2015-2016 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2015-2016 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

 1. „Податкові механізми регулювання використання біоінновацій” (№ 0114U001000, науковий керівник Абрамчук М.Ю. Термін з 01.01.2015 - 31.12.2016 р.
 2. „Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку” (№ 0114U001000, науковий керівник Похилько С.В.
 3. „Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством” (№ 0113U008383, науковий керівник Костель М.В, термін виконання НДР: грудень 2013 – грудень 2015 р.)
 4. „Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації” (№ 0111U009625, науковий керівник Скляр І.Д., термін виконання НДР: січень 2011 – грудень 2014 р.)
 5. „Формування фінансового механізму стабілізації економіки України” (№ 0111U007004, науковий керівник Антонюк Н.А., термін виконання НДР: червнь 2011 р. - червень 2014 р.)
 6. „Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників” (№ 0111U008924, науковий керівник: Рубанов П.М., термін виконання НДР: 01.10.11-30.06.13р.)
  Назва 1-го етапу (01.10.11-30.06.12): „Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва”
 7. „Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні” (№ 0112U008285, науковий керівник: Ілляшенко К.В., термін виконання НДР: 10.12-10.14)
 8. „Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону” (№0112U008286, науковий керівник: Ілляшенко К.В., термін виконання НДР: 10.12-10.12)

2012-2013 рік

 1. „Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування” (№ 0110U006867, науковий керівник Плікус І.Й., термін виконання НДР: січень 2011 – грудень 2012р.)
 2. „Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства” (№ 0110U006868, науковий керівник Скляр І.Д., термін виконання НДР: 01.01.11-31.12.12р.)
 3. „Формування фінансового механізму стабілізації економіки України” (№ 0111U007004, науковий керівник Савченко К.В., термін виконання НДР: червень 2011 – червень 2013 р.)
  Назва 2-го етапу (01.07.12-31.06.13): „Аналіз особливостей формування фінансового механізму реалізації стабілізаційної політики в Україні”;
 4. „Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників” (№ 0111U008924, науковий керівник: Рубанов П.М., термін виконання НДР: 01.10.11-30.06.13р.)
  Назва 1-го етапу (01.10.11-30.06.12): „Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва”
 5. „Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території” (№ 0110U007825, науковий керівник: Боронос В.Г., термін виконання НДР: 01.11.10-31.12.12)
  Назва 2-го етапу (01.01.12-12.12): „Розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку економіки регіону шляхом підвищення ефективного використання його фінансового потенціалу”.
  Відповідальний виконавець: І.В.Карпенко
 6. „Формалізація сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку України” (№ _______________, науковий керівник: Кобушко І.М., термін виконання НДР: 01.01.12-31.05.12)
  Відповідальний виконавець: І.М.Кобушко

2012-2013 рік

 1. „Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням” (№ 0109U001484, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
  Відповідальний виконавець: Н.А. Антонюк;
 2. „Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку” (№ 0109U001480, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
  Назва 3-го етапу: „Розробка ефективного механізму бюджетного фінансування екологічних заходів в м. Суми”; Відповідальний виконавець: Н.В.Котенко;
 3. „Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням” (№ 0109U001483, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.); Відповідальний виконавець: І.Д.Скляр (М.В.Костель);
 4. „Удосконалення економічного механізму природокористування в прикордонних регіонах” (№ 0107U001285, науковий керівник Фролов С.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
 5. „Дослідження кон'юктури інвестиційного ринку України” (№ 0111U008162, науковий керівник Кобушко І.М., термін виконання НДР: травень 2011 – грудень 2011 р.) Назва 1-го етапу (01.05.11-31.12.11): "Дослідження кон'юктури інвестиційного ринку України"
 6. „Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування” (№ 0110U006867, науковий керівник Плікус І.Й., термін виконання НДР: січень 2011 – грудень 2012р.)
  Назва 1-го етапу: „Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств”;
  Відповідальний виконавець: Л.С.Малахова.
 7. „Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства” (№ 0110U006868, науковий керівник Скляр І.Д., термін виконання НДР: 01.01.11-31.12.12р.)
  Відповідальний виконавець: А.В.Абрютіна.
 8. „Формування фінансового механізму стабілізації економіки України” (№ 0111U007004, науковий керівник Савченко К.В., термін виконання НДР: червень 2011 – червень 2013 р.)
  Назва 1-го етапу (01.06.11-31.06.12): "Аналіз закономірностей розвитку економіки та забезпечення його стабілізації як необхідної передумови подолання економічних криз";
 9. „Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників” (№ 0111U008924, науковий керівник: Рубанов П.М., термін виконання НДР: 01.10.11-30.06.13р.)
  Назва 1-го етапу (01.10.11-30.06.12): „Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва”
 10. „Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території” (№ 0110U007825, науковий керівник: Боронос В.Г., термін виконання НДР: 01.11.10-31.12.12)
  Назва 1-го етапу (01.11.10-31.12.11): „Огляд існуючих теоретичних основ та науково-методологічних підходів до оцінки регіонального фінансового потенціалу території”.
  Відповідальний виконавець: І.В.Карпенко

2012-2013 рік

 1. „Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням” (№ 0109U001484, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
  Відповідальний виконавець: Н.А. Антонюк
 2. „Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку” (№ 0109U001480, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
  Назва 2-го етапу: „Дослідження ролі місцевих бюджетів в механізмі фінансового забезпечення екологічних заходів”
  Відповідальний виконавець: Н.В.Котенко
 3. „Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням” (№ 0109U001483, науковий керівник Боронос В.М., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
  Відповідальний виконавець: І.Д.Скляр (М.В.Костель)
 4. „Удосконалення економічного механізму природокористування в прикордонних регіонах” (№ 0107U001285, науковий керівник Фролов С.М., терміни виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);
 5. „Удосконалення інституту державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України” (№ 0109U001482, науковий керівник Басанцов І.В., термін виконання НДР: січень 2009 – грудень 2011р.);

  Назви етапів:
  3 етап (01.10-05.10) „Розроблення методологічних основ формування єдиної системи державного фінансового контролю”.
  4 етап (06.10-08.10) „Обгрунтування методу програмно-цільового бюджетування як сучасного контрольного механізму у системі державного фінансового контролю”.
  5 етап (09.10-12.10) (заключний звіт) „Дослідження методологічне забезпечення аудиту ефективності, внесення уточнення до його теоретичних основ, конкретизації ролі і місця аудиту ефективності в єдиній системі державного фінансового контролю ; визначення і формулювання базових стандартів якості аудиту ефективності; формування науково-методичних основ організації та проведення аудиту ефективності використання державних фінансових ресурсів”.

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2012 році пов’язані з виконанням таких НДР:

2011 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів у 2011 році пов’язані з виконанням таких НДР:

2010 рік

Напрями наукових досліджень кафедри фінансів у 2010 році пов’язані з виконанням 2-х етапів 5-ти НДР (номери держреєстрації № 0109U001484, № 0109U001480, № 0109U001483, № 0107U001285, № 0109U001482):

2014-2015 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2014-2015 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

2013-2013 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2013-2014 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

2013-2014 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2013-2014 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

2013-2014 рік

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту у 2013-2014 роках пов’язані з виконанням таких НДР:

Поділитися: