2018 рік

Boronos V., Plikus   I., Aleksandrov  V. , Antoniuk  N. Digital transformation of Ukraine: challenges of theory and practice in implementation of digital quality of life // Economic Annals-ХХI: Volume 172, Issue 7-8, Pages: 38-43, October 31, 2018.

Плікус І. Й.  Антикризове управління підприємством на засадах ефективного використання інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу / І. Й. Плікус // Фінансово-кредитна діяльність:  проблеми теорії та практики. – 2018. – Т.1. - № 24. – С. 163-169 – Режим доступу:  http://fkd.org.ua/article/view/128334/124698


2017 рік

Tiutiunyk I. V. Ecological and economic security assessment in the system of regional environmental management: A Case Study of Ukraine / Inna V. Tiutiunyk, Lyudmyla F. Sokolenko, Daryna V. Leus // International Journal of Ecology & Development. – 2017. -  Vol. 32, Issue 3. – 28-35.

Shkarupa, O.V. Karintseva, O.I. Zhukova, T.A. Ecological modernization of the transport system in Sumy for green growth of economics//International Journal of Ecology and DevelopmentVolume 32, Issue 3, 2017, Pages 75-85

Zakharkin O. A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon / Oleksii Zakharkin, Liudmyla Zakharkina, Nataliia Antoniuk // Economic Annals-XXI. – 2017. – № 9-10. – С.49-52.

Zakharkin, O.O. Stakeholder approach to the value-based management of the enterprise innovation activity [Текст] / O.O. Zakharkin, L.S. Zakharkina // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2017. – № 2 (23). - С. 133-139.

Захаркіна Л.С., Захаркін О.О., Карабець К.М. Банківські рейтинги як інструмент маркетингової стратегії учасників фінансового ринку // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. – № 4. С. 112-122 (DOI:10.21272/mmi.2017.4-10)


 2016 рік

Zaitsev O. V. Monetary Inflation and its Connection with Rising Prices / O. V. Zaitsev // Journal of Advanced Research in Law and Economics. ─ Association for Sustainable Education Research and Science (ASERS), Romania. ─ Spiru Haret University, Romania. – 2016. – Vol. 7. – № 3. – С . 698–707.

Boronos, V., Plikus, I., & Aleksandrov, V. Financial and accounting approaches to definition of the intangible factors impact on the value of the company  / Economic Annals-XXI (2016), 160(7-8), 121-125 - Режим доступу  http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201629.html 


 2015 рік

Захаркін О.О. Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати [Текст] / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 427–441.

Кобушко І. М. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / І. М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Економічний часопис-ХХІ. –  2015. – № 1-2. – С. 82–85.

Кобушко І.М. Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави [Текст] / І. М. Кобушко, О. В. Ільченко, С. І. Денисенко // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 10. — С. 28-36.

Boronos V. , Plikus I.  Determination of the territories’ financial Independence taking into account «financial potential» And «the level of shadow economy» indicators  // Економічний часопис 21 (Economic Annals-XXI). – 2015. - № 1-2. – С. 74-77 - на англ.мові.  - Режим доступу:   http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39110

Гриценко Л. Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8(170). – C. 8–15.

Гриценко Л. Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 5-6. – C. 45–48.

Котенко, Н. В. Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Сердюк, Г. В. Салтикова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 20-33. 

Котенко, Н.В. Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг [Текст] / Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 2. - С. 267-278. 


2014 рік

Zakharkin, О. Substantiation of the enterprise innovation development strategy and its aims [Текст] / O. Zakharkin, L. Zakharkina // Економічний часопис - XXI (Economic Annals-XXI). – 2014. – № 7-8. – С. 76-79.

Боронос В.Г., Александров В.Т., Плікус І.Й. Механізм залучення фінансових ресурсів в умовах кризи платежів  // Е кономічний часопис ХХІ (Economic Annals-XXI). - 2014. - № 9-10. - С. 85-88. - Режим доступу  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38148

Skliar I.D., Samoilikova A.V. Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing // Actual Problems of Economics. – 2014. - №11(161). – Р. 173-178.

Гриценко Л. Л. Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9(159). – C. 84–91.

 

Поділитися: