Посада:
професор кафедри фінансів
і підприємництва
Науковий 
ступiнь:
– гроші, фінанси і кредит
Вчене звання:
професор кафедри фінансів
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Профілі:
 
Кабінет:
M-201

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

 • 1984-1986 - навчання у Донецькому державному університеті за спеціальність "Фінанси і кредит" (диплом).
 • 1991–1998 — начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник начальника управління Донецького обласного управління Пенсійного фонду України;
 • 1999 - отримання повної вищої освіти за спеціальністю "Правознавство" (диплом).
 • 1998–1999 — начальник обласного відділу ліцензування представництва Ліцензійної палати України в Донецькій області.
 • 1999–1999 — перший заступник начальника контрольно-ревізійного відділу у м. Донецьку.
 • 1999–2003 — начальник контрольно-ревізійного управління в Сумській області.
 • 2003-2009 — доцент кафедри фінансів Сумського державного університету.
 • 2009-по теперішній час — професор кафедри фінансів та кредиту Сумського державного університету.

Юридична діяльність

Основні дисципліни:

Аудит. Внутрішній корпоративний контроль та аудит.

Наукові інтереси:

Економічний аудит та експертиза.

Тема дисертаційного дослідження:

Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України. (автореферат).

Публікації:

Автор понад 85 наукових робіт та методичних розробок, присвячених темі економічного аудиту та експертизи. 

Наукові праці:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

1. Elena A. Zubareva, Gennadiy L. Riabtsev, Igor V. Basantsov, Sergey V. Byelov Increasing the Safety of Functioning the E-Government of Ukraine During Digitalization of Economy Journal of Automation and Information Sciences. Volume 51, 2019 Issue 10. pages 46-57.

2. Zakharkin Oleksii O., Basantsov Ihor V., Myroshnychenko Iuliia O., Shcherbachenko Viktoriia O. Analysis of the innovative development directions for industrial enterprises análisis de directrices innovadoras de desarrollo para empresas industriales. Espacios., 2019. vol. 40, number 27. page 16

3. Zakharkin O., Basantsov I., Shcherbachenko V. and Zakharkinа L. Public-Private Partnership as an Effective Tool in R&D Activity. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020». 10-11 April 2019. Granada, Spain. PP. 6674 – 6678.

4. Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю України / І. В. Басанцов // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 78-81. (Scopus)

Монографії:

1. Басанцов, І.В. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії [Текст]: монографія / І.В. Басанцов, О.О. Зубарева. - Суми: СумДУ, 2016. - 182 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

1.Зубарева Е.А., Басанцов И.В., Белов С.В. Финансовый Е-контроль: модернизация системы государственного финансового контроля в условиях цифровой экономики. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2020. № 5. С. 136–150

2. Басанцов І. В. Застосування програмно-цільового методу в інвестуванні аграрного сектору економіки / І. В. Басанцов // Вісник СНАУ: Серія «Економіка і менеджмент». — № 5/2 (47). — 2011. — С. 115–119.

3. Басанцов І. В. Інституціональні умови забезпечення зростання капіталізації інтелектуального потенціалу держави / І. В. Басанцов // Збірник наукових праць: Вісник Донецького університету економіки та права. — № 1'2011. — 2011. — С. 37-39.

4. Басанцов І. В. Удосконалення державного фінансового контролю за ефективним використанням бюджетних коштів в Україні / І. В. Басанцов // Збірник наукових праць: Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). — № 1(10). — 2011. — С. 280–283.

5. Басанцов І. В. Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту / І. В. Басанцов, І. О. Пригара // Вісник СумДУ. — № 1. — 2010. — С. 132–137.

6. Басанцов І. В. Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні питання та напрями удосконалення / І. В. Басанцов, О. С. Пантелейчук // Механізм регулювання економіки. — № 1 (45). — 2010. — С. 38-46.

7. Басанцов І. В. Базові визначення удосконалення регіонального інституту державного фінансового контролю / О. І. Барановський, І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — 2008 — № 2(34). — С. 186–191.

8. Басанцов І. В. Аудит окремих положень експертно-оціночної діяльності в Україні / І. В. Басанцов, М. Н. Рєзнік // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ. — № 1(104). — 2010. — С. 76-81.

9. Барановський О. І. Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями / О. І. Барановський, І. В. Басанцов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. — Вип. 5(84) / наук. ред. І. К. Бондар. — К., 2008. — 152 с. — С. 138–142.

10. Басанцов І. В. Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки / І. В. Басанцов, В. В. Сергієнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. — Вип. 21. — 2007. — С. 130–139.

11. Басанцов І. В. Проблемні питання розвитку та перспективи формування нової моделі системи державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов, В. М. Крупа // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — № 15. — 2007. — С. 432–437.

12. Басанцов І. В. Перспективи формування нової моделі системи державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов, В. М. Крупа // Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — № 1(88). — С. 221–225.

13. Басанцов І. В. Комп'ютеризація роботи контрольно-ревізійної служби — запорука підвищення її ефективності / І. В. Басанцов // Місце та роль сучасної інформатики та комп'ютерної техніки у підготовці фахівців: зб. наук. робіт «Управління розвитком». № 2. — Харків: ХНЕУ, 2006. — С. 9-11.

14. Басанцов І. В. Теоретичні основи формування системи державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — № 1. — 2004. — С. 69-73.

15. Басанцов І. В. Теоретичні і методичні основи оцінки ефективності державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Вісник СумДУ. — № 6(65). — 2004. — С. 149–155.

16. Басанцов І. В. Організація фінансового контролю в системі державного казначейства / І. В. Басанцов // Економічний вісник національного гірничого університету. — № 4(8). — 2004. — С. 78-85.

17. Басанцов І. В. Державні закупівлі в полі зору судово-економічної експертизи як форми фінансового контролю / І. В. Басанцов, Н. І. Панченко // Механізм регулювання економіки. — № 1. — 2005. — С. 110–115.

18. Басанцов І. В. Аудит ефективності: зарубіжний досвід на вдосконалення державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов // Вісник СумДУ. — № 2. — 2005. — С. 172–180.

19. Басанцов І. В. Фінансовий контроль як економічна категорія / І. В. Басанцов // Фінанси, облік і аудит: наук. зб. — № 5. — 2005. — С. 21-31.

20. Басанцов І. В. Чи потрібна новій економіці України «прозора система» фінансових відносин? / І. В. Басанцов, О. І. Щербаков // Економіка розвитку. — № 3. — 2005. — С. 18-21.

21. Басанцов І. В. Зарубіжний досвід сприяння розвитку державного фінансового контролю у банківсько-кредитній сфері / І. В. Басанцов // Вісник СНАУ. — № 1(18). — 2005. — С. 66-72.

22. Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль, його концептуальні аспекти / І. В. Басанцов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ. — № 11(54). — 2005. — С. 24-29.

23. Басанцов І. В. Система фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов // Фінанси України: науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. — К. — № 11(120). — 2005. — С. 132–139.

24. Басанцов І. В. Економічна експертиза як специфічний метод фінансового контролю / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — № 2. — 2005. — С. 133–139.

25. Басанцов І. В. Оцінка ефективності державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // АгроІнКом. — № 11-12. — 2005. — С. 47-51.

26. Басанцов І. В. Нормативні питання державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — № 3. — 2005. — С. 180–187.

27. Рубан Н. І. Аудит ефективності виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні / Н. І. Рубан, І. В. Басанцов // Торгівля і ринок України. — Випуск № 20. — 2005. — С. 117–127.

28. Басанцов І. В. Аудит ефективності як чинник підвищення результативності державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Вісник Української академії банківської справи. — № 2(19) 2005. — С. 32-35.

29. Басанцов І. В. Регіональні аспекти активізації державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Вісник СумДУ. — № 10(82). — 2005. — С. 135–142.

30. Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль як дійовий інструмент підвищення ефективності державних цільових програм / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — № 4. — 2005. — С. 238–243.

31. Басанцов І. В. Організаційно-правові засади створення цілісної системи державного фінансового контролю / І. В. Басанцов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ. — К. — № 9(52). — 2005. — С. 32-35.

32. Басанцов І. В. Трансформаційні процеси державного регулювання і підвищення ефективності його контрольної функції / І. В. Басанцов // Социально-экономические аспекты промышленной политики: сб. науч. тр. НАН Украины. — Донецк: Ин-т экономики пром-ти / редкол.: А. И. Амоша (отв. ред.) [и др.]. 2005. — С. 277–292.

33. Басанцов І. В. Традиційні та новаційні погляди на державний фінансовий контроль / І. В. Басанцов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. Т. 14. — Суми: УАБС НБУ, 2005. — 368 с. — С. 282–292.

34. Басанцов І. В. Деякі аспекти теоретико-концептуальної основи державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов, О. І. Щербаков // Економіка розвитку: науковий журнал ХНЕУ. — Харків, 2006. — № 1(37). — С. 77-80.

35. Басанцов И. В. Планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности как неотъемлемая часть бизнес-плана / И. В. Басанцов // Геотехнології та управління виробництвом XXI сторіччя. Том 2 / під заг. ред. О. В. Мартякової. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — С. 206–211.

36. Басанцов І. В. Аналіз та аудит державних фінансових ресурсів у галузі капітальних вкладень: проблеми та шляхи їх вирішення / І. В. Басанцов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. Економіка. — Частина 3 «Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євроінтеграції». — Випуск 4(36). — Рівне, 2006 р. — С. 30-38.

37. Басанцов І. В. Економічний контроль фінансового потенціалу як складова економічного потенціалу підприємства / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — 2006. — № 4(28). — С. 136–141.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх практичних завдань з дисципліни «Аудит» зі спеціальності «Фінанси» та інших економічних спеціальностей / Укладачі: завідувач кафедри фінансів, проф. В.М. Боронос, проф. І.В. Басанцов, О.С. Пантелейчук, І.О. Пригара – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 77 с.
 2. Басанцов, І.В. Державний фінансовий аудит [Текст]: конспект лекцій з поглибленого вивчення дисциплін "Аудит" для студ. спец. 6.030508, 7.03050801 та 8.03050801 "Фінанси і кредит" та інших економічних спец. усіх форм навчання/ І.В. Басанцов. - Суми: СумДУ, 2011. - 90 с.
 3. Басанцов, І. В. Конспект лекцій та методичні рекомендації до вивчення і виконання практичних завдань з дисципліни "Фінансовий контролінг" [Текст] : для студ. спец. 6.030508, 7.03050801 та 8.03050801 "Фінанси і кредит" та інших економічних спец. заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання / І. В. Басанцов. – Електронне видання каф. фінансів. – Суми : СумДУ, 2011. – 68 с.
 4. Боронос, В. Г. Навчально-методичні рекомендації до вивчення та виконання самостійної роботи з дисципліни "Фінансова санація і банкрутство підприємств" [Текст] : спец. 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Басанцов. – Електронне видання каф. фінансів. – Суми : СумДУ, 2011. – 55 с.

Авторські свідоцтва:

Цитування:

       

Керівництво докторантами та аспірантами:

Захаркін О.О. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Пригара Іріна Олександрівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Досягнення:

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності "Фінанси".

Організаційна робота:

Експерт з економічних питань. Один з ініціаторів створення в Сумській області відділення науково-дослідного інституту ім. М. С. Бокаріуса інституту експертиз. Голова Сумського обласного Правління Спілки економістів України2011). Державний службовець VII рангу. Організатор кореспондентського пункт Сумськоі обласноі газети Ярмарок з акредитацією при Верховній Раді.

Робота зі студентами:

Керівництво магістерськими та бакалаврськими роботами студентів.

Участь у науковій роботі:

Участь у темах 2-ї половини дня:

Підвищення кваліфікації, стажування гранти, міжнародна активність:

Поділитися: