Співавтор енциклопедичного довідника "Фінансові послуги України" (у 6 томах) професор кафедри фінансів і кредиту Вадим Трохимович Александров представляє вашій увазі електронну версію видання. Формат: pdf. Якість: комп'ютерна.

 


Бібліографічне посилання:

Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник з CD та Інтернет порталом : У 6 т. Т. 1. Послуги: банків; фонду гарантування вкладів фізичних осіб; кредитно-гарантійних установ; лізингових компаній / І.О.Мітюков, О.І.Ворона, В.Т.Александров, С.М.Недбаєва. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 758 с. – Режим доступу: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finservukr/

 

 

Зміст
(глави довідника у форматі pdf)
Передмова
1.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку банківських послуг
1.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1.3. Базові терміни і поняття
1.4. Принципи і методи надання банківських послуг
1.5. Правові відносини між банками та клієнтами
1.6. Оплата послуг
1.7. Проблемні питання
1.8. Банківські послуги
2.1. Створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
2.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
2.3. Базові терміни і поняття
2.4. Принципи і методи надання послуг
2.5. Правові відносини між суб’єктами при забезпеченні відшкодування коштів вкладникам банків
2.6. Оплата послуг
2.7. Проблемні питання
2.8. Послуги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
3.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг кредитно-гарантійних установ
3.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
3.3. Базові терміни і поняття
3.4. Принципи і методи надання послуг
3.5. Правові відносини між кредитно-гарантійними установами та клієнтами
3.6. Оплата послуг
3.7. Проблемні питання
3.8. Послуги кредитно-гарантійних установ
4.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг лізингових компаній
4.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
4.3. Базові терміни і поняття
4.4. Принципи і методи надання послуг
4.5. Правові відносини між лізинговими компаніями та клієнтами
4.6. Оплата послуг
4.7. Проблемні питання
4.8. Послуги лізингових компаній
5.1. Зародження, розвиток і сучасний стан інститутів на ринку послуг у сфері інноваційної діяльності
5.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
5.3. Базові терміни і поняття
5.4. Принципи і методи надання послуг у сфері інноваційної діяльності
5.5. Правові відносини між суб’єктами інноваційної діяльності
5.6. Оплата послуг
5.7. Проблемні питання сфери інноваційної діяльності в Україні
5.8. Послуги інститутів у сфері інноваційної діяльності
6.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку надання послуг іноземними фінансовими установами
6.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
6.3. Базові терміни і поняття
6.4. Принципи і методи надання послуг
6.5. Правові відносини між іноземними фінансовими установами і замовниками
6.6. Оплата послуг
6.7. Проблемні питання
6.8. Послуги іноземних фінансових установ
7.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг кредитних спілок
7.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
7.3. Базові терміни і поняття
7.4. Принципи і методи надання послуг
7.5. Правові відносини між кредитною спілкою та її членами
7.6. Оплата послуг
7.7. Проблемні питання
7.8. Послуги кредитних спілок
8.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг інвестиційних компаній
8.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
8.3. Базові терміни і поняття
8.4. Принципи і методи надання послуг
8.5. Правові відносини між інвестиційними компаніями та клієнтами
8.6. Оплата послуг
8.7. Проблемні питання
8.8. Послуги інвестиційних компаній
9.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг інвестиційних фондів
9.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
9.3. Базові терміни і поняття
9.4. Принципи і методи надання послуг
9.5. Правові відносини між інвестиційними фондами та клієнтами
9.6. Оплата послуг
9.7. Проблемні питання
9.8. Послуги інвестиційних фондів
10.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг торговців цінними паперами
10.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
10.3. Базові терміни і поняття
10.4. Принципи і методи надання послуг
10.5. Правові відносини між торговцями цінними паперами та клієнтами
10.6. Оплата послуг
10.7. Проблемні питання
10.8. Послуги торговців цінними паперами
11.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг і зберігачів
11.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
11.3. Базові терміни і поняття
11.4. Принципи і методи надання послуг
11.5. Правові відносини між зберігачами та клієнтами
11.6. Оплата послуг
11.7. Проблемні питання
11.8. Послуги зберігачів
12.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг реєстраторів
12.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
12.3. Базові терміни і поняття
12.4. Принципи і методи надання послуг
12.5. Правові відносини між реєстраторами та клієнтами
12.6. Оплата послуг
12.7. Проблемні питання
12.8. Послуги реєстраторів
13.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг довірчих товариств
13.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
13.3. Базові терміни і поняття
13.4. Принципи і методи надання послуг
13.5. Правові відносини між довірчими товариствами та клієнтами
13.6. Оплата послуг
13.7. Проблемні питання
13.8. Послуги довірчих товариств
14.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг фондових бірж
14.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
14.3. Базові терміни і поняття
14.4. Принципи і методи надання послуг
14.5. Правові відносини між фондовими біржами та клієнтами
14.6. Оплата послуг
14.7. Проблемні питання
14.8. Послуги фондових бірж
15.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг товарних бірж
15.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
15.3. Базові терміни і поняття
15.4. Принципи і методи надання послуг
15.5. Правові відносини між товарними біржами та клієнтами
15.6. Оплата послуг
15.7. Проблемні питання
15.8. Послуги товарних бірж
16.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг валютних бірж
16.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
16.3. Базові терміни і поняття
16.4. Принципи і методи надання послуг
16.5. Правові відносини між валютними біржами та клієнтами
16.6. Оплата послуг
16.7. Проблемні питання
16.8. Послуги валютних бірж
17.1. Зародження, розвиток та сучасний стан страхових послуг
17.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
17.3. Базові терміни і поняття
17.4. Принципи і методи надання послуг
17.5. Правові відносини між страховою компанією та страхувальником
17.6. Оплата послуг
17.7. Проблемні питання
17.8. Послуги страхових компаній
18.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг недержавних пенсійних фондів
18.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
18.3. Базові терміни і поняття
18.4. Принципи і методи надання послуг
18.5. Правові відносини між недержавними пенсійними фондами та клієнтами
18.6. Оплата послуг
18.7. Проблемні питання
18.8. Послуги недержавних пенсійних фондів
19.1. Зародження, розвиток та сучасний стан ринку послуг ломбардів
19.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
19.3. Базові терміни і поняття
19.4. Принципи і методи надання послуг
19.5. Правові відносини між ломбардами та клієнтами
19.6. Оплата послуг
19.7. Проблемні питання
19.8. Послуги ломбардів
20.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг з антикризового управління
20.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
20.3. Базові терміни і поняття
20.4. Принципи і методи надання послуг
20.5. Правові відносини
20.6. Оплата послуг
20.7. Проблемні питання
20.8. Послуги з антикризового управління
21.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку аудиторських послуг
21.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
21.3. Базові терміни і поняття
21.4. Принципи і методи надання послуг
21.5. Правові відносини
21.6. Оплата послуг
21.7. Проблемні питання
21.8. Аудиторські послуги
22.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг з оцінки майна
22.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
22.3. Базові терміни і поняття
22.4. Принципи і методи надання послуг з оцінки майна
22.5. Правові відносини між оцінною фірмою та замовниками
22.6. Оплата послуг з оцінки майна
22.7. Проблеми та перспективи
22.8. Послуги фірм з оцінки майна
23.1. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку консалтингових послуг
23.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти
23.3. Базові терміни і поняття
23.4. Принципи і методи надання консалтингових послуг
23.5. Правові відносини між консалтинговими фірмами і замовниками
23.6. Оплата послуг консалтингових фірм
23.7. Проблемні питання українського консалтингу
23.8. Послуги консалтингових фірм
Зміст
Передмова
1. Як користуватися довідником
2. Скорочений зміст енциклопедичного довідника
3. Повний зміст енциклопедичного довідника
4. Алфавітний покажчик фінансових послуг
5. Алфавітний покажчик термінів і понять
6. Опис і рекомендації щодо експлуатації інформаційно-довідкової системи “Фінсервіс-CD”
7. Інформаційний портал в інтернеті “Фінансові послуги України”
8. Використана література
Поділитися: