tillyashenko.jpg (160×236) Посада: доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: канд.екон.наук
Вчене звання: доцент
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Бібліометрія:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
     
Кабінет: M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • Ілляшенко Т.О. по закінченні Сумського державного університету за спеціальністю “Економіка підприємства” та аспірантури Сумського державного університету працювала в університеті на посаді старшого викладача кафедри фінансів, а з 2003 року по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри фінансів і кредиту. Науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища» присуджено 14.03.2001 р., диплом ДК №009744. Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєне 18.02.2003 р., атестат ДЦ №007043.

  Ілляшенко Т.О. залучалась до участі в якості члена журі конкурсних наукових робіт Малої академії наук України; Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, приймала участь у багатьох наукових та науково-практичних конференціях, має більше 50 наукових публікацій.

  У 2019 році Ілляшенко Т.О, пройшла курси підвищення кваліфікації у СумДУ, відвідувала курси з поглибленого вивчення іноземної мови. Має Certificate of Attainment in Modern Languages (level B2).

  Є автором багатьох навчально-методичних матеріалів, зокрема конспектів лекцій та методичних вказівок з дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Фінанси підприємств», «Проектний аналіз», а також кількох дистанційних курсів. Є керівником випускних, дипломних та магістерських робіт.

  Приймає активну участь у науковій та методичній роботі кафедри фінансів, її громадському житті.

Основні дисципліни:

Фінанси, бюджетна система, публічні фінанси, звітність підприємств, підприємництво та цифрові бізнес-комунікації

Наукові інтереси:

Бюджетні витрати, бюджетна децентралізація, міжбюджетні відносини, фінансування бюджетних установ, місцевий розвиток, конкурентоспроможність та розвиток міст, фінансові аспекти еколого-економічних відносин

Тема дисертаційного дослідження:

Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості

Публікації:

Більше 40 наукових праць

Наукові праці:

 • Illiashenko T. Fiscal decentralization: the Poland experience and ukrainian prospects of implementation [Text] / S.Illiashenko, K. Illiashenko // Przeglad Nauk Stosowanych/ - №8. - p.21-35 (ISSN 2353-8899)
 • Ілляшенко Т.О. Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг [Текст] / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 267-278.
 • Ілляшенко К.В. Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко //Електр. наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаїв, 2015. – Випуск 5. – С.102-117
 • Ілляшенко Т. О. Просторові аспекти стимулювання інноваційної діяльності екологічного спрямування у промисловості [Текст] / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичнох конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Ткачов О.О., 2016. – С. 96-97.
 • Illyashenko K. V. Rich people are less receptive to tax and price changes: searching the evidence of the hypothesis / T.O. Illyashenko, U. V. Kolomiiets // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_21.pdf 
 • Ілляшенко К.В.  Оцінка конкурентоспроможності міста: світовий досвід та перспективи застосування в України [Текст] / Т. О. Ілляшенко, О.О.Карпіщенко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 12. – С. 190-201.
 • Ілляшенко, К. В. Податок на нерухоме майно в контексті бюджетної децентралізації в Україні: сучасний стан та перспективи реформування [Текст] / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. А. Антонюк // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 4. – С. 120-130.
 • Фінансове забезпечення місцевого розвитку (розділ 5.3) / Т.О.Ілляшенко, К.В. Ілляшенко/ Місцевий розвиток за участі громади: Монографія. Т.2. - Суми: Університетська книга, 2014. - С.127-142
 • Ілляшенко Т. О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств / Т. О.  Ілляшенко , К. В.Ілляшенко , Скобенко М.// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — №3. — С. 36-44.
 • Ілляшенко, К. В. Хімічна промисловість України: аргументи на користь бюджетної децентралізації [Текст] / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 27-29 листопада 2014 р. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 174-175.
 • Боронос, В. Г. Роль міжбюджетних трансфертів в забезпеченні стійкого розвитку економіки адміністративно-територіальних одиниць [Текст] / В. Г. Боронос, Т. О. Ілляшенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. – 2013. – № 1. – С. 43-51.

Навчально-методичні праці:

Бюджетная система [Текст] : конспект лекций / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. – Сумы : СумГУ, 2013. – 213 с.

Финансы [Текст] : конспект лекций для студ. спец.: 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030504 "Экономика предприятия", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент организаций" всех форм обучения и слушателей ЦПО. Ч.1 / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. – Сумы : СумГУ, 2013. – 204 с.

Ілляшенко, К. В. Бюджетна система [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 208 с. Режим доступу:

Ілляшенко, К. В. Фінанси [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання та слухачів ЦПО. Ч.1 / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. 

Ілляшенко, К. В. 3213 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" [Текст] : для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 63 с.

Ілляшенко, К. В. 3314 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО. Ч.1 / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. В. Котенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 80 с. 

Карпіщенко, О. І. 3574 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Проектний аналіз" [Текст] : для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. І. Карпіщенко, Т. О. Ілляшенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : СумДУ, 2013. – 56 с.

Котенко, Н. В. 2056 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" всіх форм навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 36 с.

Котенко, Н. В. 2090 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 30 с. 

Котенко, Н. В. 2091 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спеці. 6.050100 "Фінанси" денної форми навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2008. 

Цитування:

 

Керівництво аспірантами:

На даний час не керую

Досягнення:

Організаційна робота:

Директор центру "АФІНА".

Робота зі студентами:

 Ілляшенко, Т. О. Податкові інструменти стимулювання ринку транспортних засобів, оснащених електричними двигунами [Текст] / Т. О. Ілляшенко, В. В. Жульов // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 350-352.

Ілляшенко, Т. О. Фінансові аспекти діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. О. Ілляшенко, М. В. Приходін // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 352.

Кононенко, І. А. Методичні засади управління бюджетним потенціалом на регіональному рівні [Текст] / І. А. Кононенко, Т. О. Ілляшенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 56-58.

Ілляшенко, Т. О. Шляхи підвищення фінансової стійкості ПАТ «Державний ощадний банк України» [Текст] / Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко, Т. І. Барикіна // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 року. – Суми : Папірус, 2014. – С. 63-65.

Ілляшенко, Т. О. Оцінка фінансових ризиків підприємства на базі бухгалтерської звітності [Текст] / Т. О. Ілляшенко, А. В. Макарова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 237-239.

Ілляшенко, Т. О. Відображення екологічних витрат за національними та міжнародними стандартами ведення фінансової звітності [Текст] / Т. О. Ілляшенко, М. В. Скобенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 196-198.

Ілляшенко, Т. О. Шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення бюджетних установ [Текст] / Т. О. Ілляшенко, Г. І. Калітаєва, Т. О. Журакулова // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Папірус, 2013. – С. 113-114.

 

Участь у науковій роботі:

 • Формування фінансового механізму стабілізації економіки України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. Н. А. Антонюк. Автори: ... Ілляшенко Т.О. та ін. ... - Суми : СумДУ, 2014. - 60 с.
 • Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. К. В. Ілляшенко.  Автори: ... Ілляшенко Т.О. ... та ін.   - Суми : СумДУ, 2014. - 34 с.
 • Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. К. В. Ілляшенко. Автори: ... Ілляшенко Т.О. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. - 39 с.
 • Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. С. В. Похилько. Автори: ... Ілляшенко Т.О. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. - 50 с.
 • Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М. В. Костель. Автори: ... Ілляшенко Т.О ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. - 84 с.
 • Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М. В. Костель. Автори: ... Ілляшенко Т.О .... та ін. - Суми : СумДУ, 2013. - 51 с.
 • Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. І. Д. Скляр. Автори: ... Ілляшенко Т.О . ... та ін. - Суми : СумДУ, 2013. - 44 с.

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти. у тому числі стажування у РВ ФДМУ у Сумській області (відділ корпоративного управління та приватизації) Посвідчення №1991 від 10.01.2013 р. 

Поділитися: