Посада:
професор кафедри фінансів і підприємництва
Науковий 
ступiнь: 
доктор економічних наук (2013, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством)
Вчене звання:
професор кафедри фінансів і підприємництва (2018)
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
      

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1993 р. – 1998 р. - навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит", кваліфікація економіст (диплом);

2008 р. – 2009 р. - навчання у Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю "Фінанси", кваліфікація магістр з фінансів (диплом);

03.09.2007 р. – 31.08. 2011 р. - доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»;

03.03.2017 р. – 14.02.2018 р. - професор кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;

15.02.2018 р. до цього часу - професор кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

Корпоративні фінанси, фінансове регулювання та нагляд

Наукові інтереси:

Державна інвестиційна політика, державно-приватне партнерство, фінансово-економічні аспекти управління діяльністю суб’єктів господарювання, інвестиційне проектування.

Тема дисертаційного дослідження:

Кандидатська дисертація: «Інвестиційне проектування в системі управління науково-технічним розвитком», 2006 р. (автореферат);

Докторська дисертація: «Розвиток інвестиційної політики на засадах взаємодії держави та бізнесу: методологія і практика», 2013 р., спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (Автореферат) (Диплом).

Публікації:

Опубліковано понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 1 одноосібна монографія;
 • 16 підрозділів в колективних монографіях;
 • 84 наукових статей (у т. ч. 2 у закордонних виданнях);
 • 70 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 4 навчальних посібника;
 • 9 методичних розробок 

Наукові праці (основні)

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

Монографії:

 • Гриценко Л. Л. Науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності реалізації курсу державної фінансової політики сталого розвитку / Боярко І. М., Гриценко Л. Л., Романчукевич В. В. // Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за загальною ред. канд. екон. наук, доцента Л. С. Захаркіної. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – С. 150–164.

 • Гриценко Л. Л. Організація впровадження системи бюджетування в рамках розробки стратегічних орієнтирів розвитку виробничих підприємств / Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. – Суми: Видавець СНАУ, 2018. - 500 с. – C. 136–144.
 • Hrytsenko Larysa. Praxeological and situational approaches to the formation of strategic accounting / Hrytsenko Larysa, Boyarko Iryna // International economic relations and sustainable development: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p. – P. 235–243.
 • Hrytsenko Larysa. Current Challenges Facing the Ukrainian Banking System / Oksana Didenko, Larysa Hrytsenko // Financial Institutions and Financial Regulation – New Developments in the European Union and Ukraine : Conference Proceedings / Andreas Horsch & Larysa Sysoyeva (eds.). – Göttingen: Cuvillier Verlag, 2017. – 190 p. – P. 29–38.
 • Gritsenko Larisa. Public-private partnership as a form of state and business cooperation in investment sphere / Gritsenko Larisa // Methodological bases and practice of sustainable development implementation: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics, Assoc. Prof. N. Kostyuchenko. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2015. – 272 p. – P. 202–214.
 • Гриценко Л. Л. Поняття вартості підприємства як цільового параметра стратегічного фінансового управління / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 16–23.
 • Гриценко Л. Л. Визначення фінансової позиції підприємства в матриці фінансових стратегій / Л. Л. Гриценко, А. В. Височина // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 68–72.
 • Гриценко Л. Л. Становлення, розвиток, ключові характеристики та методологія системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 76–81.
 • Гриценко Л. Л. Розробка “дерева цінності” підприємства як елемент організації системи фінансового контролінгу / Л. Л. Гриценко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 101–106.
 • Гриценко Л. Л. Формування системи ключових показників ефективності в контексті забезпечення імплементації концепції Balanced Scorecard / Л. Л. Гриценко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 106–115.
 • Гриценко Л. Л. Концептуальні аспекти розробки та впровадження збалансованої системи показників як механізму стратегічного фінансового управління / Л. Л. Гриценко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 115–118.
 • Гриценко Л. Л. Особливості контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Л. Л. Гриценко // Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков та ін. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 126–129.
 • Гриценко Л. Л. Державно-приватне партнерство в контексті антикризового регулювання в економіці / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, О. М. Діденко // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н. О. Б. Афанасьєвої. – Суми: “Ярославна”, 2013. – 488 с. – С. 59–74.
 • Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми: Університетська книга, 2012. – 327 с.
 • Гриценко Л. Л. Концесія як інструмент управління інвестиційними ризиками / Л. Л. Гриценко // Управління ризиками банків : монографія : у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с. – С. 201–220.
 • Гриценко Л. Л. Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку регіону / Л. Л. Гриценко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 576 с. – С. 190–205.
 • Гриценко Л. Л. Сумщина в рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України / [Л. Л. Гриценко, А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва та ін.] // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини : монографія / за заг. ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої ; [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 125 с. – C. 8–37.
 • Гриценко Л. Л. Метод дисконтування грошового потоку (метод непрямої капіталізації) / Л. Л. Гриценко // Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. А. О. Єпіфанова, С. В. Лєонова. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 296 с. – С. 28–33.

Статті в фахових виданнях:

 • Гриценко Л. Л. Держaвно-привaтне партнерство як форма aктивізaції взаємодії держави та бізнесу / Л. Л. Гриценко, І. І. Рекуненко // Вісник Сумського державного університету. – 2014. – № 3. – С. 60–70. – Серія “Економіка”.
 • Гриценко Л. Л. Моделі реaлізaції державної інвестиційної політики на зaсaдaх взаємодії держави та бізнесу в різних крaїнaх / Л. Л. Гриценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Випуск 39. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С. 62–75.
 • Гриценко Л. Л. Методологічні засади пошуку компромісних інвестиційних рішень / Л. Л. Гриценко // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том 19. – Випуск 3/1. – С. 151–155. – Серія “Економіка”.
 • Гриценко Л. Л. Типізація моделей реалізації інвестиційної політики в контексті взaємодії держaви тa бізнесу / Л. Л. Гриценко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1(36). – C. 77–83.
 • Гриценко Л. Л. Формування системи контролінгу на машинобудівному підприємстві / Л. Л. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 5 (61). – С. 56–60. – Серія “Економічні науки”.
 • Гриценко Л. Л. Сучасні форми взаємодії держави і бізнесу в системі державно-приватних партнерських відносин / Л. Л. Гриценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірн. наук. праць. – Вип. 35. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 164–177.
 • Гриценко Л. Л. Економічна сутність інвестиційної політики в контексті сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку / Л. Л. Гриценко // Економіка ринкових відносин. – 2012. – № 9. – С. 155–160.
 • Гриценко Л. Л. Актуальні напрямки розвитку інструментарію інвестиційної взаємодії держави і бізнесу / Л. Л. Гриценко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 8. – С. 31–35.
 • Гриценко Л. Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Вісник Сумського державного університету. – 2012. – № 3. – С. 52–59 – Серія “Економіка”.
 • Гриценко Л. Л. Модель формування та методи реалізації державної інвестиційної політики / Л. Л. Гриценко // Прометей. – 2012. – № 2(38). – С. 29–31.
 • Гриценко Л. Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання / Л. Л. Гриценко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 22. – Ч. II. – С. 90–96. – Економічні науки.
 • Гриценко Л. Л. Методологічний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Міжнародний науковий журнал “Механізм регулювання економіки”. – 2012. – № 3. – С. 100–109.
 • Гриценко Л. Л. Стійкість бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Вісник Академії митної служби України. – 2012. – № 1 (47). – С. 100–108. – Серія “Економіка”.
 • Гриценко Л. Л. Оптимізація чистого оборотного капіталу як фактор забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 3. – С. 14–18.
 • Гриценко Л. Л. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств / Л. Л. Гриценко, А. В. Височина // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – C. 16–22.
 • Hrytsenko L. L. Problems of the development of non-bank financial credit institutions / L. L. Hrytsenko, K. O. Nikolaeva // Економічний простір. – 2012. – № 60. – С. 144–149.
 • Гриценко Л. Л. Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі / Л. Л. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 5(50). – С. 52–56. – Серія “Економічні науки”.
 • Hrytsenko L. Financing of public-private partnership projects / L. Hrytsenko, J. Pogotovka, I. Honcharenko // Економічний простір. – 2011. – № 54. – С. 116–123.
 • Гриценко Л. Л. Концептуальні основи формування системи оцінки проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко, С. В. Лєонов // Міжнародний науковий журнал “Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3. – С. 118–125.
 • Гриценко Л. Л. Конкурентоспроможність фінансового сектору України в сучасних умовах глобалізаційного розвитку / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2(11). – С. 8–13.
 • Гриценко Л. Л. Вплив фінансової кризи на забезпеченість реального сектору економіки оборотними активами / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 10. – С. 22–29.
 • Гриценко Л. Л. Роль банків у фінансуванні проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко, О. В. Ісаєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 26–29.

Статті в закордонних виданнях:

 • Hrytsenko L. The influence of changes in the taxation on the enterprise’ financial state / Larysa Hrytsenko, Julia Pogotovka // Nauka i Studia. – 2013. – № 3(71). – P. 49–54. – Ekonomiczne nauki.
 • Hrytsenko L. Corporate social responsibility in Ukraine: concept, challenges and benefits of distribution / L. Hrytsenko, A. Vysochyna // Acta Aerarii Publici. – 2011. – Ročník 8. – № 2. – P. 118–129.

Статті в інших виданнях:

Тези доповідей:

 • Гриценко Л. Л. Підходи до визначення сутності фінансової безпеки держави / Л. Л. Гриценко, С. В. Чорна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 425 с. – С. 135.
 • Гриценко Л. Л. Аналіз сутності понять «фінансовий нагляд», «фінансове регулювання», «фінансовий контроль» та «фінансовий моніторинг» / Л. Л. Гриценко, Ю. О. Духно // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 425 с. – С. 134.
 • Гриценко Л. Л. Інвестиційна привабливість промислових підприємств / Л. Л. Гриценко, К. Ю. Шамкало // Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів, 15 травня 2019 р. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019.– 476 с. – C. 384–386.
 • Hrytsenko L. Management of investment projects in public-private partnership / O. Didenko, L. Hrytsenko // International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019)“ – Conference abstracts proceedings (April 24-26, 2019). – Riga: EKA University of Applied Sciences/ Alberta college, 2019. – P. 38–39.
 • Гриценко Л. Л. Стрес-тестування як інструмент оцінки фінансової стійкості банків / І. В. Лучко, Л. Л. Гриценко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції (Суми, 22–23 листопада 2018 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – C. 209–212.
 • Гриценко Л. Л. Сутність кризи банку та фактори її виникнення / А. П. Гребенюк, Л. Л. Гриценко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції (Суми, 22–23 листопада 2018 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – C. 167–171.
 • Гриценко Л. Л. Антикризове управління в контексті забезпечення фінансової стійкості банків / О. М. Слободянюк, Л. Л. Гриценко // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми: СНАУ, 2018. – С. 629–632.
 • Гриценко Л. Л. Протидія використанню цифрових валют для легалізації коштів отриманих незаконним шляхом / Л. Л. Гриценко, Н. Г. Пігуль, А. О. Бойко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: Матеріали ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р., м. Одеса. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – С. 82–85.
 • Гриценко Л. Л. Автоматизація бізнес-процесів у системі фінансового контролінгу / Л. Л. Гриценко, О. В. Рябенков // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018. – C. 40–43.
 • Гриценко Л. Л. Фінансове планування на корпоративних підприємствах / Л. Л. Гриценко, Є. О. Бугайова // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2018 р.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – Частина 2. – С. 132–133.
 • Гриценко Л. Л. Роль фінансової складової у системі економічної безпеки підприємства / Л. Л. Гриценко, Ю. О. Соломко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку» імені професора Олега Балацького (23-27 квітня 2018 р.) – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 126–127.
 • Гриценко Л. Л. Щодо питання про науково-консалтингове проектування в рекреаційній галузі / М.М. Петрушенко, Л. Л. Гриценко, Г. М. Шевченко // Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті» (12-13 жовтня 2017 р.). – Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 64–69.
 • Гриценко Л. Л. Моделі розподілу фінансових потоків від реалізації проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток» (5-6 травня 2017 р.). – Суми: ТОВ «ТРИТОРІЯ», 2017. – С. 149–151.
 • Гриценко Л. Л. Участь банків у процесі реалізації інвестиційної політики держави / Л. Л. Гриценко // Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України» (23-24 листопада 2016 р.). – Суми: ННІ БТ «УАБС» СумДУ, 2016. – С. 16–20.
 • Гриценко Л. Л. Пріоритетність фінансування інвестиційних проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (11-12 травня 2016 р.) : у 2 т. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т. 1. – С. 163–164.
 • Гриценко Л. Л. Концептуальні засади реалізації інвестиційної політики на основі державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18 лютого 2016 р.). – Суми: СумДУ, 2016. – С. 44–46.
 • Гриценко Л. Л. Форми участі держави та бізнесу в інвестиційному процесі / Л. Л. Гриценко // Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (5 червня 2015 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – С. 6–8.
 • Гриценко Л. Л. Інвестиційна привабливість проектів держaвно-привaтного партнерства / Л. Л. Гриценко // Тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» (14-16 травня 2015 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – C. 102–103.
 • Гриценко Л. Л. Управління ризиками держaвно-привaтного партнерства / Л. Л. Гриценко // Збірник тез доповідей ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (30-31 жовтня 2014 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – C. 17–19.
 • Гриценко Л. Л. Пріоритети реалізації державної інвестиційної політики / Л. Л. Гриценко // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (22-23 травня 2014 р.). – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – С. 44–46.
 • Гриценко Л. Л. Оцінка інвестиційної привабливості проектів програми держaвно-привaтного партнерства / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Збірник тез доповідей ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (24-25 жовтня 2013 р.): у 2 томах. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т. 1. – C. 7–9.
 • Гриценко Л. Л. Інституційне розуміння ролі держави в інвестиційному забезпеченні розвитку економіки / Л. Л. Гриценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірн. тез доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – C. 50–52.
 • Гриценко Л. Л. Ретроспектива становлення сучасних моделей і форм взаємо­дії держави та бізнесу в інвестиційній сфері / Л. Л. Гриценко // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие : материалы Международной научно-практической конференции (29–30 июня 2012 г.). – Харьков: ИФИ, 2012. – С. 199–200.
 • Гриценко Л. Л. Концептуальні засади реалізації соціального партнерства / Л. Л. Гриценко // Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення : збірн. тез ХI Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 червня 2012 р.). – Львів: Львівська економічна фундація, 2012. – Ч. I. – С. 7–9.
 • Гриценко Л. Л. Взаємодія держави та бізнесу в інвестиційних процесах / Л. Л. Гриценко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 червня 2012 р.). – Суми: СумДУ, 2012. – С. 28–30.
 • Hrytsenko L. L. Sustainable investments as one of the directions of state and private sector cooperation / L. L. Hrytsenko, A. V. Vysochyna // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірн. тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 38–40.
 • Гриценко Л. Л. Роль нормативно-правового регулювання в реалізації проектів державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 червня 2011 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – C. 128–130.
 • Hrytsenko L. L. Concession projects: problems of financing and evaluation / L. L. Hrytsenko, I. M. Bojarko // Economics for Ecology ISCS’2011 : papery presented at the 17th International Scientific Conference (May 6–9, 2011 y.). – Sumy : Sumy State University, 2011. – P. 51–53.
 • Hrytsenko L. L. Concession as mechanism of financing transborder cooperation projects / L. L. Hrytsenko, I. M. Bojarko // International conference on banking and finance perspectives (April 13–15, 2011 y.). – Режим доступу: http://icbfp.emu.edu.tr/aspx.
 • Hrytsenko L. L. Banks participating in the public-private partnership / L. L. Hrytsenko, O. V. Isaieva // Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2011 : materiály VII męzinárodní vědecko-praktická conference (27 února – 05 březen 2011 r.). – Díl 1. Ekonomické vědy. – Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2011. – P. 7–9.

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ).

Навчально-методичні праці (основні)

 • Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» : для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, Н. А. Дехтяр, О. М. Діденко. – Суми: СумДУ, 2019. – 233 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (напряму підготовки «Фінанси і кредит») для студентів усіх форм навчання // Школьник І. О., Дехтяр Н. А., Пігуль Н. Г. та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 99с.
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : конспект лекцій / П. М. Рубанов, М. Ю. Абрамчук, Л. Л. Гриценко, С. В. Похилько. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 152 с.
 • Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств : практикум : навчальний посібник / Л.Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. – Суми: Університетська книга, 2015. – 285 с.
 • Гриценко Л. Л. Фінансова стратегія акціонерного товариства / Л.Л. Гриценко, І. М. Боярко // Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 305 с. – С. 228–257. (Гриф МОНМС України, лист № 1/11-4354 від 26.02.2013).
 • Гриценко Л. Л. Фінансово-економічна безпека акціонерних товариств / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 305 с. – С. 258–293. (Гриф МОНМС України, лист № 1/11-4354 від 26.02.2013).
 • Гриценко Л. Л. Економічна сутність та умови виникнення ризику / Л. Л. Гриценко // Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред В. М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с. – С. 459–464. (Гриф МОНМС України, лист №1/11-3145 від 06.03.2012).
 • Гриценко Л. Л. Види ризиків та їх характеристика / Л. Л. Гриценко // Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред В. М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с. – С. 464–467. (Гриф МОНМС України, лист №1/11-3145 від 06.03.2012).
 • Гриценко Л. Л. Класифікаційні ознаки фінансових ризиків підприємства / Л. Л. Гриценко // Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред В. М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с. – С. 467–473. (Гриф МОНМС України, лист №1/11-3145 від 06.03.2012).
 • Гриценко Л. Л. Політика управління фінансовими ризиками / Л. Л. Гриценко // Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред В. М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с. – С. 491–497. (Гриф МОНМС України, лист №1/11-3145 від 06.03.2012).
 • Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / Л.Л. Гриценко, І. М. Боярко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11-1729 від 02.03.2011).

Цитування:

    

Керівництво аспірантами:

Шевченко Ганна Миколаївна «Методологія прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою»», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, науковий ступінь доктора економічних наук присуджено у 2017 р.

Тимошик Дар’я Дмитрівна, аспірант

 

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

 • Переможець конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ" 2019-2020 навчального року в категорії "Кращі науково-педагогічні працівники ННІ ФЕМ імені Олега Балацького" (Диплом ІІ ступеня).
 • Переможець конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ" 2019-2020 навчального року (Диплом ІІІ ступеня).
 • Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2018-2019 навчального року (Диплом ІІ ступеня).
 • Грамота з нагоди Дня банківських працівників за плідну і самовіддану працю, вагомий внесок у справу підготовки фахівців для фінансово-банківської системи (м. Суми, 17 травня 2010 р.). 

Організаційна робота:

Організація практичної підготовки студентів, сприяння щодо працевлаштування випускників, контроль за стажуванням молодих спеціалістів.

Робота зі студентами:

Результатами наукової роботи зі студентами є низка опублікованих доповідей студентів у матеріалах наукових конференцій та статей у наукових фахових виданнях.

Участь у науковій роботі:

Член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 та спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 Сумського державного університету.

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Україна (Web of Science).

Участь у держбюджетних темах:

Підвищення кваліфікації, стажування, гранти, міжнародна активність:

З 29.11.2010 р. по 04.12.2010 р. пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Фінанси, банківська справа та інвестиції в контексте глобалізації» на факультеті економіки Університету Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина).

У період з 17 по 19 жовтня 2016 р. брала участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Institutional changes in the Ukrainian and EU banking systems» в рамках реалізації грантового проекту Німецької служби академічних обмінів ДААД на тему: «Розвиток діалогу між банками і громадянським суспільством в контексті забезпечення демократичних процесів в Україні».

У 2016 році прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп'ютерною програмою «М.Е.Doc» і має право викладати навчальні курси по роботі з цією програмою, сертифікат СумДУ/В0012 від 30.11.2016 р.

Участь у сесіях "Навчальні стратегії віртуальних класів", які провели професор Діпра Джа та доцент Крістін Малек з Університету Небраска-Лінкольн, США. Червень 2020. (Сертифікат)

Поділитися: