zaharkina.jpg (160×206) Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступiнь: канд.екон.наук
Вчене звання: доцент
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Cоц.мережі:

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

Університетська освіта; вступ до спеціальності; податкова система

Наукові інтереси:

1) Інноваційний розвиток підприємств. Інвестиційна діяльність підприємств.

2)Податки. Податкове навантаження. Ефективні ставки оподаткування. Оподаткування в контексті євроінтеграційних процесів. Вплив оподаткування на інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання.

3) Фінанси домогосподарств. Інвестиційна діяльність домогосподарств. Фінансова грамотність.

4) Банківсько-страхова інтеграція. Глобалізація

5) Кількісні методи в економіці

6) Активні методи навчання

Тема дисертаційного дослідження:

«Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств», 2011р.

Режим доступу до дисертації: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20757

Режим доступу до автореферату: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20771

Публікації:

17 статей, у т.ч. 3 статті у виданнях, що індексуються БД Scopus; більше 50 тез доповідей

Наукові праці:

 • Захаркіна Л.С. Роль і місце податкових надходжень в структурі зведеного бюджету України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент : збірник наукових праць / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ. – 2016. – Випуск 19. – С. 125 –29.
 • Захаркіна Л.С. Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів // Причорноморські економічні студії : науковий журнал / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса. – 2016. – № 5. – С. 155–158.
 • Захаркіна Л.С. Особливості формування професійних компетентностей фінансиста в умовах глобального розвитку корпоративних фінансів / Захаркін О.О., Захаркіна Л.С. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 357– 360.
 • Zakharkina L.Modeling of the impact of innovation activity of enterprises on the efficiency of their activities / O. Zakharkin, L. Zakharkina // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha.: Publishing house Education and Science. – 2015. – № 7 (20). – Р. 12–19.
 • Захаркина Л.С. Государственное регулирование социально ответственных инноваций предприятий / Захаркин А.А., Захаркина Л.С. // Наука и инновации : научно-практический журнал / Национальная академия наук Беларуси. – Минск.: ОАО «ТРАНСТЭКС» – 2015. – № 8 (150). – С. 42–45.
 • Захаркіна Л. С. Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О. О. Захаркін, М. В. Костель, Л. С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 8(170) . — С. 427–441. (індексується БД Scopus)
 • Zakharkina L. Substantiation of the enterprise innovation development strategy and its aims / O. Zakharkin, L. Zakharkina // . Економічний часопис - XXI (Economic Annals-XXI). – 2014. – № 7-8. – С. 76-79.(індексується БД Scopus). Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Zakharkin%20Zakharkina.pdf; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37735
 • Захаркіна Л.С. Шляхи розвитку фінансової грамотності домогосподарств України [Текст] / Л.С. Захаркіна, К.П. Катериніна //  Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 53-57. Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37755

 • Захаркіна Л.С. Банківсько-страхова інтеграція в умовах глобалізації на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна, С.В. Федчун //  Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 2/1. – С. 21–25. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36762
 • Захаркіна Л.С. Вибір оптимального варіанту банківсько-страхової інтеграції на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» . – Херсон, 2014. – Випуск 5. – Ч. 4. – С. 54-57. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36770
 • Захаркіна Л.С. Основні положення концепції управління механізмом реалізації інноваційної політики в умовах ринкової економіки / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент" : Збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – Випуск 9 (34). Частина 1. – С. 125–132. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29495

Навчально-методичні праці:

 • Захаркіна Л.С. Університетська освіта: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Л.С. Захаркіна. - Суми: СумДУ, 2014. - 66 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35766
 • Курс з дисципліни «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (на українській мові) // Електронний навчальний матеріал розміщений у відкритому ресурсі ОCW СумДУ. – Режим доступу: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/768
 • Захаркін О. О. Фінансовий менеджмент : конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 156 с. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Zaharkin.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна // — Суми : СумДУ, 2010 — 40 с. –  Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2830.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 30 с. — Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2852.doc

Цитування:

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

 • Подяка журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" за керівництво дипломною роботою, нагородженою дипломом ІІІ ступеня (м. Донецьк, 2012 р.) 
 • Грамота з нагоди Дня науки України за досягнуті успіхи у науковій роботі (м. Суми, 2011 р.) 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

Організаційна робота:

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Заступник голови наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) факультету економіки та менеджменту з питань конкурсів та олімпіад

Робота зі студентами:

Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. На Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах здобуто 19 (п'ять перших, чотири других, десять третіх) призових місць. Результати:

 • 2015 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р.Катериніна Марина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р. – Павленко Інна, олімпіада з дисципліни "Податкова система" 3 місце;
 • 2014 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2013 р. – Карпенко Світлана,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2013 р. Савельєва Галина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)», секція "Економіко-математичне моделювання" 3 місце;
 • 2012 р. – Доля Євгенія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2012 р. – Левченко Ганна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 3 місце;
 • 2012 р. – Черв'як Віта, олімпіада з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 2 місце;
 • 2012 р. – Карпенко Світлана, олімпіада з дисципліни "Страхування" 3 місце;
 • 2012 р. – Гончаренко Вікторія, Всеукраїнський конкурсдипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит", 3 місце;
 • 2011 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2011 р. – Лещенко Юрій, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 2 місце;
 • 2010 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2010 р. – Лисенко Денис, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 3 місце;
 • 2009 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2009 р. – Самойлікова Анастасія, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 1 місце.

Керівництво підготовкою студентів до Міжнародних конкурсів наукових робіт. Результати:

 • 2014 р. – Федчун Софія, XII Санкт-Петербурзький відкритий конкурс ім. професора В.М. Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері 2 місце

Участь у науковій роботі:

Відповідальний виконавець держбюджетної теми: "Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств" (№ 015U002553 (термін виконання 01.03.15 – 31.12.16)).

Участь у держбюджетних темах:

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

У 2016 році прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп'ютерною програмою "М.Е.Doc" і має право викладати навчальні курси по роботі з цією програмою, сертифікат СумДУ/В0017 від 30.11.2016р.

Короткотермінове стажування у Вищій школі бізнесу в Домброві Гурнічій, м. Живець (19.05.2016-24.05. 2016.)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, вересень 2013 р. - липень 2014 р., обсяг виконаних робіт – 108 годин, Посвідчення № 2214).

Поділитися: