Протягом останніх років на кафедрі склалися та розвиваються наукові напрямки: «Удосконалення державного фінансового контролю в Україні», науковим керівником якого є професор кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, Басанцов І.В., «Фінансовий механізм сталого розвитку», науковим керівником якого є завідувач кафедри фінансів і підприємництва, кандидат економічних наук, професор Боронос В.М., «Стратегія розвитку інвестиційного ринку України», керівником якого є професор кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, професор Кобушко І.М., «Віртісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств», керівником якого є доцент кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, доцент Захаркін О.О.

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і підприємництва у 2015-2018 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

ПІБ керівника НДР
Відповідальний виконавець
НДР
Тема НДР, терміни виконання
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні №0117U003930 (термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)
Захаркіна Л.С.  
Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування № 0117U003922 (термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)
Боронос В.Г.
Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування,
№ 0115U002552 (01.02.2015-28.02.2018)
Леус Д.В.
Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки,
№0115U002554 (01.02.2015-28.02.2018)
«Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу»
№ 0117U004069 (термін виконання 01.01.17 – 31.12.18)
 
Агрегативний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічні системи № 0117U004924
(термін виконання 01.03.17 – 31.12.19)

 

Хід виконання наукової тематики та дисертаційних робіт регулярно заслуховується та обговорюється на засіданнях кафедри. Тематика дисертаційних робіт актуальна і відповідає профілю кафедри. За останні п'ять років на кафедрі захищені 10 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. На даний час при кафедрі навчаються 8 аспірантів та 2 здобувачі. Випускники аспірантури в переважній більшості працюють асистентами на кафедрі фінансів і підприємництва. Наукова робота дає перспективи для кадрового росту і розширення викладацького складу. 

Поділитися: