shyshova.jpg (160×240)
Посада:
старший викладач кафедри фінансів і підприємництва
Науковий 
ступiнь: 
канд. екон. наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014
Вчене звання:
-
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
     
Кабінет:
M-201

Основні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік,
 • Гроші та кредит,
 • Управління фінансовими ризиками,
 • Фінансово-економічні розрахунки

Наукові інтереси:

 • вартісно-орієнтований підхід до управління підприємствами;
 • фінанси природокористування;
 • бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами;
 • управління фінансовими ризиками;
 • фінансово-економічні розрахунки.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

40 публікацій, з яких 2 підрозділи у двох колективних монографіях, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 наукова праця у закордонному виданні, 22 тези доповідей.

Наукові праці:

Підрозділи монографій

1. Шишова Ю. Г. Екологічні фактори трансформації корпоративних інтересів: зміна моделей управління / Ю. Г. Шишова // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / за заг. ред. В. М. Бороноса, І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 62–69.

2. Humenna, Y., Tyityinuk, I. (2016). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. - Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement. 640 p.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шишова Ю.Г. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В. // Проблеми економіки. –2015. – №1 — С.85-91.
 2. Шишова Ю.Г. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В., Шкодкіна Ю.М. // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – №3. – С.106-113.
 3. Шишова Ю. Г. Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву / Ю. Г. Шишова // Інноваційна економіка. – 2013. - № 11(49). – С. 206 – 214.
 4. Шишова Ю. Г. Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники / Ю. Г. Шишова // Бізнес-Інформ. – 2012. - № 12. – С. 234 – 237.
 5. Рубанов, П.М. Екологічний чинник трансформації ринкових механізмів: аналіз структури капіталу підприємства [Текст] / П.М. Рубанов, Ю.Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 3. — С. 110-120.
 6. Рубанов П.М. Перспективи використання фінансового інструментарію екологічного регулювання у виробничому процесі/ П.М.Рубанов, Ю.Г.Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2010. - №1, Том 2. - С.125-131.
 7. Петрушенко, Ю.М. Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону [Текст] / Ю.М. Петрушенко, Ю.Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2008. — № 2, Т. 2. — С. 160-169.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Shyshova I. Сost of capital and its forecast in Value-Based Management / I. Shyshova, N. Kostel // European Researcher (Росія). – 2013. - Vol. (64), № 12-1. – Р. 2774 – 2780. 

Навчально-методичні праці:

Цитування:

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

Організаційна робота:

 • Організаційне забезпечення процесу пошуку та поповнення БД нових академічних та неакадемічних контактерів як основи для визначення рейтингу кафедри (спеціальності) експертами провідних міжнародних баз (агентств), зокрема QS, ExpertRA;
 • Організація цільової та практичної підготовки студентів, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів;
 • Систематизація та періодичне оновлення бази даних випускників кафедри на сайті кафедри;
 • Організаційне забезпечення процесу підготовки та подання до видання статей викладачів і студентів у окремому томі журналу „Вісник СумДУ”
 

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, зокрема підготовка статей та тез доповідей для участі у науково-практичних конференціях.

Участь у науковій роботі:

 • "Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством" (№ 0113U008383 (термін виконання грудень 2013 – грудень 2015 р.)) - відповідальний виконавець;
 • "Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів" (№ 0114U001000);
 • "Формування фінансового механізму стабілізації економіки України" (№ 0111U007004);
 • "Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону" (№0112U008286);
 • «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (№ 0110U007825);
 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (№ 0115U002552);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

 • Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р.
 • участь в міжнародній конференції "Greifswald International Students Festival", м.Грайфсвальд, Німеччина (12-24 червня 2012)
 • проходження літньої школи в CERGE-EI  (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute), м.Прага, Чеська Республіка (15 червня-15 серпня 2009)
Поділитися: