sklyar.jpg (160×240)
Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:
канд.екон.наук, 08.02.02-економіка та управління науково-технічним прогресом (2006)
Вчене звання:
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:

Бібліометричні
профілі:
 
      
Кабінет:
M-201

Основні дисципліни:

 • Бюджетний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Інвестування

Біографічна довідка та наукові інтереси:

Скляр Ірина Дмитрівна, доцент кафедри фінансів і підприємництва Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Сумського державного університету. 2000 року закінчила Сумський державний університет  за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію «Економіст». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "економіка та управління науково-технічним прогресом" та 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів. Обіймала посади заступника декана факультету економіки та менеджменту з навчально-методичної роботи (2011-2014 р), начальника навчально-методичного відділу змісту освіти Сумського державного університету, заступник голови Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України - НМК 15. До наукових інтересів Скляр І.Д. відносяться Забезпечення якості освіти, міжнародні фінанси, монетарна економіка, фінанси публічного сектору, сталий розвиток.

 

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

2 навчальні посібники, 7 монографій, 15 навчально-методичних праць (в тому числі 4 дистанційні курси), 30 статтей 

Наукові праці:

 1. Скляр І.Д., Костель М.В., Гордієнко Л.О. Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту / Вісник Сумського державного університету. Серія економіка. - 2014. - № 4.
 2. Pokhylko S. V., Skliar I.D., Kostel M.V. Regional nature management as a factor of effective development of productive forces: reproductive aspect / Еconomics and management : theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - Р.41.
 3. Скляр І.Д., Костель М.В., Катериніна М.П. Бюджетне забезпечення розвитку фінансової освіти в Україні / Ефективна економіка. - 2016. – №12
 4. Скляр І.Д., Студентоцентроване навчання як базова умова якості сучасної вищої освіти / Скляр І. Д., Лавриненко В.В., Олійник Н. Ю Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІ. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. - с. 243-262.
 5. Скляр І.Д., Карпенко І.В., Петрушенко Ю.М. Концептуальні засади формування політики екологічно сталого розвитку України" // Вісник СумДУ. Серія Економіка. - 2018. - № 1 стор. 17-22.
 6. Скляр І.Д., Костель М.В., Петрушенко Ю.М. Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики // Механізм регулювання економіки. - 2018 . - № 3. - стор. 6 -13.
 7. Петрушенко Юрій Миколайович, Чигрин Олена Юріївна, Скляр Ірина Дмитрівна, Млаабдал Саади Махмуд Абаас — Пріоритети екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного розвитку нафтової галузі. // Фінансові дослідження (електронний журнал). - №1(4). – 2018. http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id=114
 8. Багмет К.В., Скляр І.Д. Місце та роль інформаційної складової у системі державного регулювання соціального інвестування. – Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2017. - №4.
  Скляр І.Д. Управління академічним навантаженням в контексті реформи фінансового забезпечення галузі вищої освіти / Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2017. - №3.

Наукові праці до  2013 року

Монографії

 1. Фінансові механізми управління природокористуванням за заг. ред В.М.Бороноса, І. Д Скляр. - Суми: Вид-во Сум-ДУ, 2012. – 351 с. размещена на сайте кафедры
 2. Скляр І. Д., Кобушко І.М. Інвестиційні ризики банку: методи їх оцінювання і мінімізації / Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій за заг. ред. А. О. Єпіфанова,Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. – С. 168-180. 
 3. Циклы воспроизводства капитала: Монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 221с.

Статті:

 1. Skliar I.D., Samoilikova A.V. Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing // Actual Problems of Economics. – 2014. - №11(161). – Р. 173-178.
 2. Sklyar I, Kostel M. Estimation of coordination of ecological and economic interests of different generations according to principles of sustainable development // Creating competitiveness of polish and Ukrainian rural areas, Warsaw, 2013 Warsaw University of Life Science Р. 125-139.
 3. Скляр И. Д., Шкодкина Ю.М. Этапы трансформации финансового механизма устойчивого развития //European Journal of Economic Studies, 2013,Vol. (5), №4
 4. Скляр И. Д. Экологическое налогообложение как инструмент управления природопользованием в сфере использования биоинноваций / И. Д. Скляр, М. Ю. Абрамчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6(32). - С. 245-250.
 5. Костель М. В., Скляр І. Д., Катериніна М. П. Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків // Економічний аналіз. – 2014 рік. – Том 15. – № 2. – С. 48-57.
 6. Скляр І. Д Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету / І. Д. Скляр, Н.В. Котенко, В. В.Черв'як // Економічний аналіз. – 2012. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 338-342
 7. Скляр, І.Д. Фінансове забезпечення сфери культури: проблеми залучення додаткових джерел та їх оцінка [Текст] / І.Д. Скляр, Ю.М. Петрушенко, А.В. Самойлікова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — № 1, Т. 2. — С. 30-36. 
 8. Петрушенко Ю. М. Соціокультурне середовище міста як фактор його економічного розвитку / Ю. М. Петрушенко, І. Д. Скляр, А. В. Самойлікова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. – Суми, 2010. - №6/1(41). – С. 152-158.
 9. Скляр І. Д. Рейтингова оцінка фінансового стану як складова оцінки інвестиційної привабливості підприємства / І.Д. Скляр, Ю. М. Шкодкіна // Механізм регулювання економіки. – 2009. - № 2. – С. 249-253. 
 10. Скляр, І.Д. Амортизація як регулятор відтворення основного капіталу підприємства [Текст] / І.Д. Скляр // Механізм регулювання економіки. — 2008. — №3, Т.2. — С.149-153.

Навчально-методичні праці:

Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) [Текст]: навч. посіб. / С.М. Фролов, І.Д. Скляр. - Суми: СумДУ, 2012. - 340 с.

Фінансовий менеджмент: навч. посбник за заг. ред В.М. Бороноса. - Суми: Вид-во Сум-ДУ, 2012. - 539 с.

Цитування:

Керівництво аспірантами:

Досягнення:

 

Організаційна робота:

 • заступник голови Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України - НМК 15 (квітень 2016 р. - дотепер);
 • член ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності Сумського державного університету (по теперішній час);
 • член вченої ради ННІ ФЕМ ім.Олега Балацького СумДУ (по теперішній час);
 • начальник навчально-методичного відділу змісту освіти Сумського державного університету;
 • керівник робочої групи у Tempus-проекту Align «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (2015 р. – дотепер);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту з навчально-методичної роботи (2011-2014);
 • експерт у складі виїзних експертних комісій МОН України з акредитації (2011 р., 2012 р.)
 • член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2014 рр.);
 • член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2006 р., 2014 р., 2015р., 2016 р.)

Робота зі студентами:

Доля Л. С. здобула 3-тє місце за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інвестиційна діяльність”. (2007 р).

Самойлікової А.В. Дипломна робота «Фінансове забезпечення розвитку соціально-культурної сфери м. Суми» посіла 2-ге місце на всеукраїнському конкурсі дипломних робіт (2010 р.)

Катериніна М. П. Наукова робота «Бюджетне забезпечення розвитку фінансової освіти в Україні», 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2015 р.

Участь у науковій роботі:

Керівництво науково-дослідними роботами:

 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства», №державної реєстрації 0110U006868
 • «Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації», № державної реєстрації 0111U009625

Міжнародні проекти, стажування гранти, підвищення кваліфікації:

Поділитися: