Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступiнь: доктор екон.наук
Вчене звання: доцент
Телефон: +38(0542)33-53-83; 050-968-53-94
E-mail:
Cоц.мережі:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/o.zoaharkin

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

Фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, гроші та кредит

Наукові інтереси:

Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю промислових підприємств; фінанси домогосподарств, фінанси природокористування

Тема дисертаційного дослідження:

Кандидатська дисертація: "Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні", 2003 рік;

Докторська дисертація: Стейкхолдерська концепція вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємств" 2017 рік.

Публікації:

Опубліковано 110 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 1 одноосібна монографія
 • 4 підрозділи в колективних монографіях;
 • 47 наукових статтей (у т.ч 4 у закордонних виданнях);
 • 40 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 5 конспектів лекцій;
 • 13 методичних вказівок;
 • 1 електронний навчальний матеріал розміщений у відкритому ресурсі ОCW СумДУ. 

Наукові праці (основні):

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ).

Навчально-методичні праці (основні):

 • Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. - Суми : СумДУ, 2010. - 156 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/368;
 • Фінанси підприємств : конспект лекцій для студ. спец.: 6.0501 "Фінанси", 60501 "Економіка підприємства", 6.0501 "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. - Суми: СумДУ, 2010. - 195 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/334;
 • 2809 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи [Текст] : для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. М. Боронос, В. Г. Боронос, О. О. Захаркін. — Суми : СумДУ, 2010. — 70 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult;
 • Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" (на російській мові) http://ocw.sumdu.edu.ua/content/808.

Цитування: 

Досягнення:

Подяки журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" за керівництво дипломними роботами, нагородженими дипломами ІІІ ступеня (м. Донецьк, 2010, 2011 рр.).

Організаційна робота: 

 • Робота у складі виїзних експертних комісій МОН України з ліцензування та акредитації освітніх послуг.
 • Члеж журі ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін "Фінансовий менеджмент", "Інвестиційна діяльність". 

Робота зі студентами:

Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. На Всеукраїнських олімпіадах здобуто 15 (чотири перших, п'ять других, шість третіх) призових місць. Результати:

 • 2015 р. – Катериніна Марина, олімпіада з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 3 місце;
 • 2011 р. – Лещенко Юрій, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" (ОКР бакалавр) 2 місце;
 • 2011 р. – Деркач Жан, олімпіада з дисципліни "Страхування" 1 місце;
 • 2011 р. – Гльоза Вікторія, конкурс дипломних робіт зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2010 р. – Самойлікова Анастасія, олімпіада зі спеціальності "Фінанси" (ОКР магістр) 2 місце 

Участь у науковій роботі:

Науковий керівник держбюджетної теми: "Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств" (№ 0115U002553 (термін виконання 01.03.15 – 31.12.16)).

Участь у держбюджетних темах:

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, вересень 2013 р. - липень 2014 р., обсяг виконаних робіт – 108 годин, Посвідчення № 2214), у тому числі пройшов стажування з 16.06.2014 р. по 30.06.2014 р. у Регіональному відділенні фонду державного майна України по Сумській області на тему «Удосконалення підходів до фінансового менеджменту в приватизаційній сфері».

Поділитися: