Посада:
Професор кафедри фінансів і
підприємництва
Науковий ступiнь: канд.тех.наук
Вчене звання: доцент
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:  
Бібліометричні
профілі:
   Google_logo
Кабінет: M-113

Основні дисципліни:

Казначейська справа.

Страхування.

Страхові послуги.

Соціальне страхування.

Банківська справа.

Банківські операції.

Інформаційні системи і технології в фінансах.

Фінансові послуги. 

Для усіх вищевказаних дисциплін розроблені інтегровані, автоматизовані та навчально-атестаційні комплекси навчання (ІНАК), які дозволяють значно підвищити якість вивчення дисциплін.

Наукові інтереси:

1) теорія й практика фінансових послуг;

2) банківська та страхова справи;

3) теорія й практика якості неперервної освіти;

4) інформатизація освіти;

5) цифрова економіка.

Тема дисертаційного дослідження:

Державні механізми управління якістью неперервної освіти.

Публікації:

Всього опубліковано 158 науково-методичних праць. З них:

 – 2 монографії (1 гриф МОН);

 – 7 енциклопедій (6 гриф МОН);

 – 8 підручників (8 гриф МОН);

 – 12 посібників (5 гриф МОН);

 – 65 статті (32 у наукових фахових виданнях);

 – 18 тезисів доповідей на наукових конференціях;

 – 15 методичних завдань до лабораторно-практичних занять;

– 31 науково-практичних розробок та програмно-технічних комплексів які розроблені та масово впроваджені в промислову експлуатацію (виконані автором або під його безпосереднім керівництвом);

– 21 свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір у державному департаменті інтелектуальної власності.

Наукові праці (основні):

 • Boronos, V., Plikus, I., & Aleksandrov, V. Financial and accounting approaches to definition of the intangible factors impact on the value of the company / Economic Annals-XXI (2016), 160(7-8), 121-125 - Режим доступу http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201629.html
 • Александров, В. Т. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні : монографія / В. Т. Александров. –  Суми : СумДУ, 2012. –  366 с.
 • MECHANISM OF FINANCIAL RESOURCES MOBILIZATION IN CONDITIONS OF CRISIS / Boronos Viktorya, Aleksandrov Vadym, Plikus Iryna // ECONOMIC ANNALS-XXI.  – 2014. – № 9-10(1).  – С. 85-88.
 • Александров, В. Т. Державні проблеми забезпечення якості неперервної освіти / В. Т. Александров // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=1&year_data=2010
 • Александров В.Т. Качество непрерывного образования как объект управления / В.Т. Александров // Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Белоруссии, Украины сборник научных статей международной научной конференции. – Курск : Изд-во Академии госслужбы, 2013. – С. 11-16.
 • Александров, В. Т. Перспективи розвитку лізингу в Україні / В. Т. Александров, М. О. Чернишева // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. –  Суми : СумДУ, 2013. –  Т.4. –  С. 156-157.

Навчально-методичні праці (основні):

1) Розроблено нового покоління автоматизований навчально-атестаційний комплекс з дисципліни «Казначейська справа», впроваджений в навчальний процес в комп’ютерній аудиторії.

2) Розроблено нового покоління автоматизований навчально-атестаційний комплекс з дисципліни «Банківська справа», впроваджений в навчальний процес в комп’ютерній аудиторії.

3)  Розроблено нового покоління автоматизований навчально-атестаційний комплекс з дисципліни «Страхова справа», впроваджений в навчальний процес в комп’ютерній аудиторії .

4) З метою підвищення якості освіти розроблені дві віртуальні страхові компанії максимально наближені до реально-працюючої страхової компанії "Оранта".

Цитування:

Google_logo

Керівництво аспірантами

Розробляються теми та плани дисертаційних робіт з тематики нової спеціальності – "Електронний бізнес, фінанси та комунікації".

Досягнення:

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.01.2018 №21-О Д професор кафедри «Фінансів і кредиту» Александров В.Т. включений в робочу  групу з цифровізації (цифрової економіки) Сумської області.

Організаційна робота:

 • Проведено дводенний майстер-клас та семінар нарада з тематики «Цифрова економіка та Smart city Sumy» з керівництвом м. Суми та з депутатами міської Сумської ради.
 • Проведено дводенний семінар нарада з тематики «Цифрова економіка, Smart city Sumy та новітні технології підвищення якості освіти» з працівниками Управління освіти м. Суми.
 • Проведено семінар з тематики «Цифрова економіка та новітні технології підвищення якості освіти» з директорами середніх навчальних закладів освіти м. Суми.
 • Був основним виконавцем у підготовці та організації підписання Меморандуму про співпрацю  між Виконавчим комітетом Сумської міської ради та Сумським державним університетом щодо розробки та впровадження у м. Суми концепції та програми реалізації «Smart City Суми» на період до 2027 року.

Робота зі студентами:

 • Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. 
 • Підготовка та публікація разом зі студентами наукових статей та тез для наукових конференцій.
 • Розробка разом зі студентами віртуальних страхових компаній.
 • Розробка, тестування та впровадження разом зі студентами інтегрованих, автоматизованих та навчально-атестаційних комплексів (ІНАК).

Участь у науковій роботі:

Участь у наукових розробках н(омери НДР):

1. № 01.10.11-30.06.13 «Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників;

2. № 0111U007004 «Формування фінансового механізму стабілізації економіки України;

3. № 01111U009625 «Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації;

4. № 01111U006868 Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

Поділитися: