Виробнича практика є складовою навчального процесу підготовки фахівців бакалаврського рівня. Виробнича практика студентів 4-го курсу проходить на підприємствах, в організаціях та установах, на робочих місцях підприємств, що потребують фахівців із напряму підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування".

Мета практики полягає в тому, щоб студент закріпив і поглибив свої теоретичні знання і здобув навички з виконання виробничих функцій та типових завдань діяльності, якими повинен володіти бакалавр за напрямом підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування".

У процесі проходження виробничої практики студент повинен ознайомитися зі структурою підприємства, організації чи установи (бази практики), організацією і методами роботи професіоналів за напрямом підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування". Під час перебування на виробничій практиці практикант збирає матеріали для написання випускної роботи.

Практична підготовка студентів Сумського державного університету є обов'язковим компонентом магістерської програми і має на меті придбання професійних навичок і вмінь, що були набуті студентами під час навчання. Переддипломна практика є складовою навчального процесу підготовки майбутніх спеціалістів.

Переддипломна практика студентів останнього курсу проходить на підприємствах, в організаціях та установах на робочих місцях.

Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику у самих різних організаціях та підприємствах, таких як: Державна податкова інспекція в м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, Держфінінспекція в Сумській області,  Фонд державного майна України по Сумській області, Управління Національного банку України в Сумській області, Сумська обласна дирекція „Райффайзенбанк Аваль”, ПАТ КБ „Приватбанк”, Державний ощадний банк України, Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання, ПАТ Сумихімпром, страхові компанії, комерційні банки, приватні підприємства, тощо.

Проходження студентами практики у вищезгаданих установах дозволяє їм набувати відповідні знання та практичні навички, які є потрібними та суттєвими у майбутній професійній діяльності. Стан наукових баз відповідає державним вимогам для проходження практики та вимогам навчального плану і програм.

 

Забезпечення програмами і базами практик

Найменування бази для проходження практики
Інформація про наявність угод про проходження практик
(№, дата, строк дії)
Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації.
Договір про проходження практики студентів від 08.04 2010р.; безстроково
ПАТ Сумське НВО Договір про проходження практики студентів  грудень 2016р.; 
Сумське обласне управління ВАТ „Ощадбанк”.
Угода про співпрацю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців від 23.06.2009 р.;
безстроково
Державна податкова служба в Сумській області.
Угода про співпрацю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців від 16.05.2012 р.; безстроково
ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”.
Договір на проведення практики студентів від 17.12.2009 р.;
безстроково

 

 

 

Поділитися: