sklyar.jpg (160×240) Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: канд.екон.наук, 08.02.02-економіка та управління науково-технічним прогресом (2006)
Вчене звання: доцент кафедри фінансів (2011)
Телефон:

+38(0542)33-53-83

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Cоц.мережі:

  


Бібліометричні
профілі:

 

      

Кабінет:

M-201

Основні дисципліни:

 • Бюджетний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Інвестування

 

Наукові інтереси:

 • Забезпечення якості освіти
 • Міжнародні фінанси
 • Монетарна економіка
 • Фінанси публічного сектору
 • Сталий розвиток

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

2 навчальні посібники, 7 монографій, 15 навчально-методичних праць (в тому числі 4 дистанційні курси), 21 стаття 

Наукові праці:

 

Монографії

 1. Фінансові механізми управління природокористуванням за заг. ред В.М.Бороноса, І. Д Скляр. - Суми: Вид-во Сум-ДУ, 2012. – 351 с. размещена на сайте кафедры
 2. Скляр І. Д., Кобушко І.М. Інвестиційні ризики банку: методи їх оцінювання і мінімізації / Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій за заг. ред. А. О. Єпіфанова,Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. – С. 168-180. 
 3. Циклы воспроизводства капитала: Монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 221с.

Статті:

 1. Skliar I.D., Samoilikova A.V. Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing // Actual Problems of Economics. – 2014. - №11(161). – Р. 173-178.
 2. Sklyar I, Kostel M. Estimation of coordination of ecological and economic interests of different generations according to principles of sustainable development // Creating competitiveness of polish and Ukrainian rural areas, Warsaw, 2013 Warsaw University of Life Science Р. 125-139.
 3. Скляр И. Д., Шкодкина Ю.М. Этапы трансформации финансового механизма устойчивого развития //European Journal of Economic Studies, 2013,Vol. (5), №4
 4. Скляр И. Д. Экологическое налогообложение как инструмент управления природопользованием в сфере использования биоинноваций / И. Д. Скляр, М. Ю. Абрамчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6(32). - С. 245-250.
 5. Костель М. В., Скляр І. Д., Катериніна М. П. Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків // Економічний аналіз. – 2014 рік. – Том 15. – № 2. – С. 48-57.
 6. Скляр І. Д Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету / І. Д. Скляр, Н.В. Котенко, В. В.Черв'як // Економічний аналіз. – 2012. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 338-342
 7. Скляр, І.Д. Фінансове забезпечення сфери культури: проблеми залучення додаткових джерел та їх оцінка [Текст] / І.Д. Скляр, Ю.М. Петрушенко, А.В. Самойлікова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — № 1, Т. 2. — С. 30-36. 
 8. Петрушенко Ю. М. Соціокультурне середовище міста як фактор його економічного розвитку / Ю. М. Петрушенко, І. Д. Скляр, А. В. Самойлікова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. – Суми, 2010. - №6/1(41). – С. 152-158.
 9. Скляр І. Д. Рейтингова оцінка фінансового стану як складова оцінки інвестиційної привабливості підприємства / І.Д. Скляр, Ю. М. Шкодкіна // Механізм регулювання економіки. – 2009. - № 2. – С. 249-253. 
 10. Скляр, І.Д. Амортизація як регулятор відтворення основного капіталу підприємства [Текст] / І.Д. Скляр // Механізм регулювання економіки. — 2008. — №3, Т.2. — С.149-153.

Навчально-методичні праці:

Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) [Текст]: навч. посіб. / С.М. Фролов, І.Д. Скляр. - Суми: СумДУ, 2012. - 340 с.

Фінансовий менеджмент: навч. посбник за заг. ред В.М. Бороноса. - Суми: Вид-во Сум-ДУ, 2012. - 539 с.

Цитування:

Керівництво аспірантами:

Досягнення:

 

Організаційна робота:

 • заступник голови Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України - НМК 15 (квітень 2016 р. - дотепер);
 • член ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності Сумського державного університету (по теперішній час);
 • член вченої ради ННІ ФЕМ ім.Олега Балацького СумДУ (по теперішній час);
 • начальник навчально-методичного відділу змісту освіти Сумського державного університету;
 • керівник робочої групи у Tempus-проекту Align «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (2015 р. – дотепер);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту з навчально-методичної роботи (2011-2014);
 • експерт у складі виїзних експертних комісій МОН України з акредитації (2011 р., 2012 р.)
 • член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2014 рр.);
 • член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2006 р., 2014 р., 2015р., 2016 р.)

 

Робота зі студентами:

Доля Л. С. здобула 3-тє місце за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інвестиційна діяльність”. (2007 р).

Самойлікової А.В. Дипломна робота «Фінансове забезпечення розвитку соціально-культурної сфери м. Суми» посіла 2-ге місце на всеукраїнському конкурсі дипломних робіт (2010 р.)

Катериніна М. П. Наукова робота «Бюджетне забезпечення розвитку фінансової освіти в Україні», 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2015 р.

Участь у науковій роботі:

Керівництво науково-дослідними роботами:

 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства», №державної реєстрації 0110U006868
 • «Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації», №державної реєстрації 0111U009625

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація» на базі Варшавського університету» (жовтень 2015 р.). В рамках проекту виконання мікропроекту «Студентоцентроване навчання як базова умова якості сучасної вищої освіти» спільно з Валентиною Лаврененко (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана), та Наталією Олійник (Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи) (листопад 2015 р. - травень 2016 р).

Поділитися: