Посада:
завідувач кафедри
фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:
08.08.01 – економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища
Вчене звання: професор кафедри фінансів
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Соц.мережі:
Кабінет: M-210

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 1969 - 1974 р. навчання у Сумському філіалі ХПІ за спеціальністю "машини та апарати хімічних виробництв" (диплом);
 • 1976-85 СФХПІ молодший, старший науковий співробітник;

 • 1985-1991 СФХПІ асистент кафедри економіки;

 • 1991-1993 СФТІ старший викладач кафедри економіки;

 • 1993-1994 СумДУ доцент кафедри економіки;

 • 1994-1996 СумДУ докторант кафедри економіки;

 • 1996 – по т.ч. СумДУ завідувач кафедри фінансів і підприємництва.

Основні дисципліни:

Інвестування; фінансовий менеджмент.

Наукові інтереси:

Фінансовий механізм сталого розвитку.

Тема дисертаційного дослідження:

Економічна ефективність управління розвитком екологічно спрямованої техніки.

Публікації:

Більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці:

 • Боронос, В. Н. Финансовое обеспечение инвестиционной составляющей экологически устойчивого развития [Текст] / В. Н. Боронос, В. Г. Боронос, П. Н. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2003. — № 6(52). — С. 14-20.
 • Боронос, В. Н. Управление экологичностью инвестиционных проектов [Текст] / В. Н. Боронос, П. Н. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. — 1996. — № 2(6). — С. 136-140.
 • Боронос В.Н., Рубанов П.Н., Семененко Т.А. Экономические проблемы управления развитием транспорта в масштабе региона //Экологическая экономика и управление. -Сумы: ИПП "Мрия-1 ЛТД”. -1997. -С.65-80.
 • Боронос В.Н., Рубанов П.Н. Эффективность согласования финансово - экологических интересов в автотранспортном процессе //Вiсник Української академiї банкiвської справи. -1996. -N1. -С.76-81.
 • Боронос В.Н., Рубанов П.Н. Управление экологичностью инвестиционных проектов //Вiсник Сумського державного унiверситету.–1997. –N2(6). – С.136-140.
 • Боронос В.М., Боронос В.Г., Рубанов П.М. Фінансове регулювання і перспективи розвитку економічних інструментів реалізації екологічної політики //Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – 2002. - №3-4. – С.83-92.
 • Боронос В.М., Боронос В.Г., Рубанов П.М. Сучасні проблеми реформування механізму управління економікою підприємства з урахуванням екологічної складової розвитку // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 174: В 2 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Том І. – С.20-26.
 • V.Boronos, V.Kailyuk, P.Rubanov. Ecological Audit as a Part of Economic Reforms in Ukraine // Global Entrepreneurship for the New Millennium. August 20-23, 2000. Syracuse University, Syracuse, New York, USA. 3pp.
 • A.Andronov, V.Boronos, V.Kailyuk, P.Rubanov. The Mechanism of Balanced Management of Ecological and Economic Interests (on the Example of Automobile Transportation Process in Ukrainian Regions) // Global Entrepreneurship for the New Millennium. August 20-23, 2000. Syracuse University, Syracuse, New York, USA. 6pp.
 • A.Andronov, V.Boronos, V.Kailyuk, P.Rubanov. The Improvement of the Financial and Economic Instruments of Energy Saving Process in Transitional Economics (on Municipal Level). // Global Entrepreneurship for the New Millennium. August 20-23, 2000. Syracuse University, Syracuse, New York, USA. 6pp.
 • Vladimir N. Boronos, Victoria G. Kailyuk, Pavel N. Rubanov. Ecological Sustainable Development For Countries In Transition (In Case Of Transport Transformation In Ukraine) // Abstracts of the Third International Conference “Enterprise in Transition”. May 27-29, 1999, Split: University of Split, Croatia, P.148-149.
 • Боронос В.М., Рубанов П.Н., Белокур А.Н. Эффективность управления финансово-экологическими интересами предприятия // Материалы 2-й международной научно-практической конференции "Финансы Украины", Днепропетровск, 1998. - С.49-50.
 • Vladimir Boronos, Pavel Rubanov. Economic Way of Road and Air Transports Sustainable Development Problem Decision //Abstracts submitted to the Conference "Managing Sustainability - The European Perspective and Experiences". -Rostock (Germany): University of Rostock. July 15-17, 1997. –P.115-118.
 • Oleg Podoliaka, Vladimir Boronos, Pavel Rubanov. Economic Solving Mechanisms of Ecological and Energy Problems of Urban Transport //Urban Environmental Problems: Abstracts of the Second International Conference. II book. -1997. -Kosice: Dom Techniky, Slovakia, P.123-124.
 • Боронос В.Н., Павлик В.А., Рубанов П.Н., Бутенко Е.В. Эколого - экономическая эффективность управления циклами развития техники //Труды 13-й ежегодной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы экономики природопользования". -Ч.1. -Сумы: СумГУ. -1996. -С.13-17
 • Боронос В.Н., Рубанов П.Н. Петрушенко Ю.Н. Роль экологического страхования в предотвращении чрезвычайных ситуаций //Труды Второй всеросс. конф. "Теория и практика экологического страхования". -М: Институт проблем ранка РАН. -1996. -C.73-75.
 • V.Boronos, O.Melnik, P.Rubanov, V.Kolesnikov, V.Sabadash. The Economic Instruments for Ecologically Sustainable Dеvelopment of Transport. // Ecology, Society, Economy in Pursuit of Sustainable Development: Inaugural Conference of the European Branch of the International Society for Ecological Economics. 23-25 May 1996. - p.3. -Paris: EBISEE. –P.9-14.
 • Боронос В.М., Васильєва Т.А., Карпіщенко Т.О., Рубанов П.М. Системний підхід до побудови економічного механізму соціо-економічного розвитку // Перша всеукраїнська конференція “Теоретичні та прикладні аспекти соціо-екології”, Львів: ВНТЛ, 1996. - С. 49-54.
 • V.Boronos, P.Rubanov, V.Kolesnikov. The Economic Mechanisms of the Regulation of the Transport Impact upon the Environment for Ecologically Sustainable Industrial Development // Technological Civilization Impact on the Environment : Situation in the Post-Soviet Area: International Symposium Karsuhe, 22-26 April 1996. Karlsruhe, Germany: Forschungzentrum. –P.114.
 • V.V.Pavlik, V.N.Boronos, P.N.Rubanov, V.G.Boronos. Steering Economic Mechanism of Ecological Transport Development // Ecological Summit`96, Copenhagen, Denmark: Elsevier Science. The Royal Danish School of Pharmacy Copenhagen, 1996. –P.47.

Навчально-методичні праці:

 • Боронос, В. М. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" [Текст] : для студ.спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2008. — 65 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1565.doc
 • Боронос В.М., Кобушко І.М., Полихько С.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансове посередництво" спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО, Суми: Вид-во СумДУ, 2010, 50 прим. – 18с.
 • Боронос В.М., Рубанов П.М., Кобушко І.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО, Суми: Вид-во СумДУ, 2010, 50 прим. – 35 с.
 • Боронос, В. М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий аналіз" за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, В. Г. Боронос. — Суми : СумДУ, 2003. — 45 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/bn16.pdf
 • Боронос В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] : для студ.напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, В. Г. Боронос. — Суми : СумДУ, 2001. — 25 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/ Nashiskanimetodichek/383.pdf
 • Боронос В. М. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини випускних робіт на тему "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2008. — 44 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1694.pdf
 • Методичні вказівки до проходження переддипломної практики [Текст] : студентами галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач, С. В. Похилько ; Уклад.: Боронос В.М., Рубанов П.М., Деркач М.А., Похилько С.В. — Суми : СумДУ, 2008. — 39 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2064.pdf
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами напряму 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2010. — 44 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2926.pdf
 • Методичні вказівки до виконання випускних робіт [Текст] : для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 6.050104 " Фінанси " заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2007. — 44 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1315.doc
 • Боронос В. М. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження у сфері фінансових послуг" [Текст] : спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, І. М. Кобушко. — Суми : СумДУ, 2010. — 35 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2814.doc
 • Боронос В. М. Методичні вказівки до складання тестових завдань з контролю знань та атестації вступників, слухачів і студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво’ напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання [Текст] / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2009. — 53 с. Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2611.pdf
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За ред. Л.Г. Мельника та М.К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2006. - 759 с. (Гриф МОН).

Цитування:

    Researchgate 

Керівництво аспірантами:

Під керівництвом Бороноса В.М. захищено 6 кандидатських дисертацій.

Досягнення:

Лауреат премії Ленінського комсомолу у галузі науки і техніки, лауреатом премії ім. академіка Проскури.

Академік Академії підприємництва та менеджменту України, член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації.

У 2010-14 рр. Боронос В.М був членом науково-методичної комісії за напрямом "Фінанси і кредит" Міністерства освіти і науки України.

Член редколегії журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка".

Організаційна робота:

Завідувач кафедри.

Робота зі студентами:

Щорічне керування студентами, підготовка до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Участь у науковій роботі:

8  НДР (з них 1 - керівник та 7 - виконавець).

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, програма підвищення кваліфікації, Посвідчення № 2313, тема: «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», від 07.07.2015 р. (з 30.05.15р. по 30.06.15р.).

Поділитися: