Посада:

доцент кафедри фінансів і підприємництва

Науковий ступiнь: кандидат економічних наук (Диплом кандидата наук КД № 048228. Москва, 04 грудня 1991 р.)
Вчене звання: доцент (Атестат доцента 12ДЦ № 036296. Київ, 10 жовтня 2013 р.)
Телефон: 

робочій  +38(0542)33-53-83

E-mail:

 

Cоц.мережі:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://orcid.org/0000-0001-8292-4079

                  

Кабінет:

Адреса:

Кабінет M-404.

Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • ЗАЙЦЕВ Олександр Васильович (25.09.1957, м. Суми, Україна) – кандидат економічних наук, доцент.

  В 1975 році закінчив Сумську школу № 20.

  В 1980 році отримав вищу освіту в Сумському філіалі Харківського політехнічного інституту, сьогодні це Сумський державний університет (СумДУ), (диплом):

  З 1980 р. по 1982 р. проходив строкову службу в прикордонних військах.

  З 1982 року працюю в Сумському державному університеті спочатку на кафедрі економіки, а з 1996 року працюю на кафедрі фінансів на посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент. Зараз є доцентом кафедри фінансів і підприємництва, (атестат доцента):

  У 1989 році закінчив аспірантуру Харківського політехнічного інституту, м. Харків, Україна.

  У 1991 році у Московському інституті народного господарства (нині Академія народного господарства при Уряді РФ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічна ефективність використання моторного палива автомобільним транспортом», (диплом кандидата наук):

  1992–1996 рр. – депутат Сумської обласної Ради.

  2000–2014 рр. – замісник завідувача кафедри фінансів і кредиту СумДУ.

  З 2018 року – замісник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького СумДУ.

  Є фахівцем з викладання фінансових дисциплін та блоку дисциплін з оподаткування.

  На поточний момент є автором понад 350 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: методологічні проблеми розвитку теорії мінової (суспільної) вартості, дослідження методів вартісних оцінок та фінансово-економічної ефективності макроекономічних процесів.

Основні дисципліни:

Бакалавратура:

 • «Основи фінансового інструментарію», 
 • «Гроші та кредит», 
 • «Фінансово-економічні розрахунки»,
 • «Фінансова математика»,
 • «Фінанси, гроші та кредит»,
 • «Електронні гроші»,
 • «Корпоративні фінанси»,
 • «Податкова система»,
 • «Оподаткування підприємств»,
 • «Фінансова історія»,
 • «Основи фінансового мислення» (для не економічних спеціальностей),
 • «Основи податкових розрахунків» (для не економічних спеціальностей).

Магістратура:

 • «Податковий менеджмент»,
 • «Методи наукових досліджень».

Аспірантура:

 • «Економічна теорія цінності, грошей і капіталу».

Наукові інтереси:

 • обгрунтування і вимірювання соціально-вартісних показників та їх застосування в економічних та фінансових оцінках;
 • фінансова та економічна оцінки впливу антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище;
 • упорядкування та вдосконалення механізмів розрахунку фінансових показників, а також, питання однозначності та культури фінансової термінології;
 • питання теорії і практики оподаткування та проблеми податкового навантаження.

Теми дисертаційних досліджень:

Зайцев, А. В. Эколого-экономическая эффективность использования моторного топлива автомобильным транспортом: Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.; Спец.: 08.00.19 – экономика природопользования [Текст] /А. В. Зайцев; Московский институт народного хозяйства им. В. Г. Плеханова. – Сумы, 1991. – 21 с. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36497.

Зайцев, А. В. Эколого-экономическая эффективность использования моторного топлива автомобильным транспортом [Текст] /: диссертация на соискание ученой степени канд. эконом. наук / А. В. Зайцев; науч. рук. О. Ф. Балацкий. – Сумы: СФТИ, 1991. – 159 с. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36564.

Робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Робоча назва (тема) – «Фінансова діагностика економічних макро- та мікро- процесів з використанням показників соціальної (суспільної) вартості».

Публікації:

7 підручників, 4 навчальні посібники, 6 колективних монографій, 4 авторських свідоцтва у галузі економіки, понад 70 статей у фахових виданнях (в т. ч. у закордонних), понад 120 тезових статей виступів та повідомлень на конференціях (в т. ч. 11 міжнародних), 7 збірників конспектів лекцій, 18 методичних видань із навчальних дисциплін, 16 дистанційних курсів (в т. ч. 4 сертифікованих та 4 атестованих), участь більш ніж у 50-ти темах НДР, учбово-методичний матеріал в електронних системах OCW, MiX, LectureED, Examenarium. У підсумку – понад 350 наукових та навчально-методичних публікацій.   

Наукові праці - основні:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою "SCOPUS":

 • Zaitsev, O. Model of the Dynamics of the Company's Value Taking into Account the Ownership Structure / A. Ignatyuk, Yu. Petlenko, L. Shevtsiv [et al.] // International Journal of Management. – 2020. – Т. 11, № 6. – С. 323-333. – DOI : 10.34218/IJM.11.6.2020.028. Publisher: IAEME Publication, Chennai, India. URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78999.

 • Zaitsev, O. Modelling the Impact of Institutional Environment on Key Macroeconomic Indicators / V. Pikhotskyi, Y. Nikolaienko, Z. Derii [et al.] // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – October 2019. – Vol. 9, Issue 1. – P. 6957-6963. – DOI : 10.35940/ijeat.A2133.109119. Publisher: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, Bhopal, India. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74992.

 • Kafka, S. Mathematical Modelling Justification of Financial and Economic Parameters of Enterprises / S. Kafka, K. Bagatska, A. Sapiński [et al.] // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – October 2019. – Vol. 9, Issue 1. – P. 6273-6277. – DOI : 10.35940/ijeat.A2149.109119. Publisher: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, Bhopal, India. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74996.

 • Zaitsev O. V. Monetary Inflation and its Connection with Rising Prices / O. V. Zaitsev // Journal of Advanced Research in Law and Economics. ─ Association for Sustainable Education Research and Science (ASERS), Romania. ─ Spiru Haret University, Romania. – 2016. – Vol. 7. – № 3. – С. 698–707. DOI : 10.14505/jarle.v7.3(17).27. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48774;

URI (English): ─ http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48774/8/zaitsev_monetary_inflation_scopus.pd

URI (Українською мовою): ─ http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48774/6/zaitsev_monetary_inflation_ukr.pdf 

URI (на русском языке): ─ http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48774/7/zaitsev_monetary_inflation_rus.pdf.

Статті в наукових журналах або інші публікації, що обліковуються наукометричною базою "Web of Science":

 • Zaitsev Olexander, Shvindina Hanna, Bhandari Medani. Labor Value Dilemma: Value-Based Concept Application Towards Sustainable Development Goals. Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach : monograph / M. P. Bhandari, H. Shvindina (eds). Denmark: Rivers Publishers, – 2019. – P. 111-136. URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77257.

Авторські свідоцтва:

А. с. № 94553, Україна. Україномовна сутність визначеності слів-термінів «відображення» та «відраження» / О. П. Сидоренко, О. В. Зайцев (Україна). ─ Заявка № 95818 від 13.11.2019; зареєстрована 06.12.2019 у Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76711.

А. с. № 94509, Україна. Україномовна сутність визначеності слів-термінів «процент» та «відсоток» / О. В. Зайцев, О. П. Сидоренко (Україна). ─ Заявка № 95819 від 13.11.2019; зареєстрована 06.12.2019 у Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76710.

А. с. 72280 Україна. Коефіцієнт вартості ─ характеристика вартісно-монетарного аналізу та діагностики / О. В. Зайцев (Україна). ─ № 72803; зареєстровано 21.06.2017 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63416.

А. с. 69353 Україна. Показник виміру вартості кількістю витрат праці / О. В. Зайцев (Україна). ─ № 69892; зареєстровано 22.12.2016 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4924.

Монографії:

 • Зайцев, О. В. Грошово-фінансовий градієнт нелегального виведення капіталу / О. В. Зайцев // Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – С. 70-83. URI :

 • Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach: monograph / edited by M.P. Bhandari, H. Shvindina. Denmark: Rivers Publishers, 2019. – 300 p. (Subsection 6. Zaitsev Olexander, Shvindina Hanna, Bhandari Medani. Labor Value Dilemma: Value-Based Concept Application Towards Sustainable Development Goals.– P. 111-136). URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77257.

 • Зайцев, О. В., Могильний В. В. Моделі стимулювання енергоефективності та дематеріалізації на рівні суб’єктів господарювання / О. В. Зайцев, В. В. Могильний // Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2019. – С. 86-106. URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79352.

 • National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, Poland. 2018. – 416 p. (Subsection 2.5. O.V. Zaitsev, V.V. Mohylny. Mechanisms for Optimizing Redistribution of Profit of the Marketentities. – P. 122-134). URI :  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70829.

 • Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – 290 с. (Підрозділ 5.6. ─ Механізми оптимізаційного перерозподілу ринкового прибутку суб’єктів господарювання, стор. 90-100). URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66902.

 • Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. доктора екон. наук, прф. І. М. Сотник. ─ Суми, Університетська книга, 2016. – 368 с. (Підрозділ 4.2 ─ Розрахункові моделі мотиваційних механізмів дематеріалізації та енергоефективності, стор. 165-174). URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61369.

Статті в інших закордонних виданнях:  

 • Зайцев, О. В. Впровадження системи запобігання академічному плагіату у науково-навчальному процесі Сумського державного університету / О. В. Зайцев // Академічна доброчесність: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). – Warszawa : Theological Academy of the University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw. – Polish-Ukrainian Foundation «The Institute of International Academic and Scientific Cooperation». – 2019. – С. 70–77. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73941.
 • Zaitsev, O. Objective value of commodities, its definition and measurement / O. Zaitsev // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, Slovakia. – 2016. – Voiume 4, № 6, – P. 184-186. URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46012.

Статті у фахових виданнях України:

2020 рік

 • Зайцев, О. В. Знайомство з валютним ринком Forex / О. В. Зайцев, Т. В. Дворянова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 1. – С. 174-180. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2020.1-20. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79314.
 • Зайцев, О. В. Поточний стан франчайзингу в Україні та у світі / О. В. Зайцев, А. Р. Кордас // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 1(21). – С. 53-62. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-1(21)-53-62. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80195.
 • Зайцев, О. В., Шовкопляс, О. А. Механізми аналізу агрегатованих фінансових потоків господарюючих суб’єктів / О. В. Зайцев, О. А. Шовкопляс // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 2. – С. 65-73. – DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-7. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80231.

2019 рік

 • Зайцев, О. В., Могильний, В. В. Фінансовий погляд на управління прибутком суб'єктів господарювання  / О. В. Зайцев, В. В. Могильний // Підприємництво та інновації. – 2019. – Випуск 9. – С. 142–146. – DOI: 10.37320/2415-3583/9.23. Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77330
 • Зайцев, О. В., Похилько, С. В. Наслідки колапсу малого та середнього підприємництва / О.В. Зайцев, С.В. Похилько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2019. – № 13(41). – С. 16-20. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74126.
 • Зайцев, О. В. Вимірювання вартості у класичній економічній теорії / О. В. Зайцев // NEW ECONOMICS : матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 2. – Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2019. – С. 257-263. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74990.
 • Зайцев, О. В., Валюх, А. В. Аналіз та напрями покращення фінансового стану підприємств України [Електронний ресурс] / А. В. Валюх, О. В. Зайцев // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 28. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72621.
 • Зайцев. О. В. Оцінка інвестиційного клімату України та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / О. В. Зайцев, В. О. Москаленко, О. А. Шовкопляс // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 1 (18). – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72114.
 • Зайцев, О. В. Фінансові важелі забезпечення екологічної безпеки як складової національної безпеки України / Л. С. Захаркіна, О. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 1. – С. 19-25. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.1-3. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76381.
 • Зайцев, О. В., Рибалко А. С. Сучасні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності банківської установи. Економіка та суспільство (електронний журнал). 2019. № 20. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72661
 • Зайцев, О. В. Порівняльний аналіз застосування моделей оцінки ефективності інвестицій в інноваційні проекти (Частина 1) / О. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 1. – С. 99–110. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.1-14. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75427.
 • Зайцев, О. В. Розвиток моделей оцінки ефективності інвестицій в інноваційні проекти (Частина 2) / О. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 2. – С. 115–120. DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.2-15. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75429.

2018 рік

 • Зайцев, О. В. Формування та перспективи взаємодії орендних та приватизаційних відносин в процесі управління державним майном / О. В. Зайцев, Д. Г. Михайленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Вип. 28. Ч. 1. – С. 44-47. Режим доступу:                                      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67492.
 • Зайцев О. В. Забезпечення адекватності пенсійних виплат за умови функціонування трирівневої пенсійної системи / С. В. Похилько, О. В. Зайцев, В. С. Миргородська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». ─ Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. ─ Вип. 2 (52). ─ С. 186-193. Режим доступу:                                            http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70830.
 • Зайцев, О. В. Наступний етап малої приватизації в Україні / Д. Г. Михайленко, О. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 3. – С. 59-64. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2018.3-9. Режим доступу:                                    https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77039.
 • Зайцев, О. В. Розвиток механізмів фінансової санації суб'єктів господарювання / Д. В. Нікітін, О. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 4. – С. 52–55. DOI: 10.21272/ 1817-9215.2018.4-7. Режим доступу:              https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77070.

2017 рік

 • Zhukova T.A., Zaitsev O.V., Cherkas I.U. Actual Problems of the Manufacturing Enterprises Audit. Механізм регулювання економіки. 2017. № 4. С. 119-127.  Режим доступу:          http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68715.
 • Зайцев, О. В. Механізми регулювання ринкового прибутку суб’єктів господарювання / О. В. Зайцев, В. В. Могильний // Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць. – К.: КиМУ, 2017. – Вип. 1. – 2(5,6). – С. 213-219. Режим доступу:                                http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65452.
 • Зайцев, О. В. Особиста та суспільна характеристики вченого і проблема ставлення до розвитку та використання його винаходів та теорій / О. В. Зайцев, Л. С. Захаркіна // Бізнес-навігатор. – 2017. – Вип. 2(41). – С. 7-14. Режим доступу:                                  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63008.
 • Зайцев, О. В. Показники економічного розвитку країни в контексті класичної теорії вартості / О. В. Зайцев // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 6(62). Ч.1. – С. 70-75.  Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67293.
 • Зайцев, О. В. Закон вартості – можлива об'єднуюча основа економічних теорій / О. В. Зайцев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 15. Ч.1 – С. 114-118.  Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63837
 • Зайцев, О. В. Застосування в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці / О. В. Зайцев, Т. А. Жукова // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Серія Економіка. – 2017. – Т. 22. Вип. 5(58). – С. 82-86. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64813
 • Зайцев, О. В. Використання в економіці і фінансах показників, що вимірюються витратами праці / О. В. Зайцев // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Серія Економіка. – 2017. – Т. 22. Вип. 2(55). – С. 37-42. Режим доступу:                      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52319.
 • Зайцев, О. В. Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / О. В. Зайцев, В. В. Могильний // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 177-182. Режим доступу:                                http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65819.
 • Зайцев, О. В. Аналіз проблем та суперечностей у процесі приватизації державного майна / О. В. Зайцев, Д. Г. Михайленко // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 6(62). Ч.1. – С. 76-80. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67294.
 • Зайцев, О. В. Аналіз чинного в Україні інституту банкрутства / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017 – Вип. 5(11). – Ч. 2. – С. 105-108. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66343.
 • Зайцев, О. В. Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 16. – С. 142-145. Режим доступу:                                  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5.
 • Зайцев, О. В. Концепція досягнення позитивного результату в процесі санації державних підприємств / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Бізнес-навігатор. – 2017. – Вип. 3(42). – С. 133-136. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/654.
 • Зайцев О. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. В. Зайцев, М. Ю. Колтакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 26. Ч. 2. – С. 79-83. Режим доступу:                                          http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64446.
 • Зайцев, О. В. Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 107-110. Режим доступу:                        http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66442.

2016 рік

 • Зайцев, О. В. Зовнішні макроекономічні умови виникнення та розвитку капіталістичної економічної системи / О. В. Зайцев // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Випуск 16. Частина 1. – С. 18-21. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44511.
 • Зайцев, О. В. Об'єктивна вартість товарів та її вимірювання / О. В. Зайцев // Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processe : materials international scientific and practical seminar, April 4-8, 2016, Košice, Slovak Republic / Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2016. – P. 22-24. Режим доступу:          http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44667.
 • Зайцев, О. В. Взаємодія монетарної інфляції з індексом цін в галузях транспорту і зв’язку / О. В. Зайцев // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6 (06). Ч.2. – С. 109-116. Режим доступу:                                                              http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51365.
 • Zaitsev, O. Objective value of commodities, its definition and measurement / O. Zaitsev // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Voiume 4, № 6, – P. 184-186. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46012.
 • Зайцев, А. В. Закон убывающей отдачи в аграрном производстве / А. В. Зайцев // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. – Вип. 12-1. – С. 9-14. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51409.
 • Зайцев, А. В. Закон убывающей отдачи: технологический аспект более подробно / А. В. Зайцев // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. – Випуск 5. – С. 9-19. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45917.
 • Зайцев, О. В. Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін на продукцію сільського господарства / О. В. Зайцев // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 6. – С. 76-89. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51363.
 • Зайцев, О. В. Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін у будівельній галузі України / О. В. Зайцев // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент»: зб. наук. праць, 2016. – Вип. 22. – С. 109-116. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51366.
 • Zaitsev O. V. Monetary Inflation and its Connection with Rising Prices / O. V. Zaitsev // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. – Vol. 7. – № 3. – С. 698–707. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48774.

Деякі статті попередніх років

 • Зайцев, О. В. Вимірювання цінності грошей / О. В. Зайцев // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 2(39). – С. 46-52. Режим доступу:                              http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44439.
 • Зайцев, О. В. Факторна характеристика формування податків / О. В. Зайцев, О. А. Шовкопляс, О. В. Галахова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – № 4. – С. 64-74. Режим доступу:                                                http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30309.
 • Зайцев, А. В. Развитие принципов экономической науки / А. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. –  2010. –  № 1, Том 2.  – С. 5-21. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3005.
 • Зайцев, А. В. Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду / А. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. –  2007. –  № 1, Т. 2. –  С. 51-62. Режим доступу:          http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2179.
 • Зайцев, А. В. Исчисление величины стоимости продукта труда / А. В. Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. –  2004.  –  № 6(65).  –  С. 159-165. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1504.

Інші наукові праці ─ тільки статті (репозитарій СумДУ):   

 

Навчально-методичні праці:

Підручники:

 1. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : Видавництво СумДУ. – 2017. – 412 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55671
 2. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Видавництво Ліра-К, 2-ге видання. – 2017. – 308 с.
 3. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 308 с.
 4. Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 416 с.
 5. Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : СумДУ, 2016. – 523 с. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44581
 6. Зайцев, А. В. Налоговый менеджмент [Електронний ресурс] : учебник / А. В. Зайцев. – Сумы : СумГУ, 2019. – 486 с. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74703
 7. Зайцев, А.В. Основы финансового инструментария [Електронний ресурс] : учебник / А. В. Зайцев. - Сумы : СумГУ, 2019. – 511 с. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74704

          

Навчальні посібники:

 1. Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Зайцев. – Суми: СумДУ, 2013. – 607 с. + Гриф МОН. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33135
 2. Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев. - К: Кондор-Видавництво, 2013. – 548 с. + Гриф МОН.
 3. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О. В. Зайцев.– Електронне видання каф. Фінансів і кредиту. – Суми: СумДУ, 2010. – 420 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40559
 4. Зайцев, О. В. Гроші та кредит. Лекційне викладення [Текст] : навч. посіб. / О. В. Зайцев. – Суми : СумДУ, 2010. – 179 с. + Гриф МОН. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/304

                

Конспекти лекцій:

 1. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "магістр" денної форми навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. – Суми : СумДУ, 2016. – 271 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44964 
 2. Зайцев, О. В. Фінансово-економічні розрахунки [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. - Суми: СумДУ, 2015. - 210 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41338
 3. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр". У 2-х ч. Ч.1 / О. В. Зайцев. - Суми : СумДУ, 2010. - 225 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/348
 4. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр". У 2-х ч. Ч.2 / О. В. Зайцев. - Суми : СумДУ, 2010. - 203 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/353
 5. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : конспект лекцій. У 2-х ч. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. Ч.1 / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. - Суми : СумДУ, 2009. - 137 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2598
 6. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : конспект лекцій. У 2-х ч. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. Ч.2 / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. - Суми : СумДУ, 2009. - 158 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2599
 7. Зайцев, О. В. Гроші та кредит [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент і адміністрування" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. - Суми : СумДУ, 2009. - 150 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2600

Методичні видання із навчальних дисциплін: 

 1. 3997  Методичні вказівки до підготовки та проведення практичних занять із дисципліни "Податковий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "магістр" денної форми навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми : Сумський державний університет, 2016. ─ 154 с.  [Електронний каталог СумДУ] http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=484940
 2. 3944  Методичні вказівки до підготовки та проведення практичних занять із дисципліни "Фінансово-економічні розрахунки"  [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, Г. В. Салтикова, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2015. — 208 с. [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 3. 3945  Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансово-економічні розрахунки" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова, Д. В. Нікітін. — Суми : СумДУ, 2015. — 165 с.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 4. 2827  Методичні вказівки до до проведення та виконання практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент" [Текст] : для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр" / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2010. — 124 с. — 11-04.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 5. 2826  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Податковий менеджмент" [Текст] : для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр" / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2010. — 81 с. — 7-38.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 6. 2545 Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» [Текст] : для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2009. — 125 с. — 10-74.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 7. 2616  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» [Текст] : для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2009. — 81 с. — 5-98.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 8. 2618  Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» [Текст] : для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2009. — 65 с. — 5-70.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 9. 2643  Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» [Текст] : для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2009. — 118 с. — 9-94.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 10. 2546  Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок. Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» [Текст] : для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2009. — 106 с. — 8-98.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 11. 1373  Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни "Гроші та кредит" [Текст] : за напрямами підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент" для студ. усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Суми : СумДУ, 2007. — 75 с. — 5-24.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 12. 1364 Методические указания для выполнения курсовой работы по курсу "Деньги и кредит" [Текст] : для студ. направления 0501 "Экономика и предпринимательство" спец. 7.050104 "Финансы" всех форм обучения / А. В. Зайцев, М. А. Деркач. — Сумы : СумГУ, 2007. — 21 с. — 1-86.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 13. 1372 Методические указания по проведению курса практических занятий по дисциплине "Деньги и кредит" [Текст] : по направлениям подготовки 0501 "Экономика и предпринимательство", 0502 "Менеджмент" для студ. всех ворм обучения / А. В. Зайцев, О. В. Галахова. — Сумы : СумГУ, 2007. — 74 с. — 5-24.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 14. 1375 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гроші та кредит" [Текст] : для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2007. — 24 с. — 1-86.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult
 15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гроші та кредит"  [Текст] : для студ. спец.7.0501.04 "Фінанси" всіх форм навчання / О. В. Зайцев. — Суми : СумДУ, 2006. — 24с.  [Електронний каталог СумДУ]  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult

Дистанційні курси:

─ розроблені одноосібно:

 1. "Гроші та кредит+КР". Обсяг навчальної дисципліни ─ 180 ак.год./5 кредитів. Напрями підготовки ─ 6.030508 - Фінанси (бакалавр). 2009 рік.
 2. "Деньги и кредит+КР" (на русском языке). Объём учебной дисциплины ─ 180 ак.час./5 кредитов. Направление подготовки ─ 6.030508 - Финанси (бакалавр). 2009 год.
 3. "Гроші та кредит". Обсяг навчальної дисципліни ─ 180 ак.год./5 кредитів. Напрями підготовки ─ 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030601 - Менеджмент, (бакалавр). 2009 рік.
 4. "Деньги и кредит" (на русском языке). Объём учебной дисциплины ─ 180 ак.час./5 кредитов. Направление подготовки ─ 6.030504 - Экономика предприятия, 6.030507 - Маркетинг, 6.030601 - Менеджмент, (бакалавр). 2009 год.
 5. "Гроші та кредит+КР". Обсяг навчальної дисципліни ─ 360 ак.год./10 кредитів/1000 балів. Напрями підготовки ─ 6.030508 - Фінанси і кредит (бакалавр). 2010 рік. Сертифікат ОМЦТЕН СумДУ від 22.10.2012 р.
 6. "Гроші та кредит". Обсяг навчальної дисципліни ─ 180 ак.год./5 кредитів/500 балів. Напрями підготовки ─ 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030507 - Маркетинг, 6.030601 - Менеджмент, (бакалавр). 2010 рік. Сертифікат ОМЦТЕН СумДУ від 22.10.2012 р.
 7. "Податкова система+КР". Обсяг навчальної дисципліни ─ 216 ак.год./6 кредитів/600 балів. Напрями підготовки ─ 6.030508 - Фінанси і кредит (бакалавр). 2011 рік. Сертифікат ОМЦТЕН СумДУ від 22.10.2012 р.
 8. "Податковий менеджмент". Обсяг навчальної дисципліни ─ 126 ак.год./3,5 кредитів/350 балів. Напрями підготовки ─ 7.030508 - Фінанси і кредит (спеціаліст). 2011 рік. Сертифікат ОМЦТЕН СумДУ від 22.10.2012 р.
 9. "Основи фінансового інструментарію"  Обсяг навчальної дисципліни ─ 144 ак.год./4 кредити. Напрями підготовки ─ 6.030508 - Фінанси і кредит (бакалавр). 2013 рік. Дистанційний курс  атестований (Службова записка № 27 від 02.12.2016 р. ─ див. Додаток)
 10. "Основы финасового инструментария"  (на русском языке). Объём учебной дисциплины ─ 144 ак.час./4 кредита. Направление подготовки ─ 6.030508 - Финанси и кредит (бакалавр). 2013 год. Дистанційний курс  атестований (Службова записка № 27 від 02.12.2016 р. ─ див. Додаток)
 11. "Податковий менеджмент". Обсяг навчальної дисципліни ─ 144 ак.год./4 кредити/400 балів. Напрями підготовки ─ 8.030508 - Фінанси і кредит (магістр). 2014 рік.  Дистанційний курс  атестований (Службова записка № 59 від 06.04.2016 р. ─ див. Додаток).
 12. "Налоговый менеджмент" (на русском языке). Объём учебной дисциплины ─ 144 ак.час./4 кредита. Направление подготовки ─ 8.030508 - Финанси и кредит (магистр). 2014 год. Дистанційний курс атестований (Службова записка № 32 від 04.03.2019 р. ─ див. Додаток).
 13. "Гроші та кредит+КР". Обсяг навчальної дисципліни ─ 144 ак.год./4 кредити. Напрями підготовки ─ 6.030508 - Фінанси і кредит (бакалавр). 2015 рік.
 14. "Налоговая система" (на русском языке). Объём учебной дисциплины ─ 180 ак.час./5 кредитов. Направление подготовки ─ 6.030508 - Финанси и кредит (бакалавр). 2015 год.

─ розроблені у співавторстві:

15. "Фінанси, гроші та кредит".  Обсяг навчальної дисципліни ─ 180 ак.год./5 кредитів. Напрям підготовки ─ 6.030601 - Менеджмент, (бакалавр). 2014 рік.

16. "Фінансово-економічні розрахунки".  Обсяг навчальної дисципліни ─ 180 ак.год./5 кредитів. Напрям підготовки ─  6.030508 - Фінанси і кредит (бакалавр). 2014 рік.

Цитування:

 

Керівництво аспірантами:

     1. Михайленко Дмитро Генадійович, наукова спеціальність 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". Тема дисертаційної роботи: "Регулятори і важелі приватизаційної політики держави". Поточна діяльність: ─ Статті:  1) Jacek Binda, Maryna Prokopenko, Andrii Ramskyi, Olena Shuplat, Liudmyla Halan and Dmytro Mykhaylenko, Assessment of Investment Attractiveness of Industrial Enterprises, International Journal of Management (IJM), 11 (2), 2020, pp. 27–35. (Scopus)  http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=2  2) Михайленко, Д.Г. Наступний етап малої приватизації в Україні / О.В. Зайцев, Д.Г. Михайленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 3. – С. 59–64. 3) Михайленко, Д.Г. Формування та перспективи взаємодії орендних та приватизаційних відносин в процесі управління державним майном / О.В. Зайцев, Д.Г. Михайленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Вип. 28. Ч. 1. – С. 44-47.  4) Михайленко, Д.Г. Аналіз проблем та суперечностей у процесі приватизації державного майна  / О.В. Зайцев, Д.Г. Михайленко // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 6(62). Ч.1. – С. 76-80. 5) Михайленко, Д.Г. Розроблення моделі оцінки ринкової вартості бізнесу за порівняльним підходом / Д.Г. Михайленко, Д.В. Боронос // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т. 2. – С. 53-57. ─ Конференції: 1) Фінансова взаємодія орендних та приватизаційних відносин / О.В. Зайцев, Д.Г. Михайленко // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 73-76. 2) Mykhaylenko Dmytro. CRISIS FACTORS IN THE PROCESS OF SMALL PRIVATIZATION AT REGIONAL LEVEL (SUMY REGION) / D. Mykhaylenko // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: proceedings International scientific conference, Le Mans, November 17th, 2017 / Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management. – Le Mans, France : Le Mans University. – 2017. – P. I. – P. 96-98.

     2. Могильний Віктор Вікторович, наукова спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". Тема дисертаційної роботи: "Управління прибутком – інструмент фінансової політики держави". Поточна діяльність: Монографії: 1. Mohylny, V.V. Mechanisms for Optimizing Redistribution of Profit of the Marketentities / O.V. Zaitsev, V.V. Mohylny // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by: Dr. of Economics, Professor O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Associate Professor Y. Ossik. – Bielsko-Biala, Republic of Poland, 2018. – P. 122-134. 2. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — 290 с. (підрозділ 5.6. ─ Механізми оптимізаційного перерозподілу ринкового прибутку суб’єктів господарювання, стор. 90-100). Конференції: 1) Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни" (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 77-80.

Статті: 1) Могильний, В. В. Фінансовий погляд на управління прибутком суб'єктів господарювання / О. В. Зайцев, В. В. Могильний // Підприємництво та інновації. ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», Київ. – 2019 – Випуск 9. – С. 142-146.  2) Могильний, В.В. Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / О.В. Зайцев, В.В. Могильний // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 22. – С. 177-182. 3) Могильний, В.В.  Механізми регулювання ринкового прибутку суб’єктів господарювання / О.В. Зайцев, В.В. Могильний // Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць. – К.: КиМУ, 2017. – Вип. 1. – 2(5,6). – С. 213-219.

     3. Нікітін Дмитро Васильович, наукова спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". Тема дисертаційної роботи: "Механізми фінансової санації суб'єктів господарювання в умовах трансформації державного сектору економіки України".  Поточна діяльність:  3945 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансово-економічні розрахунки" : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / О. В. Зайцев, О. В. Галахова, Д. В. Нікітін. – Суми : СумДУ, 2015. – 165 с. [Електронний каталог СумДУ]. ─ Монографія: Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. доктора екон. наук, прф І. М. Сотник. – Суми, Університетська книга, 2016. – 368 с. (підрозділ 4.2 – Розрахункові моделі мотиваційних механізмів дематеріалізації та енергоефективності).  Конференції:  1) Концепция позитивной санации государственных предприятий / А.В. Зайцев; Д.В. Никитин // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 80-85. 2) Участь у закордонній міжнародній конференції: Zaitsev O., Nikitin D. Modell des Motivationsmechanismus der Dematerialisierung / O. Zaitsev, D. Nikitin // Economy and society: modern foundation for human development. International Scientific Conference, October 31th, 2016, Leipzig, Germany / Leipzig University, Faculty of Economics and Management Science. – Leipzig, 2016. – P. 58-61.

Статті: 1) Kafka, S. Mathematical Modelling Justification of Financial and Economic Parameters of Enterprises / S. Kafka, K. Bagatska, A. Sapiński [et al.] // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – October 2019. – Vol. 9, Issue 1. – P. 6273-6277. – DOI: 10.35940/ijeat.A2149.109119. Publisher: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, Bhopal, India. (Scopus). URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74996 2) Нікітін, Д.В. Розвиток механізмів фінансової санації суб’єктів господарювання  / О.В. Зайцев, Д.В. Нікітін // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 4. – С. 52–55.  3) Нікітін, Д.В. Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави / О.В. Зайцев, Д.В. Нікітін // Причорноморські економічні студії / Одеса. – 2017. – Вип. 16. – С. 142-145. 4) Нікітін, Д.В. Концепція досягнення позитивного результату в процесі санації державних підприємств / О.В. Зайцев, Д.В. Нікітін // Бізнес-навігатор. – 2017. – Вип. 3(42). – С. 133-136. 5) Нікітін, Д.В. Аналіз чинного в Україні інституту банкрутства / О.В. Зайцев, Д.В. Нікітін // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 5(11). – Ч. 2. – С. 105-108. 6) Нікітін, Д.В. Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України / О.В. Зайцев, Д.В. Нікітін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 107-110.

Досягнення:

Відзнаки:

Грамота від Міністерства Оборони України за участь у здійсненні проекту Міністерства Оборони України та ОБСЄ "Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України", 2007 рік.

Грамота від Міністерства Оборони України за участь у здійсненні проекту Міністерства Оборони України та ОБСЄ "Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України", 2009 рік.

 

Участь у міжнародних наукових конференціях:

Зайцев, О.В. Краудфандинг як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів / К.І. Баранова, О.В. Зайцев // Світ економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, м. Тернопіль, 27 листопада 2018 р. – Вип. 9. – Тернопіль: Наукова спільнота, 2018. – С. 133-135.

Зайцев, О.В. Регулювання прибутку межею рентабельності ─ механізм фінансової політики держави / О.В. Зайцев, В.В. Могильний // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 77-80.

Зайцев, О.В. Фінансова взаємодія орендних та приватизаційних відносин / О.В. Зайцев, Д.Г. Михайленко // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 73-76.

Зайцев, А.В. Концепция позитивной санации государственных предприятий / А.В. Зайцев; Д.В. Никитин // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 80-85.

Zaitsev O. The Development of the Classical Theory of Labor Value / O. Zaitsev // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: proceedings International scientific conference, Le Mans, November 17th, 2017 / Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management. – Le Mans, France: Le Mans University. – 2017. – P. I.– P. 6-8.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65814

Zaitsev O., Reshetniak Y. Применение в экономических и финансовых моделях показателей затрат труда / O. Zaitsev, Y. Reshetniak // «The Modern Trends In The Development оf Business Social Responsibility», International Scientific Conference, May 19th, 2017, Lisbon, Portugal / Nova University, Nova School of Business and Economics. – Lisbon, 2017. – P. 52-54.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57308

Zaitsev O., Nikitin D. Modell des Motivationsmechanismus der Dematerialisierung / O. Zaitsev, D. Nikitin // Economy and society: modern foundation for human development. International Scientific Conference, October 31th, 2016, Leipzig, Germany / Leipzig University, Faculty of Economics and Management Science. – Leipzig, 2016. – P. 58-61.

 

Зайцев А. В., Механизм денежного истощения / А. В. Зайцев // International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" : State University of Jan Kochanowski, Kielce, Poland. / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. – Kielce, Poland : Baltija Publition. – P. 4-6.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48775

 

Зайцев А. В. Оценка и измерение денег, её использование при анализе инфляции / А. В. Зайцев // Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel global: conferinţă internaţională ştiinţifico-practică, 26 Februarie 2016, Chişinău (Republica Moldova) / Universitate de stat din Moldova. Facultatea de ştiinţ e economice; сom. org.: O. Ţicu (președinte) [et al.]. – Chişinău, 2016. – P. 263-266.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44672

Зайцев А. В. Имманентная отличительная черта возникновения и развития либеральной экономики / А. В. Зайцев // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms. International Scientifik conference, April 29, 2016,Tbilisi, Georgia / Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Facultu of Business. – Tbilisi, 2016. – P. 262-265.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45251

 

─  Участь у міжнародних форумах, семінарах, круглих столах тощо: 

Участь у сесіях "Навчальні стратегії віртуальних класів", які провели професор Діпра Джа та доцент Крістін Малек з Університету Небраска-Лінкольн, США. Червень 2020. Сертифікат UNL.

Міжнародний науковий форум "NEW ECONOMICS-2019", 14-15 листопада 2019 р., м. Київ.

Міжнародний інноваційний  бізнес-форум "SMARTINVEST-2019", 12 листопада 2019 р., м. Київ.

Зайцев О. В. Об'єктивна вартість товарів та її вимірювання / О. В. Зайцев // Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processe : materials international scientific and practical seminar, April 4-8, 2016, Košice, Slovak Republic / Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2016. – P. 22-24.

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44667

 

Організаційна суспільна та наукова робота, участь у конкурсах та проектах:

Суспільно-наукова діяльність:

– заступник директора ННІ ФЕМ ім. О. Балацького із заочної та дистанційної форм навчання СумДУ (2018 – до тепер);

– член Вченої ради ННІ ФЕМ ім. О. Балацького СумДУ (2018 – до тепер);

– член Ради з якості ННІ ФЕМ ім. О. Балацького СумДУ (2018 – до тепер);

– член Ради з якості ОМЦТЕН СумДУ (2018 – до тепер);

– член громадської організації "Спілка економістів України". Перший заступник Голови Сумського обласного правління Спілки економістів України (2014-2018)

– заступник зав. кафедри фінансів і кредиту СумДУ із заочної та дистанційної форм навчання (2001–2013).

Організаційна наукова робота:

1. Підготовка наукових проектів фундаментальних досліджень, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.

1.1. Назва проекту: Дослідження основ застосування кількісних показників соціальної вартості у фінансово-економічних моделях на мікро- та макрорівнях. Пропоновані терміни виконання проекту: ─ з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р.

1.2. Назва проекту: Розроблення фундаментальних основ застосування показників об’єктивної  вартості в системах діагностики та в аналітичних оцінках фінансово-економічних характеристик діяльності суб’єктів господарювання з подальшою аплікацією отриманих результатів на макроекономічні показники та моделі. Пропоновані терміни виконання проекту: – з 01.01.2017 р. по 31.12.2019 р.

Участь у конкурсах та проектах:

1. Конкурс на кращу колекцію навчальних матеріалів, опублікованих у відкритому доступі на OCW СумДУ у 2019 році (Наказ № 0167-VІ від 18.03.2019).

2. Конкурс з підготовки та відбору експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках Проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті». Організатори проекту: Міністерство освіти і науки України, Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), за кошт гранту ЕС № 52 247, виконавець ─ Інститут вищої освіти НАПН України (2018-2019 рр.).

3. Участь в експеременті із впровадження змішаного навчання в СумДУ у весняному семестрі 2018-2019 навчального року (Наказ № 0537-І від 19.07.2018; Наказ № 0089-І від 01.02.2019).

4. Конкурс на кращу колекцію навчальних матеріалів, опублікованих у відкритому доступі на OCW СумДУ у 2015 році (Наказ № 1020-І від 13.11.2015). .

Робота зі студентами:

 Наукова робота зі студентами:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н. p. Взяли участь студентка Валюх А.В. гр. Ф-61 та студент Плясецький В.В. група Ф-62. Конкурсна НДР: "ДЕРЖАВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ─ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ". Шифр – "Інтелектуальна безпека". Спеціальність ─ Управління фінансово-економічною безпекою. Місце проведення – ХНЕУ імені Семена Кузнеця, м. Харків. 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н. p. Студент Тверезовська Олександра, гр. Ф-51. Конкурсна НДР: "ВМОНТОВАНІСТЬ ПРИНЦИПУ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ В КОНЦЕПЦІЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА В МОДЕЛЯХ ЗРОСТАЮЧОЇ ЕКОНОМІКИ". Шифр – "Інноваційні ідеї". Спеціальність – Гроші, фінанси і кредит. Місце проведення – КНЕУ імені Вадима Гетьмана, м. Київ. 

─ Робота зі студентами над статтями з метою спільної публікації у фахових наукових виданнях:

 1. Зайцев, О. В., Кордас, А. Р. Поточний стан франчайзингу в Україні та у світі / О. В. Зайцев, А. Р. Кордас // Проблеми і перспективи економіки та управління. Чернігівський національний технологічний університет. – 2020. – № 1(21). – С. 53-62. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-1(21)-53-62. – URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80195.
 2. Зайцев, О. В., Дворянова, Т. В. Знайомство з валютним ринком Forex / О. В. Зайцев, Т. В. Дворянова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 1. – С. 174-180. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2020.1-20. – URI : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79314.
 3. Зайцев О. В., Валюх, А. В. Аналіз та напрями покращення фінансового стану підприємств України. Інфраструктура ринку (електронний журнал)2019. № 28. URI :  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72621
 4. Зайцев, О. В., Рибалко, А. С. Сучасні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності банківської установи. Економіка та суспільство (електронний журнал). 2019. № 20. URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72661
 5. Зайцев О. В., Москаленко В. О., Шовкопляс О.В. Оцінка інвестиційного клімату України та шляхи його покращення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління (електронний журнал). 2019. № 1 (18). URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72114
 6. Зайцев О. В., Миргородська В. С. Забезпечення адекватності пенсійних виплат за умови функціонування трирівневої пенсійної системи / С. В. Похилько, О. В. Зайцев, В. С. Миргородська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. – Вип. 2 (52). – С. 186-193. – URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70830.
 7. Zhukova T.A., Zaitsev O.V., Cherkas I.U. Actual Problems of the Manufacturing Enterprises Audit. Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 4. С. 119-127. – URI : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68715.

─ Участь зі студентами у конкурсах та програмах:

─ Решетняк Я. В., група Ф.м-62ан, конкурс серед студентів та викладачів Сумського державного університету, що проводився СумДУ та РНГО “Центр соціального партнерства” за підтримки Британської Ради в Україні. Обсяг фінансування ─ 15000-30000 грн. Час реалізації проекта: 9 лютого ─ 31 серпня 2017 року. Стислий опис проекту: ─ розробка та впровадження on-line версії програми перевірки унікальності текстів (Антиплагиат СумДУ).

─ Участь студентів у проекті «Prometheus»,громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК), осінній семестр, 2016 рік. Взяли участь 21 студент з групи Ф-51 (2 курс) та отримали сертифікат з курсу "Основи оподаткування в Україні": Харченко Владислав, Осадча Олександра, Козловський Віталій, Бондаренко Вадим, Висоцька Карина, Шамкало Катерина, Головко Анна, Воробйов Іван, Лукаш Надія, Сахно Альона, Климів Катенрина, Супрун Олена, Гладиш Павло, Берестовська Юлія, Тверезовська Олександра, Бурба Аліна, Дробязко Ліана, Горбатенко Алла, Гулак Валерія, Борщова Аліна, Книш Ольга.

    

Робота зі студентами над докладами та тезами з метою спільної участі у наукових конференціях:

2018 рік, Плясецький, В. В. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації економічних відносин України: проблеми та шляхи її удосконалення / В.В. Плясецький, О.В. Зайцев // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 грудня 2018 р.). – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. – Ч. 1. – С. 49-51. Режим доступу:                                              http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72113

2018 рік, Баранова, К. І. Краудфандинг як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів [Текст] / К.І. Баранова, О.В. Зайцев // Світ економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, м. Тернопіль, 27 листопада 2018 р. – Вип.9. – Тернопіль: Наукова спільнота, 2018. – С. 133-135. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70806

2018 рік, 20 травня, Міжнароднаї науково-практична інтернет-конференція. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна: група Ф.м-72 (магистри) –Москальова О. О. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67794;  Абравіт, А. Ю. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67795

2017 рік, Zaitsev O., Reshetniak Y. Применение в экономических и финансовых моделях показателей затрат труда / O. Zaitsev, Y. Reshetniak // «The Modern Trends In The Development оf Business Social Responsibility», International Scientific Conference, May 19th, 2017, Lisbon, Portugal / Nova University, Nova School of Business and Economics. ─ Lisbon, 2017. ─ P. 52-54. 

Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57308

2016 рік, 11-12 травня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку" імені проф. Балацького О. Ф., присвячена 25-річчю факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) Сумського державного університету, м. Суми, Україна: група Ф-51 (1 курс) – Берестовська ЮліяБондаренко Вадим

2012 рік, 3-5 квітня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) Сумського державного університету, м. Суми, Україна: група Ф-73 (5 курс) – Зайцева С. О.

2011 рік, 19-22 квітня, науково-технічна конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена дню науки в Україні, Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-91 (2 курс) ─ Паращенко Х. Ю. 

2008 рік, 21-25 квітня, науково-технічна конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-71 (1 курс) – Зайцева С.О.; група ЕФ-61 (2 курс) – Нужна А.В.; група ЕФ-64 (2 курс) – Баранова А.С.Іващенко І.Ю.; група ЕФ-65 (2 курс) – Росохата А.С.Хоменко Л.М.Шнітке Я.Ю.; група ФЗТ-42с (4 курс) – Пермінова Н.В.  

2007 рік, 17-25 квітня, науково-технічна конференція факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-52 (2 курс) ─ Коломиєць В.О.  

 ─ Наукове керівництво з метою участі студентів у конференціях:

2019 рік, 20 квітня, Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам'яті професора Олега Балацького. Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-61 (3 курс) – Томіна В.І.; група Ф-62 (3 курс) – Богомаз Д.В., Броннікова Л.О.; група Ф-71/1 (2 курс) – Ляшко О.В., Нагорна В.О., П'ятко Д.А.

2019 рік, 24 лютого, Перший крок у науку: матеріали X студентської конференції СумДУ, м. Суми, Україна: група ЕН-81/2Ф (1 курс) – Білан А.В., Золотар О.А., Коваль В.А., Семеняка В.В., Черняков А.М.

2018 рік, 22 листопада, Міжнародна науково-практична інтернет-конференція пам’яті професора М.Г. Михайлова. СНАУ, м. Суми, Україна: група Ф-61 (3 курс) – Луценко Д.В., Соломко Ю.О.

2018 рік, 23-27 квітня, Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам'яті професора Олега Балацького. Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф.м-72 (магистри) ─  Овчинник А.О., Лихненко Ю.В., Сергієнко Ю.В., Чигрин А.М.

2018 рік,  25 лютого, Перший крок у науку: матеріали ІX студентської конференції СумДУ, м. Суми, Україна: група Ф-61 (2 курс) – Луценко Д.В., Соломко Ю.О., Суржикова І.І.; група Ф-62 (2 курс) – Бугайова Є.Г., Броннікова, Л.О. 

2017 рік, 21-25 квітня, Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Економічні проблеми сталого розвитку" присвячена 80-річчю зі дня народження професора Олега Балацького. Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-51 (2 курс) – Воробйов ІванГоловко ГаннаКозловський В. Л.Осадчая Олександра,   Харченко Владислав; група Ф-61 (1 курс) – Валюх А.В.Грибініченко Р.А.Лисенко Д.В.,   Луценко Д.В.Журавок А.А.Соломко Ю.А.

2016 рік, 11-12 травня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку" імені проф. Балацького О. Ф., присвячена 25-річчю факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) Сумського державного університету, м. Суми, Україна: група Ф-51 (1 курс) – Воробйов ІванКозловський ВіталійХарченко ВладиславШамкало Катерина.

2015 рік, 20 грудня, VII студентська конференція "Перший крок у науку", Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-41 (2 курс) – Новак К.С., Русакова Ю.І..    

2015 рік, 27 травня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку" імені проф. Балацького О. Ф., Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-31 (3 курс) ─ Бойко К.О., Жульов В.В.; група Ф.мс-41/3с, (5 курс) – Корж І.С.

2014 рік, 6-8 травня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку" імені проф. Балацького О. Ф., Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-21 (3 курс) – Антоненко А.А., Клімашевська Г.В.; група Фм-31 (5 курс) – Михайлік А.М.

2013 рік, 24-26 квітня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку" присвячена пам'яті проф. Балацького О. Ф., Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-11 (2 курс) ─ Косагова І.М. 

2012 рік, 3-5 квітня, Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) Сумського державного університету, м. Суми, Україна: група Ф-01 (2 курс) ─ Барикіна Н.І.Кужель І.М.Павленко І.В..

2011 рік, 19-22 квітня,  науково-технічна конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена дню науки в Україні, Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-91 (2 курс) – Барикіна Т.І.Доля Є.В.Жильцова Д.О., Моцна О.М., Сушко Є.В.; група Ф-92 (2 курс) – Савельєва Г.С.Сема А.О.Сердюк Ю.С.Шаповал Н.С.; група Ф-93 (2 курс) – Карчевська Є.О.Макаренко А.В.

2010 рік, 19-23 квітня, науково-технічна конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена дню науки в Україні, Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-71 (3 курс) – Зайцева С.О.; група Ф-73 (3 курс) – Снопченко А.В., Черв'як В.В.

2009 рік, 21-24 квітня, науково-технічна конференція "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена дню науки в Україні, Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група Ф-71 (2 курс) ─ Дворніченко Є.О.Дорошенко К.М.Кайда О.Ю.Омаров О.М.Охтеменко К.О.Попова О.М., Радіонова І.О.Харченко Т.С.Чорнуха В.М.; група Ф-72 (2 курс)  ─ Басова В.Л., Грицаєнко Т.Л., Зеленська І.В., Шевчун О.О., Ярмакович Т.Д.

2007 рік, 17-25 квітня, науково-технічна конференція факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", Сумський державний університет, м. Суми, Україна: група ЕФ-52 (2 курс) – Кравцова А.О.Краснощок А.О.Стоцький І.І., Янченко А.А.; група ЕФ-53 (2 курс) – Горобець Ю.В.Мірошніченко Т.В.

Участь у науковій роботі:

 Теми НДР, що виконуються:

 1. Агрегативний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічні системи [НДР у стані виконання, термін виконання 01.03.2017 - 31.12.2019] № 0117U004924 / Кер. О. В. Зайцев. ... – Суми : СумДУ, 2019. – 00 с.

Теми НДР, шо виконані:

 1. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу  [Текст] : звіт про НДР № 0117U004069 (01.2017-12.2018) (заключний) / Кер. О. О. Захаркін. Автори: ... Зайцев О.В. та ін. ... – Суми : СумДУ, 2018. – 58 с.
 2. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування [Текст] : звіт про НДР № 0115U002552 (02.2016-02.2018) (заключний) / Кер. В. Г. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. та ін. ... - Суми : СумДУ, 2018. – 56 с.
 3. Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки [Текст] : звіт про НДР № 0115U002554 (02.2016-02.2018) (заключний) / Кер. Д. В. Леус. Автори: ... Зайцев О.В. та ін. ... – Суми : СумДУ, 2018. – 42 с.
 4. Формування фінансового механізму стабілізації економіки України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. Н. А. Антонюк. Автори: ... Зайцев О.В. та ін. ... – Суми : СумДУ, 2014. – 60 с.
 5. Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. К. В. Ілляшенко.  Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін.   - Суми : СумДУ, 2014. - 34 с.
 6. Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. К. В. Ілляшенко. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. - 39 с.
 7. Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. С. В. Похилько. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. – 50 с.
 8. Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М. В. Костель. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2014. – 84 с.
 9. Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. М. В. Костель. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. – Суми : СумДУ, 2013. – 51 с.
 10. Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. І. Д. Скляр. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2013. - 44 с.
 11. Формування фінансового механізму стабілізації економіки України = Аналіз особливостей формування фінансового механізму реалізаціі стабілізаційної політики в Україні: звіт про НДР (проміжний) / Кер.: Н. А. Антонюк. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2013. - 62 с.
 12. Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні = Теоретико-методологічні засади узгодження фінансових інтересів суб'єктів соціального партнерства на місцевому рівні: звіт про НДР (проміжний) / Кер. К. В. Ілляшенко. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2013. - 33 с.
 13. Формалізація сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку України: звіт про НДР (заключний)/ Кер.: І. М.Кобушко. ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 79 с.
 14. Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників = Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва: звіт про НДР (проміжний)/ Кер.: П. М. Рубанов. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 60 с.
 15. Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації: звіт про НДР (проміжний)/ Кер.: І. Д. Скляр.  ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 43 с.
 16. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства: звіт про НДР (заключний)/ Кер.: І. Д. Скляр. ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 54 с. 
 17. Формування фінансового механізму стабілізації економіки України. Аналіз закономірностей розвитку економіки та забезпечення його стабілізації як необхідної передумови подолання економічних криз: звіт про НДР (проміжний)/ Кер.: Н. А. Антонюк. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 35 с.
 18. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування: звіт про НДР (заключний)/ Кер.: І. Й. Плікус. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2012. - 56 с.
 19. Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території: звіт про НДР (заключний)/ Кер.: В. Г. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. – Суми: СумДУ, 2012. – 77 с.
 20. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням: звіт про НДР (заключний) / Кер.: В. М. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 76 с.
 21. Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території: звіт про НДР (проміжний) / Кер.: В. Г. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 54 с.
 22. Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням: звіт про НДР (заключний) / Кер.: В. М. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 55 с.
 23. Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку: звіт про НДР (заключний) / Кер.: В. М. Боронос. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 55 с.
 24. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Етап 1. Аналіз сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, її ролі та значення в економічному зростанні : звіт про НДР (проміжний) / Кер. І. Д. Скляр. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : Вид-во СумДУ, 2011. - 40 с.
 25. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування. Етап 1 Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств : звіт про НДР (проміжний) / Кер. І. Й. Плікус. Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2011. - 38 с.
 26. Дослідження кон'юктури інвестиційного ринку України : звіт про НДР (заключний) / Кер. І. В. Кобушко.  Автори: ... Зайцев О.В. ... та ін. - Суми : СумДУ, 2011. - 114 с.

Наукковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, стажування, гранти:

Науковий ступінь:

Вища атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР. Диплом кандидата наук КД № 048228, Москва, 04 грудня 1991 р. Рішенням Ради Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова від 28 травня 1991 року (протокол № 1) Зайцеву Олександру Васильовичу присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук.

Вчене звання:

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Атестат доцента 12ДЦ № 036296, Київ, 10.10.2013 р. Рішенням Атестаційної колегії від 10 жовтня 2013 р. (протокол № 7/02-Д) Зайцеву Олександру Васильовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Україна. Короткотермінова програма підвищення кваліфікації "Ділове українське мовлення у сфері професійної комунікації" для працівників адміністративно-управлінського персоналу та науково-педагогічних працівників СумДУ на базі Центру розвитку кадрового потенціалу. Термін стажування ─ з 18 по 25 квітня 2019 року. Посвідчення про підвищення кваліфікації № 3218.

Польща. Наукове стажування для працівників закладів вищої освіти України. Місце стажування – Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. Термін стажування – з 28 січня по 08 лютого 2019 року. Програма – «Академічна доброчесність: виклики сучасності». Обсяг стажування – 120 академічних годин. Підтвердження ─ Сертифікат наукового стажування.

Україна. Міністерство освіти і науки України. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Вид ─ стажування. Програма: «Електронні засоби та дистанційні технології навчання». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 05408289/1002-18 від 30.11.2018 р. (термін стажування з 10.10.2018 р. по 23.11.2018 р.).

Україна. Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України. Сумський державний університет. Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання. Вид – стажування. Програма: «Електронні засоби та дистанційні технології навчання». Свідоцтво про підвищення кваліфікації МОНМС – 12СПК 747501 від 04.01.2013 р. (термін стажування з 13.06.2012 р. по 04.01.2013 р.).

Poland. University of Bielsko-Biala, CERTIFICATE is to acknowledge that O. Zaitsev has successfully completed the academic training: «The European experience of organization the scientific, pedagogical work in Universities», from April 13 to April 20, 2015.

Україна. Група ІТ-компаній "Інтелектуальний сервіс", виконавець "СУМИ-СОФТ-СЕРВІС", вид підвищення кваліфікації – стажування. Програма – "Теоретико-практичний курс по роботі із комп'ютерною програмою "М.Е.Doc". По закінченню отримано Сертифікат про проходження курсу щодо практичної роботи з програмним продуктом "М.Е.Doc" (програма електронного фінансового та податкового документообігу), який засвідчує право викладати навчальні курси по роботі з програмою "М.Е.Doc". (Реєстраційний номер сертифікату: СУМДУ/В 0015 від 30.11.2016). Стажування проходило з 07.11.2016 р. по 11.11.2016 р. та з 22.11.2016 р. по 30.11. 2016 р. в обсязі 108 академічних годин.

Керівництво стажуванням:

– 06.10.2017 р. – 06.04.2018 р. – Кисель Вікторія Петрівна, викладач професійно-педагогчного коледжу Глухівського національного педагогичного університету ім. О. Довженка. Напрям стажування ─ фінанси і кредит. Програма стажування: "................"". База стажування: кафедра фінансів і кредиту, факультет підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету.

04.11.2016 р. – 04.05.2017 р. – Колтакова Марина Юріївна, викладач професійно-педагогчного коледжу Глухівського національного педагогичного університету ім. О. Довженка. Напрям стажування ─ фінанси і кредит. Програма стажування: "................"". База стажування: кафедра фінансів і кредиту, факультет підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету.

01.02.2015 р. – 15.03.2015 р. – Крамінська Галина Володимирівна, викладач економічних дисциплін вищої категорії Машинобудівного коледжу СумДУ. Напрям стажування – фінанси і кредит. Програма стажування: "Використання інтерактивних методів на лекційних заняттях з дисципліни "Гроші та кредит"". База стажування: кафедра фінансів і кредиту, факультет перепідготовки фахівців Сумського державного університету.

15.03.2012 р. – 30.04.2012 р. – Сірик Тетяна Андріївна, викладач кафедри економіки ї управління Конотопського інституту СумДУ. Напрям стажування – фінанси і кредит. Програма стажування: "Застосування новітніх методів викладання фінансових дисциплін у вищій школі". База стажування: кафедра фінансів і кредиту, факультет перепідготовки фахівців Сумського державного університету.

 

Гранти:

– подання заявок:

2017.01.20. – конкурс серед студентів та викладачів Сумського державного університету, що проводиться СумДУ та РНГО “Центр соціального партнерства” за підтримки Британської Ради в Україні. Обсяг фінансування – 15000-30000 грн. Час реалізації проекта: 9 лютого – 31 серпня 2017 року. Стислий опис проекту: – розробка та впровадження on-line версії програми перевірки унікальності текстів (Антиплагиат СумДУ).

2016.05.05. – конкурс міні-грантів від Сумського обласного комітету молодіжних організацій (СОКМО). Обсяг фінансування – 500 $. Час реалізації проекта: 1 червня – 15 вересня 2016 року. Стислий опис проекту: –  переклад з української мови на англійську навчального посібника «Фінансові розрахунки. Теорія і практика» автора Зайцева О. В.

2014.12.14. ─ грант для проведення наукових досліджень, Австралія, м. Мельбурн.

      International Agency for the Development of Culture, Education and Science (IADCES). 1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia.  http://iadces.com/

     Research grant.
     Title of proposal: Collecting Data, Defining and Investigating Quantitative Indicators of the Objective Value of Commodities at the Enterprises in Industrially Developed Countries 
     Brief summary of proposal. The project is supposed to collect factual data about labour expenditures of certain workers simultaneously during their work at the acting enterprise and to correlate the collected values of labour expenditures with financial indicators of the same enterprise.
     Where do you plan to do your proposed work? In Germany, Great Britain. When do you plan to complete your project? August – September, 2016.

2014.10.23. ─ grants Omidyar ащк PhD, USA, New Mecsiko, Santa Fe, Santa Fe Institute.   http:/www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/

     Statement of research interests and a short description of the research. 
     Nowadays value indicators have money measure, in other words they are measured only in money. However, there is another assessment of value of commodities and services that does not depend on the human agreement that does not depend on the convention among people that is abstracted from human desires.
     My science research is a measurement of value, which is measured not in money but has another indicator. I referred to this value is the objective value.

Поділитися: