Характеристика програми

ТЕРМІН 1,5 року / 3 семестри / 90 кредитів ECTS (професійна програма)

МОВА Українська

Опис програми

«Інвестиції, підприємництво і стартами» - це магістерська програма, яка орієнтована переважно на контингент працюючих слухачів, що бажають досягти успіху в започаткуванні власної справи і підвищення професійних можливостей. Вона заснована на забезпеченні професійних компетенції, що полягають у:

 • розуміти особливості організації підприємницької діяльності;
 • формування правильної уяви про психологічні особливості ведення бізнесу;
 • формування навиків розробки бізнес моделі стартап проекту;
 • здатності приймати грамотні інвестиційні рішення;
 • аналіз та пошук фінансових ресурсів для організації та розширення власного бізнесу;
 • аналіз ризиків та можливостей для розвитку та масштабування бізнесу;
 • можливості надавати консультаційні послуги;
 • формування навичок управління трудовими ресурсами та ведення переговорів.

Після завершення цієї програми випускники:

 • отримають глибоке розуміння основ інвестиційної теорій, на яких заснована сучасна фінансова система;
 • матимуть можливість оцінювати, використовувати і критично аналізувати фінансову інформацію та інші дані для прийняття вірних підприємницьких рішень;
 • матимуть можливість оцінювати ефективність інвестиційних проектів;
 • розумітимуть, яким чином ефективність управління трудовими ресурсами пов’язана та впливає на ефективність діяльності малого та середнього бізнесу;
 • будуть розуміти, як сформулювати, розробити і виконати успішний бізнес-план власного бізнесу з використанням відповідних інструментів планування.

Реалізація даної магістерської програми можливо завдяки об’єднанню потенціалів Сумського державного університету та Коаліції малого та середнього бізнесу у Сумській області.

Вимоги до вступників

Вимогою до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання є наявність вищої освіти ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста) – наявність диплому бакалавра (спеціаліста).

Структура програми

Перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх вивчення затверджена у навчальному плані. Навчальний план сформований у тісній співпраці з партнерами програми від бізнесу та наповний лише тими дисциплінами, по яким підприємці дійсно відчувають дефіцит навичок. Навчальний процес буде побудований таким чином, щоб сформувати зручні умови для започаткування та розвитку власної справи, завдяки наданню практично-орієнтованих знань, організації навчання у вигляді тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, круглих столів, workshop, e-learning, викладанню дисциплін, які спрямовані на формування ключових компетенцій сучасного підприємця-бізнесмена.

Планується, що протягом навчання кожен студент має здійснювати роботу над власним стартап-проектом, який формалізується у вигляді магістерської роботи. Для поглибленої роботи над ними слухачі будуть мати можливість скористатися послугами Центру розвитку бізнесу, де їм буде надаватися необхідна консультаційна та менторська допомогу.

Викладання та оцінювання

Оскільки Магістерська програма розрахована переважно на контингент працюючих слухачів, то передбачене повноцінне запровадження системи змішаного навчання, тобто поєднання формату очного навчання (1-2 рази на місяць або ввечері, якщо контингент буде виключно сумським) та дистанційного. За кожною  дисципліною планується закріпити по два координатора: академічного (від кафедри) та практикуючого (залучені фахівці-практики).

Можливості працевлаштування.

При успішному завершенні Магістерської програми, випускники отримують можливість відкрити власну справу.

Кадрове забезпечення.

Гарантом освітньо-наукової програми «Інвестиції, підприємництво і стартапи» є заступник завідувача кафедри фінансів і кредиту, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Кобушко Ігор Миколайович та залучений експерт з питань розвитку малого та середнього бізнесу, член Коаліції малого та середнього бізнесу у Сумській області Мосунов Богдан Олександрович.

Сторінка тренерів програми

Крім того, підготовку студентів здійснюють висококваліфіковані викладачі випускової кафедри фінансів і кредиту, а саме  завідувач кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук, професор Боронос Володимир Миколайович., доктор економічних наук, професор Басанцов Ігор Володимирович та інших кафедр Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, також до навчального процесу будуть залучені бізнес-тренери практики, які протягом усього навчання будуть здійснювати консультаційну підтримку.

Поділитися: