Матеріали з переддипломної практики (структура звіту, вимоги до оформлення, супровідні документи)

Матеріали з підготовки дипломної роботи (теми робіт, форми титульного аркушу, супровідні документи, вимоги до оформлення, тощо);

Атестація на рівень спеціаліста (календарні графіки, регламенти, процедура атестації);

Поділитися: