Посада: доцент кафедри фінансів та підприємництва
Науковий ступiнь: канд.екон.наук (спеціальність: 08.04.01-фінанси підприємств) 1995р.
Вчене звання: доцент кафедри фінансів (1998р.)
Телефон: +38(0542)33-53-83

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Бібліометричні
профілі:

     
       
Кабінет: M-204

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 1981 - 1987 р. - навчання у Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівельної промисловості» (диплом); 
 • 1.06.1987 – 31.03.1991 р.  – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник кафедри економіки Сумської філії Харківського політехнічного інституту (зараз Сумський державний університет);
 • 01.04.1991 р. – 01.03.1992 р.- науковий співробітник Центру економічних досліджень (м. Суми);
 • 02.03.1992 р. – 30.09.1994 р. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник кафедри економіки Сумського фізико технологічного інституту (зараз Сумський державний університет);
 • 01.10.1994 р. – 24.06.1995 р. – науковий співробітник кафедри фінансів Сумського державного університету;
 • 25.06.1995 р. – 31.08.2000 р.- доцент кафедри фінансів Сумського державного університету;
 • 01.09.2000 р. – 14.03.2005 р. - доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Української академії банківської справи НБУ;
 • 15.03.2005 р. – 14.02.2018  -  доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
 • 15.02.2018 – до цього часу -  доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

Фінансовий облік

Міжнародна фінансова звітність

Звітність підприємств

Бізнес право та фінансова санація

Наукові інтереси:

фінанси, бухгалтерський облік, антикризове управління, міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), вартісно-орієнтоване управління, аудит

Тема дисертаційного дослідження:

"Фінанси природокористування підприємств", 1995 р., спеціальність 08.04.01 – фінанси підприємств

Публікації:

Автор та співавтор:  

 • 5 колективних монографій;
 • 1 підручника (гр. МОН України);
 • 1 підручника;
 • 4 навчальних посібників (гр. МОН України);
 • 2 навчальних посібників без  гр. МОН України;  
 • понад 100 наукових праць з питань фінансів, бухгалтерського обліку та антикризового управління (опубліковиних у тому числі у фахових виданнях) та навчально-методичних праць (у тому числі дистанційних курсів),  деякі розміщенні у інституційному репозитарії СумДУ   

 

Наукові праці:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

Монографії:

Статті в фахових виданнях:

Статті в інших виданнях:

Тези доповідей:

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ)   

 

 

Навчально-методичні праці:

 • Боронос В.Г., Плікус І.Й. Антикризове фінансове управління у підприємництві // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : Підручник /за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – С. 95-119.
 • Боронос В.Г.. Плікус І.Й. Управління фінансовою санацією підприємств  :  Підручник (гр.МОН України) / В.Г. Боронос, І.Й.Плікус.  - Суми: СумДУ, 2014. – 456с.  – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34371

 •  Боронос В.Г., Плікус І.Й. Управління фінансовою санацією підприємств : методика та практика : Навчал. посібник (гр. МОН України). / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус. - Суми: СумДУ, 2011. - 350 с.

 •  Боронос В.Г. , Плікус І.Й.. Кобушко І.М. Управління фінансово. санацією : Навчал. посібник (гр. МОН України).  / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, І.М.Кобушко. - Суми: СумДУ. - 2010. - 437 с. 

 • Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : Навчал.посібник (гр. МОН України). / С.М.Гольцова. І.Й.Плікус. - К.: ЦУЛ, 2004. 292 с. 
 • Бухгалтерський облік : Навчал. посібник (гр. МОН України). / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус  (2 взд. доп. та пер.) – Суми : Універ.книга, 2007. – 256  с.

 • Судово-бухгалтерська експертиза : Навчал.посібник. / І.Й.Плікус – Суми : УАБС, 2003. - 123 с.

 • Фінансова санація та банкрутство підприємств : Навчал. посібник. / І.Плікус, А.Деркач, В.Боронос. – Суми : СумДУ, 2008 – 172 с.

 • Фінансова санація і банкрутство підприємств : Конспект лекцій для студентів спеціальності  7.03050801  “Фінанси і кредит” денної форми навчання /  Плікус І.Й.. Боронос В.Г. - Суми: Вид-во Сумського державного університету. - 2013. - 103 с. - Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua…33116…Finansova_Sanacija.doc 
 • Методичні вказівки до  проведення практичної роботи  за темами «Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємств» та «Фінансова стратегія підприємства  як засіб запобігання банкрутству»  з дисципліни  «Управління фінансовою санацією підприємства» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання /  Боронос В.Г., Плікус І.Й., Абрамчук М. - Суми: Вид-во Сумського державного університету. - 2013. - 21 с. режим доступу: lib.sumdu.edu.ualibrary/DocDescription?doc_id…
 • 3284 Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Боронос В.Г., Плікус І.Й., Карпенко І.В         - Суми : СумДУ, 2012. — 27 с. — Режим доступу:  'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3284.docx'
 • Управління фінансовою санацією підприємств : Конспект лекцій для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.050104 "Фінанси" / І.Й.Плікус.В.Г.Боронос. - Суми : Вид-во СумДУ. - 2010.- 114с.
 • Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-право та фінансова санація» частина 2 (українською мовою) (перейти)

 

 

Цитування та профіль:

Керівництво аспірантами:

Досягнення:

викладач за програмою Світового банку "Розробка та здійснення освітньої програми  по впровадженю МСБО для бухгалтерів ВАТ та інших підприємств-учасників фондового ринку" (Свідоцтво № 0058 від 25.12.1999 видане Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Українським інститутом розвитку фондового ринку)

Організаційна робота:

 

Робота зі студентами:

Керівництво студентами, які здобули призове місце II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 • Черкас  І.Ю., Опенько К.В. Управлінський облік як інформаційна складова в фінансовій функції підприємства // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 24 березня 2017 року. (диплом 1 ступеню) 

 • Оголь О.О., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об'єкти аудиту та forensic accounting (судово-бухгалтерської експертизи) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 23 березня 2016 року. (диплом 3 ступеню)

 • Бойко Н.В., Вакарчук В.В. Інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, як об’єкти бухгалтерського обліку // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 25 березня 2015 року.(диплом 2 ступеню)
 • Мовчан Ю.О. Інформаційні можливості фінансової звітності та її реформування відповідно до міжнародних стандартів // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній університет ім.Тараса Шевченко, 20-21 березня 2014 року (диплом 2 ступеню)

Керівництво студентами, які здобули призове місце I етапу (внутрішньовузівського) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 • Гордєєва А.В., Тесля Н.А. Облік оренди за Міжнародними стандартами фінансової звітності // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік та оподаткування»
 • Осадча О. О. Digital облік : майбутнє професії бухгалтер // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік та оподаткування»

 • Ганус І.С., Новак К.С. Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік та оподаткування» 

 • Черкас І.Ю., Опенько К.В. Управлінський облік як інформаційна складова в фінансовій функції підприємства // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 
 • Алексєєва С.О.,  Климашівська Г.В. Безперервна діяльність підприємства: погляд бухгалтера та аудитора на основний принцип бухгалтерського обліку та звітності // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

 • Оголь О.О., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об'єкти аудиту та forensic accounting (судово-бухгалтерської експертизи) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

 • Бойко Н.В., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об’єкти бухгалтерського обліку // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
 • Корж І.С. Аналіз впливу облікової політики підприємства на показники фінансово-господарської діяльності // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
 • Мовчан Ю.О. Інформаційні можливості фінансової звітності та її реформування відповідно до міжнародних стандартів // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Керівництво студентами, які здобули призове місце  конкурсу студентських наукових робіт

           Ганус І.С. Імплементація МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" в систему обліку дебіторської заборгованості //  VІІ Конкурс студентських науково-практичних робіт з МСФЗ (Institute of Certified Financial Managers UK Ukraine) 2 місце

          Ганус І.С., Новак К.С. Дисконтування та справедлива вартість у МСФЗ //  VІ Конкурс студентських науково-практичних робіт з МСФЗ (Institute of Certified Financial Managers UK Ukraine) 2 місце

Опубліковані наукові праці за авторством (співавторством) студентів під науковим керівництвом

 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Гордєєва А.В. Імплементація МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  в систему обліку дебіторської заборгованості. Інфраструктура ринку.2019, 37, 749-757   
 • Плікус І.Й., Гордєєва А.В., Тесля Н.О. Практичні питання застосування єдиної моделі обліку оренди. Причорноморські економічні студії. 2019, 47,  111-115. (фахове видання
 • Жукова Т.А., Ганус І.С., Плікус І.Й. Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 2019, 2, 63-69 (фахове видання

 • Плікус І.Й., Горбатенко А.В. Проблемні питання формування облікової політики  державними організаціями  (на прикладі сервісних центрів МВС України). Економічні студії.2019, 4 (26), 137-140 (фахове видання)

 • Осадча О. О., Плікус І. Й. Пенсійна система України:  етапи становлення, проблеми  та шляхи вирішення. Регіональна економіка та управління. 2019, 4 (26), 44- 49

 • Плікус І.Й., Осадча О.О., Жукова Т.А. Розвиток професії бухгалтер в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.29. (фахове видання)
 • Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип.1 (12). С.200-205. (фахове видання)

 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Осадча О.О. Огляд інноваційно-інформаційних технологій бухгалтерського обліку // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми:CНАУ , 2018. 629 с
 • Осадча О. О. Digital облік : майбутнє професії бухгалтер // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми:CНАУ , 2018. 629 с.

 • Плікус І.,  Ганус І. Ризики шахрайства з фінансовою звітністю // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки. - Полтава : ПУЕТ. – 2018. – С. 108-111
 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Новак К.С. Визначення справедливої вартості методом теперішньої вартості // Економіка і суспільство. – 2018. – В.14. – С.939-947 (фахове видання) - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1788-plikus-i-j-ganus-i-s-novak-k-s 

 • Ганус І.С., Новак К.С., Плікус І.Й. Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ // Актуальні проблеми фінансів,обліку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 4 грудня 2017 р.). - Полтава: ЦНТЕІ, 2017
 • Черкас І. Ю. Інструменти управлінського обліку / І.Ю.Черкас. К.В.Опенько, І.Й.Плікус // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11–12 травня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017.  – С.153-156

 • Плікус І.Й. Управлінський облік у фінансовій функції підприємства / Плікус І.Й., Черскас І.Ю., Опенько К.В. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016. – Вип. 4 (04) – С.355-358 (фахове видання)

 • Климашівська Г.В.,Плікус І.Й. Безперервна діяльність підприємства: погляд бухгалтера та аудитора на основний принцип бухгалтерського обліку та звітності / І.Й.Плікус, Г.В.Климашівська // Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – С.134-137 - режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42589 
 • Плікус І.Й., Вакарчук В.В. Forensic accounting нематеріальних активів / І.Плікус, В.Вакарчук // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 4. – С.70-73. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42770

 • Plikus I. , Vakarchuk V. Die steuerung immaterieller vermogenswerte im krisenmanagement / I. Plikus, V. Vakarchuk // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово- економічна наукова рада, 2015. — С.56-61 Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43828

 •  Оголь О.О., Плікус І.Й. Методики оцінки інтелектуального капіталу при здійснені вартісного аудиту бізнесу / О. Оголь, І.Плікус // Соціально-економічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 жовтня 2015 р.). У 2-х частинах – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 – Ч. 2. –  C. 100-103 - режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42481

 • Плікус І.Й., Алексєєва С.О. Використання принципу «going concern» в аудиті / І.Плікус, С.Алексєєва // Економічна безпека країни: загрози та виклики в умовах глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 20-21 листопада 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 2. – С.29-32. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42972

 •  Бойко Н.В.. Плікус І.Й. Інтелектуальний капітал підприємства, як фактор його стійкого розвитку в економіці заснованій на знаннях / Н.В.Бойко, І.Й.Плікус // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник математичної міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 7-8 листопада 2014 р. – К.: Громадська організація «Київський науковий економічний центр», 2014. - Ч.4. - С. 105-108. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37813 

 • Корж І.С.,.Плікус І.Й. Аналіз впливу облікової політики на показники фінансово-господарського стану підприємства  / І.С.Корж, І.Й.Плікус // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2014 р. У 2-х ч. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С.163-167. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38214
 • Боронос В.Г., Плікус І.Й.. Проникова Ж.С. Механізм забезпечення фінансової самостійності територій на засадах децентралізації  / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, Ж.С. Проникова // Механізм регулювання економіки. – 2014. - № 4 (фахове видання). – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39618

 • Мовчан Ю.О., Плікус І.Й. Інформаційні можливості фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів / Ю.О.Мовчан, І.Й.Плікус // Инвестиционные и инновацыонные приоритеты деятельности экономических субъектов - Междунар.научн.-практ.конференция г.Одесса, 6-7декабря 2013 г. - Одесса: ОО"центр экономических исследований и развития". - 2013. - Ч.3. - С.81-83 – Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35815 

 • Плікус І.Й., Новак Н.В., Мільчевська Т.М. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й.Плікус,Н.В.Новак, Т.М. Мільчевська // Вісник СумДУ. - Серія Економіка. – 2010.  - С.69-77 (фахове видання) 

 •  Плікус  І.Й., Високос Ю  Фінансовій аналіз як метод превентивного антикризового управління / І.Й.Плікус,  Ю. Високос // Вестник СумДУ – 2012._ № 3  - С.21-29 (фахове видання) 

Участь у науковій роботі:

 

Виконавець НДР кафедри. Звіти розміщени в інституційному репозітарії СумДУ - Режим доступу  http://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&sort_by=2&order=DESC&value=Плікус%2C+Ірина+Йосипівна 

Керівник НДР : «Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування»// Звіт НДР (заключний)/ Кер.: І.Й. Плікус. - Суми: СумДУ, 2012. - 56 с. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32405

 

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Неодноразово приймала участь у програмах підвищення кваліфікації :

 • Міжнародний центр підвищення кваліфікації «Аль-Терра»  практичний курс: «МСФЗ: 5 складових звітності»  (сертификат № АТ 100105 от 14.01.19)
 • За програмою з електронних засобів та дистанційних технологій  навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації (свідоцтво ПК № 05408289/0830-17  від 5.12       2017, СумДУ) 
 • За програмою з електронних засобів та дистанційних технологій  навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПК747511 від 4.01.13, СумДУ);
 • За програмою підвищення кваліфікації викладачів (2008, СумДУ);
 • За проектом Світового  банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку» (Свідоцтво № 0058 від 25.12.1999 видане Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Українським інститутом розвитку фондового ринку);
 • За програмою посольства Франції в Україні (1997 р., аттестат);
 • Навчалася у Вищий школі підприємництва при КДЕУ (за програмою TAСIC, 1995 р., сертифікат). Навчання проводилось Управлінням трудових ресурсів (Париж) на францюзський мові для викладачів менеджменту - 440 годин лекційних занять з мікроекономіки, управління трудовими ресурсами, маркетингу, стратегії підприємства, управлінського обліку, фінансового менеджменту;
 • За програмою Міністерства вищої освіти (навчально-методичного кабінету по вищій освіті, 1992 р);
 • Навчалася на курсах по спеціальності "Основи програмування на Паскалі" (162 години) - свідоцтво № 1548 від 19.10.88, Київ. Київський навчально-обчислювальний центр КПО "Електромаш"

Проходила стажування:

на підприємстві Primagaz (м.Ліон, м.Париж, Франція, 1995 р.) та університеті (university Umiere 2, м.Ліон, Париж ХІІ, Франція, 1995 р.)  для викладачів менеджменту за напрямом фінансовий менеджмент та стратегія підприємств - сертифікат

 

Поділитися: