Посада:
професор кафедри фінансів
і підприємництва
Науковий ступiнь: доктор.екон.наук
Вчене звання: професор
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
Cоц.мережі:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

https://www.facebook.com

   

  

 

  

Кабінет: M-113

Основні дисципліни:

Фінансове посередництво,

фінансовий аудит та контроль,

фінансовий аналіз,

бізнес планування

Наукові інтереси:

Інвестиційний ринок,

розвиток малого та середнього бізнесу,

бюджетування,

інвестиційний аналіз,

бізнес планування,

Тема дисертаційного дослідження:

“Стратегія розвитку інвестиційного ринку України”  за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Kobushko_Stratehiia_rozvytku.pdf

Публікації:

Автор більш ніж 120 наукових та навчально-методичних праць. Серед його праць – 5 монографій (у тому числі 1 одноосібна), 2 навчальних посібників з грифом МОН України, публікації у закордонних виданнях, 5 публікації які індексуються науково-метричною базою даних Scopus та WoS.

 

https://www.scopus.com

https://scholar.google.com

Авторські свідоцтва

Кобушко Я. В., Кобушко І. М., Тютюник І. В., Старинський М.В. Науковий твір «Теоретико-методичний підхід до управління готівкою в контексті протидії тіньовому виведенню капіталу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Теоретико-методичний підхід до управління готівкою в контексті протидії тіньовому виведенню капіталу» № 98389, від 06.07.2020р.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю.Г., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методологія оцінки величини податкового розриву в економіці країни». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір "Методологія оцінки величини податкового розриву в економіці країни" № 92672, від 8.10.2019

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю.Г., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір " Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом " № 92676, від 8.10.2019

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю.Г., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методика оцінювання ефективності інструментарію державного регулювання детінізації економічних процесів в Україні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір " Методика оцінювання ефективності інструментарію державного регулювання детінізації економічних процесів в Україні»" № 92670, від 8.10.2019.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю.Г., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методичний підхід до ідентифікації інвестиційних каналів тіньового виведення капіталу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір " Методичний підхід до ідентифікації інвестиційних каналів тіньового виведення капіталу» № 92674, від 8.10.2019.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Науковий твір «Науково-методичний підхід до оцінки впливу тіньового сектора економіки на показники економічного розвитку країни». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Науково-методичний підхід до оцінки впливу тіньового сектора економіки на показники економічного розвитку країни» № 82446, від 23.10.2018.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методичний підхід до побудови моделі оцінки ризиків легалізації доходів отриманих злочинним шляхом». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методичний підхід до побудови моделі оцінки ризиків легалізації доходів отриманих злочинним шляхом» № 82448, від 23.10.2018.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Науковий твір «Методичний підхід до оцінювання релевантності попиту на послуги інвестиційного ринку України залежно від драйверів тінізації економіки», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методичний підхід до оцінювання релевантності попиту на послуги інвестиційного ринку України залежно від драйверів тінізації економіки» № 82447, від 23.10.2018.

Наукові праці:

 

Монографії

2020

Kobushko I., Kobushko Ia., Tiutiunyk I. Organizational and economic mechanism of income unshadowing. Financial security at the macro and micro levels: system communication, influence of raiding, updating of financial management of enterprises monograph / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р.

 Kobushko I., Kobushko Ia. Apparatus for management of cash turnover unshdowing. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions’ development. Collective Scientific Monograph. Primedia eLaunch LLC,  Dallas, USA. 2020.

2018

Tiutiunyk I. V., Kobushko I. M. Influence of shadow capital withdrawal abroad on the investment attractiveness of Ukraine: prevention and warning mechanisms // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Ec., Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Ec. V. Omelyanenko, Ph.D in Tec. Sc., Assoc. Prof. Yu. Ossik. Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. P. 314-322.

Kobushko I., Kobushko Ia. Determination of Economic Losses Due to the Illegal Withdrawal of Capital Abroad in the Conditions of Financial Globalization. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization:monograph / edited by Yu. Pasichnyk.Yunona Publishing, New York. USA. 2018. P.163-172.

2017

Кобушко І. М.Теоретичні основи ідентифікації каналів тінізації доходів як фактору впливу на рівень економічної  безпеки держави  / І. М. Кобушко, Я.В. Кобушко, І.В. Тютюник  //Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІІ. – С. 150-161.

2012

Кобушко І. М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії : монографія / І. М. Кобушко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 517 с.

Статті

2019

Kobushko I.М. Innovations in the Management of Tax Gaps in the Economy: Foreign Economic Component. / Tiutiunyk, I., Kobushko, I., Ivaniy, O., & Flaumer, A. // Marketing and Management of Innovations. – 2019. - № 3. – P. 112-125.

2017

Кобушко І. М., Котенко Н. В., Бойко К. О. Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів .Соціальна економіка. - 2017. - № 2. - С. 93-99.

Іскаков, А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки [Текст] / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки. - 2016. - № 3. - С. 88-96.

Кobushko Ih., Кobushko Ia. Ecological and economic evaluation algorithm of the reproduction of regional investment potential // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2017. - № 2. - c. 454-462. (Web of Science)

2016

Kobushko I. M. Implementation of international standards in customs legislation of Ukraine as a way to increase foreign trade / I. M. Kobushko, О.V. Ilchenko, S.I. Denysenko // Economic Annals-XXI. – 2016. – № 161(9-10). – P. 23–26.

2015

Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави [Текст] / І. М. Кобушко, О. В. Ільченко, С. І. Денисенко // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 10. — С. 28-36. (SciVerse Scopus)

Кобушко І.М., Кобушко Я. В. Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів / І.М. Кобушко, Я. В. Кобушко // Механізм регулювання економіки. - 2015. -No1. – с.79-87.

Кобушко І.М., Кобушко Я.В. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / / І.М.Кобушко, Я. В. Кобушко // Економічний часопис-ХХІ. – Київ:Вид-во Інститут суспільної трансформації, 2015. – No 1-2. – С.82–85. ( Scopus)

Абрамчук М.Ю., Кобушко І.М., Прожога І.В. Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти. Збірник наукових праць: «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки».– Миколаїв. нац. ун-т. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – №1 (4).– С. 127-133.

 Кобушко І.М., Колесник М. Є. Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності. Збірник наукових праць: «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки». – Херсон: Вид-во ХНУ, 2015. – № 12(1). – С. 187-191.

Абрамчук М.Ю., Кобушко І.М., Павленко І.В. Аналіз механізму перерозподілу податкових надходжень в умовах податкової децентралізаціїВісник Сумського державного універси-тету. Серія «Еко-номіка». – Суми: Вид-во СумДУ. – 2015. – №4.– С. 57-65.  

 Тези

2020

Кобушко І.М., Заяць А.І. Вплив банківського фінансування на розвиток підприємництва. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. м. Суми, 28-29 квітня 2020 р. Суми, 2020.

Кобушко І.М., Захаркін О.О., Приходько К.Р. Порівняльний аналіз динаміки основних фондових індексів України. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. м. Суми, 28-29 квітня 2020 р. Суми, 2020.

2019

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни  в умовах фінансової лібералізації //  Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України», м. Київ, 2019. С. 56-57.

Кобушко Я. Кобушко І. Інвестиційні механізми у схемах тіньового виведення капіталу / Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – Київ: НАУ, 2019. – С.13-14.

Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В.  Урахування моделей тіньового руху капіталу в сучасних інвестиційних стратегіях країни // Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS - 2019», Київ, 2019. C.294-297.

Кобушко І.М., Кобушко Я.В., Власенко А.В. Тінізаційні процеси як детермінанти послаблення інвестиційних позицій України // XV Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум-2019"", м. Харків, 2019.

 2016

Kobushko, I. Improvement tools of organizational and economic evaluation of investment attractiveness of the region [Текст] / I. Kobushko, O. Ihnatenko // Economics for Ecology ISCS'2016 : матеріали XXII Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 11-12 травня 2016 р. / Редкол.: Д.О. Смоленніков, А.А. Іскаков. – Суми : СумДУ, 2016. – P. 41-44.

2015

Kobushko, I.M. Approaches to the regional investment attractiveness evaluation [Текст] / I.M. Kobushko, O.O. Bachal // Economics for Ecology ISCS'2015 : матеріали XXI Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 6-7 травня 2015 р. / Редкол.: Д.О. Смоленніков, А.А. Іскаков. - Суми : СумДУ, 2015. - P. 40-43.

Кобушко, І.М. Удосконалення механізму реформування ПДВ в Україні [Текст] / І.М. Кобушко, С.М. Солодовніков // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 358-359.

Кобушко, І.М. Основні відмінності понять «ефективність» та «результативність» інноваційної діяльності [Текст] / І.М. Кобушко, М.Є. Колесник // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 28-30.

Кобушко, І.М.  Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні  [Текст] / І.М. Кобушко, І. В. Ігнатчик // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Економічні проблеми сталого розвитку», (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – с. 121-123

Навчально-методичні праці:

Цитування:

Керівництво аспірантами:

 Мосунов Богдан Олександрович, Тема дисертаційної роботи: "Забезпечення фінансової стійкості малого та середнього бізнесу в Україні через розвиток фандрайзингового інструментарію"

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році

Організаційна робота:

заступник завідувача кафедри фінансів і підприємництва (з вересня 2013 по квітень 2019)

заступник директора центру заочної дистанційної та вечірньої форм навчання (з вересня 2010 по вересень 2013)

заступник декана з виховної роботи та гуманітарних питань факультету економіки та менеджменту (з вересня 2006 по вересень 2009)

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

вересень 1997 р. - червень 2002 р. - навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Фінанси»diplomdiplom1diplom2diplom3

листопад 2002 р. – жовтень 2005 р. - навчання в аспірантурі у Сумському державному університеті зі спеціальності „Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища”

01 листопада 2005 р. - 25 листопада 2008 р. - асистент кафедри фінансів, Сумський Державний університет

26 листопада 2008 р. - 31 серпня 2015р. - доцент кафедр фінансів і кредиту, Сумський Державний університет

01 вересня 2015 р. по теперішній час – професор кафедри фінансів і підприємництва, Сумський Державний університет

CV Kobushko

Робота зі студентами:

Результатами наукової роботи зі студентами є низка опублікованих доповідей студентів денної та заочної форм навчання у матеріалах наукових конференцій та статей у наукових фахових виданнях, а також підготовка наукових робіт до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси».

У квітні 2015 року під керівництвом Кобушка І.М. студентка гр.Фмс-41/3с Павленко І.В. зайняла 2 місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді з дисципліни «Податкова система України».

У квітні 2016 року під керівництвом Кобушка І.М. студентки 4-го курсу кафедри фінансів і кредиту Оголь О.О. та Алексєєва С.О. вибороли призове місце та отримали диплом 3-го ступеню у II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит».

Участь у науковій роботі:

Керівник проекту який переміг на конкурсі наукових робіт для молодих вчених, рішення Конкурсної комісією МОН від 19 вересня 2017 р. на тему: «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні».

Науковий керівник Господарсько розрахункового договору з ТОВ "Ековудпром" на тему: "Формування системи бюджетування на підприємстві".

Керівник та виконавець науково-дослідних робіт кафедри.

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Cyprus, Scholarship Erasmus+; Academic staff mobility in the the University of Cyprus, from June 12 to June 16, 2017

Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, програма підвищення кваліфікації, Посвідчення № 2642, від 10.01.2017. Тема: «Інновації в галузі: удосконалення механізму фінансування інноваційного підприємництва»,

Romania, Scholarship ErasmusMundus – EMINENCE II Academic staff mobility in the University Babes-Bolyai, from November 15 to December 15, 2015.

Poland, Academic training at the University of Bielsko-Biala  «The European experience of organization the scientific, pedagogical and social work in Universities», from February 4 to February 11, 2015.

Пройшов програму підвищення кваліфікації викладачів у жовтні 2011 р. в Інституті післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України за темою «Стан та перспективи розвитку інвестиційного ринку України».

Міжнародна та грантова діяльність:

з 02 квітня по 12 квітня 2020 р. Erasmus+ KA2 Project Training Of Trainers “Social Entrepreneurship: Tools and Trainers”, Arzakan village, Kotayk Region, Armenia, 2020

з 12 червня по 16 червня 2017 р. пройшов стажування за програмою  Erasmus+ в Університеті Кіпру (м. Нікосія, Республіка Кіпр);Certificate-Cyprus

У листопаді - грудні 2015 р. академічна мобільність за програмою  ErasmusMundus – EMINENCE II до Університету ім. Бабеша-Боляй (Румунія). Certificate-Romania

У лютому 2015 р. приймав участь у міжнародному стажуванні «Європейський досвід організації наукової, педагогічної та соціальної роботи в університетах» м. Бельсько-Бяла, Польща.Certificate-Poland

 У червні 2010 року міжнародний семінар-тренінг «ЄС: від конфлікту до взаєморозуміння» м. Рига (Латвія)

У травні 2009 р. виграв індивідуальний гранд від американської організації USAID на стажування в США за темою: “Громадський діалог задля розвитку соціальної відповідальності”

Поділитися: