shyshova.jpg (160×240) Посада: старший викладач кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:  канд.екон.наук
Вчене звання: -
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Cоц.мережі:

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік,
 • Гроші та кредит,
 • Управління фінансовими ризиками,
 • Фінансово-економічні розрахунки

Наукові інтереси:

 • вартісно-орієнтований підхід до управління підприємствами;
 • фінанси природокористування;
 • бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами;
 • управління фінансовими ризиками;
 • фінансово-економічні розрахунки.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

30 публікацій, з яких 2 підрозділи у двох колективних монографіях, 8 статей у наукових фахових виданнях України, 1 наукова праця у закордонному виданні, 15 тез доповідей.

Наукові праці:

Підрозділи монографій

1. Шишова Ю. Г. Екологічні фактори трансформації корпоративних інтересів: зміна моделей управління / Ю. Г. Шишова // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / за заг. ред. В. М. Бороноса, І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 62–69.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шишова Ю.Г. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В. // Проблеми економіки. –2015. – №1 — С.85-91.
 2. Шишова Ю.Г. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В., Шкодкіна Ю.М. // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – №3. – С.106-113.
 3. Шишова Ю. Г. Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву / Ю. Г. Шишова // Інноваційна економіка. – 2013. - № 11(49). – С. 206 – 214.
 4. Шишова Ю. Г. Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники / Ю. Г. Шишова // Бізнес-Інформ. – 2012. - № 12. – С. 234 – 237.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Shyshova I. Сost of capital and its forecast in Value-Based Management / I. Shyshova, N. Kostel // European Researcher (Росія). – 2013. - Vol. (64), № 12-1. – Р. 2774 – 2780. 

Навчально-методичні праці:

 • 3846 Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни "Бухгалтерський облік" за темою "Основи роботи з програмою "1С: Бухгалтерія 8" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / М. Ю. Абрамчук, В. І. Лисиця, Ю. Г. Шишова, О. М. Діденко. — Суми : СумДУ, 2015. — 79 с.
 • 3310 Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" [Текст] : для слухачів ЦПО та студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спец. 7.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, І. В. Басанцов, Ю. Г. Шишова. – Суми : СумДУ, 2012. – 36 с.

Цитування:

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

First Certificate in English - FCE. English. Level B2

Організаційна робота:

 • Організаційне забезпечення процесу пошуку та поповнення БД нових академічних та неакадемічних контактерів як основи для визначення рейтингу кафедри (спеціальності) експертами провідних міжнародних баз (агентств), зокрема QS, ExpertRA;
 • Організація цільової та практичної підготовки студентів, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів;
 • Систематизація та періодичне оновлення бази даних випускників кафедри на сайті кафедри;
 • Організаційне забезпечення процесу підготовки та подання до видання статей викладачів і студентів у окремому томі журналу „Вісник СумДУ”
 

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, зокрема підготовка статей та тез доповідей для участі у науково-практичних конференціях.

Участь у науковій роботі:

 • "Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством" (№ 0113U008383 (термін виконання грудень 2013 – грудень 2015 р.)) - відповідальний виконавець;
 • "Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів" (№ 0114U001000);
 • "Формування фінансового механізму стабілізації економіки України" (№ 0111U007004);
 • "Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону" (№0112U008286);
 • «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (№ 0110U007825);
 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (№ 0115U002552);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

 • Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р.
 • участь в міжнародній конференції "Greifswald International Students Festival", м.Грайфсвальд, Німеччина (12-24 червня 2012)
 • проходження літньої школи в CERGE-EI  (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute), м.Прага, Чеська Республіка (15 червня-15 серпня 2009)
Поділитися: