних інструментів планування.

Магістерська програма акредитована Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Це означає, що при успішному її завершенні, випускники отримують можливість перезарахування наступних модулів:

F4 Корпоративне і господарське право;

F5 Управління ефективністю;

F6 Оподаткування;

F7 Фінансова звітність

Вимоги до вступників

Вимогою до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання є наявність вищої освіти ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста) – наявність диплому бакалавра (спеціаліста).
 
Структура програми

Перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх вивчення затверджена у навчальному плані. Модель передбачає активне навчання студента, у тому числі через проведення наукових досліджень. Програмою передбачені: лекції, семінарські, практичні заняття, групова проектна робота, самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, проведення наукових досліджень. Особлива роль відводиться практичній підготовці, що проходить на підприємствах, фінансово-кредитних установах, контролюючих органах, тощо.

Викладання та оцінювання

Магістранти отримують підтримку протягом всього навчання. Освітній процес включає лекції, семінари, практичні заняття, оцінювання, індивідуальне та групове навчання з викладачами. Використовується широке коло завдань оцінки, включаючи есе, звіти, іспити і презентації.

Можливості працевлаштування.

Випускники мають можливість працевлаштовуватися у Вищіх навчальних закладах, наукових установах, науково-виробничіх об’єднаннях, органах державної влади, управління і місцевого самоврядування, установах фінансового сектору тощо, а також продовжити підготовку на аспірантському рівні вищої освіти.

Кадрове забезпечення.

Підготовку студентів здійснюють висококваліфіковані викладачі випускової кафедри фінансів і кредиту та інших кафедр Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького. Гарантом освітньо-наукової програми «Гроші, фінанси і кредит» є завідувач кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук, професор Боронос Володимир Миколайович. Крім нього від кафедри фінансів і кредиту в навчальному процесі беруть участь доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Кобушко Ігор Миколайович,  доктор економічних наук, професор Басанцов Ігор Володимирович.

 

Поділитися: