Посада: доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: канд.екон.наук, 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, 1998
Вчене звання: доцент кафедри фінансів, 2003
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (для інформ.повідомлень)
Cоц.мережі:

Бібліометричні профілі:

Кабінет: M-405

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 1989-1994 р. - навчання у Сумському філіалі ХПІ, Сумському фізико-технологічному інституті, СумДУ за спеціальністю "Техніка і електрофізика високих напруг" (диплом)
 • 1994-1997 р. - аспірант кафедри економіки СумДУ
 • 01.12.1997-31.08.1998 р. - старший науковий співробітник кафедри фінансів СумДУ
 • 01.09.1998-31.03.2000 р. - старший викладач кафедри фінансів СумДУ
 • з 01.04.2000 р. - доцент кафедри фінансів і підприємництва СумДУ.

Основні дисципліни:

 • "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання"
 • "Фінансовий ризик-менеджмент"
 • "Фінансові деривативи"
 • "Підприємницька діяльність на інвестиційних ринках"

Наукові інтереси:

 • альтернативне фінансування бізнесу на основі онлайн-платформ;
 • регулювання діяльності фінансових посередників;
 • фінансова діяльність і оптимізація структури капіталу суб’єктів господарювання;
 • фінансово-економічні інструменти регулювання сталого природокористування і охорони навколишнього середовища.

Тема дисертаційного дослідження:

«Ефективність механізму управління збалансованим розвитком еколого-економічних інтересів» (к.е.н., спец.08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, 1997)

Публікації:

- Наукові праці:

Статті в наукових виданнях, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS і Web of Science:

 • Rubanov P., Lyeonov S., Bilan, Yu., Lyulyov O. The FinTech sector as a driver of private entrepreneurship development in time of Industry 4.0 // Conference proceedings: The Impact of Industry 4.0 on Job Creation (Web of Science), 21 November 2019, Trenčianske Teplice, Slovak Republic. P. 319-327. URL: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2019/Zbornik.pdf
 • Bilan, Yu. The influence of Industry 4.0 on financial services: determinants of alternative finance development / Yuriy Bilan, Pavlo Rubanov, Tetiana Vasylieva, Serhiy Lyeonov // Polish Journal of Management Studies. – 2019. – N19 (1). –P.70-93. – DOI: 10.17512/pjms.2019.19.1.06 (Scopus, Web of Sciences Emerging Sources Citation Index).
 • Rubanov, P. Cluster analysis of development of alternative finance models depending on the regional affiliation of countries / Pavlo Rubanov, Tetiana Vasylieva, Serhiy Lyeonov, Svitlana Pokhylko // Business and Economic Horizons. – 2019. – Volume 15, issue 1. – P. 90-106. – DOI: http://dx.doi.org/10.15208/beh.2019.6 (Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index)).

Монографії:

 • Rubanov P.M. Economic security of the state in the information economy: the impact of e-business and digital finance // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – P.46-56. – Access mode: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/67787/1/Propokenko_monograf.pdf.
 • Rubanov P.M. Use of crowdfunding to finance the investment needs of small and medium-sized enterprises // Development of Small and Medium Enterprises: the EU and East-partnership Countries Experience : monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. et al] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk. – Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2018. – P. 38-47. – Access mode: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18396/1/Обл._WWW.pdf.
 • Рубанов, П. М. Методологічні засади формування ефективних інвестиційних портфелів [Текст] / П. М. Рубанов, Д. В. Боронос, С. В. Дубовик // в кн. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 180-193.

Статті в фахових виданнях:

 • Рубанов, П.М. Етапи розвитку та види віртуальних валют // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – N 11/3. – С.24-28. – DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2019.11(3).5
 • Рубанов, П.М. Аналіз розвитку світового ринку криптовалют // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип.28-2. – С.82-87. – DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-46
 • Рубанов, П.М. Використання фінтех-інновацій у діяльності сучасних банків // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип.47-2. С.116-120. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-56.
 • Рубанов, П. М. Структура ринку FinTech інновацій / П. М. Рубанов // Науковий вісник Полісся. – 2019. – № 2 (18).– С. 184-189. – DOI: 10.25140/2410-9576-2019-2(18)-184-189.
 • Rubanov, P. M. Transformation of the banking sector in the digital era / P.M. Rubanov // Mechanism of economic regulation. – 2019. – № 4. – P. 110–118. – DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11.
 • Рубанов, П. М. Фактори та передумови розвитку FinTech інновацій у національній економіці / П. М. Рубанов // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4(20). – С.396–402. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-4(20)-396-402.
 • Рубанов, П. М. Трансформація кредитно-інвестиційної діяльності банків в цифровій економіці: участь у моделях peer-to-peer кредитування / П. М. Рубанов, С. В. Лєонов // Механізм регулювання економіки. – 2018. – №3(81). – С.30-40. – DOI: 10.21272/mer.2018.81.03.)
 • Рубанов, П. М. Методичні засади оцінювання ефективності залучення інвестицій з використанням краудфандингу / П. М. Рубанов // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал. – 2018. – № 30 (19). – Т. 1. – С. 64-68.
 • Рубанов П.М. Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз // Наук.економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2017. – № 5. – С. 89-95. – Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_5/17.pdf.
 • Рубанов П.М. Регіональні особливості розвитку моделей альтернативного фінансування / П. М. Рубанов // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2017. – Том 22. Випуск 9 (62). – С.101-106. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_9/23.pdf.
 • Рубанов П.М. Проблеми державного регулювання альтернативних фінансів / П. М. Рубанов // Вісник СумДУ. – 2017. – № 2. – С.20-25. – DOI: 10.21272/1817-9215.2017.2-03.
 • Васильєва, Т.А. Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки [Текст] / Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, П.М. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – №3. – С. 15-21. – DOI: 10.21272/1817-9215.2017.3-02.
 • Васильєва, Т.А. Віртуалізація операцій з обіговими фінансовими інструментами: сучасні тренди розвитку цифрових фінансів [Текст] / Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, П.М. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - №4. - С. 28-33. – DOI: 10.21272/1817-9215.2017.4-04
 • Рубанов П.М. Розмежування сутності понять «електронні гроші», «віртуальні гроші» та «криптовалюти» [Електронний ресурс] / П. М. Рубанов // Ефективна економіка. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2015.
 • Рубанов П.М. Однорангові технології (peer-to-peer): загрози та можливості для ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / П. М. Рубанов // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2015.
 • Рубанов, П. М. Сутність та значення транспарентності для діяльності фінансових посередників в сучасних умовах [Текст] / П. М. Рубанов // Наук.вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. — 2014. — Випуск 9 (ч.7). — С. 189-193. – Режим доступу до журналу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/economic_09_7.pdf.
 • Рубанов, П. М. Недержавні пенсійні фонди як фінансові посередники: проблеми та перспективи функціонування в Україні [Текст] / П. М. Рубанов // Інноваційна економіка. — 2012. — № 7 (33). — С. 17-21.
 • Рубанов, П. М. Економічне стимулювання раціонального використання питної води в системі сталого розвитку міста [Текст] / П. М. Рубанов, О. М. Грамма // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 3. — С. 146-153. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29747.
 • Рубанов, П. М. Екологічний чинник трансформації ринкових механізмів: аналіз структури капіталу підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, Ю. Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 3. — С. 110-120. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29743.
 • Рубанов, П. М. Еволюція моделей дослідження ролі фінансових посередників і економічній системі [Текст] / П. М. Рубанов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2012. — № 3. — С. 68-74.
 • Рубанов, П. М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи [Текст] / П. М. Рубанов // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. — 2012. — № 3 (15). — С. 204-209. — Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-3-2012/204-209.pdf.
 • Рубанов, П.М. Еколого-економічний аналіз стану земельних та водних ресурсів при видобутку нафти [Текст] / П. М. Рубанов, О. М. Маценко, О. М. Грамма, О. І. Маценко // Ефективна економіка. — 2011, — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? op=1&z=875.
 • Рубанов, П. М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва [Текст] / П. М. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2011. — №4. — С. 97-101. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25427.
 • Рубанов П. М. Перспективи використання фінансового інструментарію екологічного регулювання у виробничому процесі [Текст] / П. М. Рубанов, Ю. Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — № 1, Том 2. — С. 125-131. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3022.
 • Боронос В.М., Боронос В.Г., Рубанов П.М. Фінансове регулювання і перспективи розвитку економічних інструментів реалізації екологічної політики / В.М. Боронос, В.Г. Боронос, П. М. Рубанов // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – 2002. - №3-4. – С.83-92.

Статті в інших виданнях:

- Конференції:
 • Rubanov P. M. FinTech Innovations as a Disruptive Technology in the National Economy // Věda a technologie: krok do budoucnosti : materiály XVI mezinárodní vĕdecko – praktická conference, 22-28.02.2020. Praha, Publishing House «Education and Science», 2020. Vol. 4. – P. 37-39. – Access mode: http://www.rusnauka.com/pdf/279292.pdf.
 • Рубанов П. М. Вплив FinTech інновацій на сектор публічного управління національної економіки / П. М. Рубанов // Теорія і практика розвитку наукових знань: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 лютого 2020 року. – Київ : МЦНіД, 2020. – С.15-16. – Режим доступу: http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/лютий.pdf.
 • Рубанов П. М. Роль FinTech інновацій у розвитку підприємницького сектору національної економіки / П. М. Рубанов // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції», м. Дніпро, 22 лютого 2020 року. – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – С. 79-81.
 • Рубанов П. М. Цифровізація та технологізація фінансового сектору як сучасні тренди розвитку національної економіки / П. М. Рубанов // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С.139-142.
 • Rubanov P. M. The risks of online alternative financing services and their legislative regulation / P. M. Rubanov // Naukowa przestrzeń Europy – 2018: materiały XIV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Przemyśl, 7–15 kwietnia 2018. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 4. Ekonomiczne nauki. – S. 3–7.
 • Rubanov P. M. The prospects for integrating online alternative financing into the traditional financial system / P. M. Rubanov // Новината за напреднали наука – 2018: материали за XIV Международна научна практична конференция, 15-22 май 2018. – София: «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2018. – Том 7. Икономики. – С.17-20.
 • Рубанов П. М. Можливості використання криптовалют та технології блокчейн в сучасній економіці / П. М. Рубанов // Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики: тези І Міжнар. наук.-практ. конф. (29 листопада 2017 р.). – К.: КНЕУ, 2018. – С.164-169. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/news/zbir2018.pdf.
 • Рубанов, П. М. Управління ліквідністю фінансово-кредитних установ [Текст] / П. М. Рубанов, Л. М. Рисенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 158-159. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64862.
 • Рубанов П.М. Сучасні пріоритети політики формування капіталу підприємств / П.М.Рубанов, Климашівська Г.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.26-27. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49365.
 • Рубанов П.М. Розвиток послуг фінансових посередників з довірчого управління активами / П.М.Рубанов, В.Є.Мурай // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 1. – С.226-228. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50483.
 • Рубанов П.М. Проблеми розвитку системи рейтингового оцінювання українських банків / П.М.Рубанов, К. М.Карабець // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 1. – С.197-198. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50135.
 • Рубанов П.М. Засади венчурного фінансування інновацій в Україні / П.М.Рубанов, В.В.Вакарчук // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.79. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49366.
 • Рубанов П. М. Маринич Н. В. Регулювання венчурної форми фінансового посередництва для забезпечення інноваційного розвитку [Текст] / П.М.Рубанов, Н.В.Маринич // Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, м. Київ, 27-28 березня 2015 р. У 2-х частинах. – К.: ГО „Київський економічний науковий центр”, 2015. – Ч. 2. – С.61-64.
 • Рубанов, П. М. Роль фінансових посередників у трансформації ресурсів домогосподарств в інвестиції [Текст] / П.М.Рубанов, О.О. Бачал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 375-376. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43937.
 • Рубанов, П. М. Стабілізація діяльності банківських посередників через реформування системи гарантування вкладів [Текст] / П.М.Рубанов, Ю.В.Дмитренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 377-378. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43869.
 • Рубанов, П. М. Роль управління грошовими коштами на малому підприємстві [Текст] / П.М.Рубанов, Н.І.Барикіна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.1. - С. 274-275. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37082.
 • Рубанов, П. М. Методи регулювання ліквідності комерційного банку [Текст] / П.М.Рубанов, С.В.Федчун // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.1. - С.251-252. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/37067/1/liquidity.pdf
 • Рубанов, П. М. Проблеми діяльності фінансових посередників на ринку венчурного фінансування інновацій [Текст] / П.М.Рубанов // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 25-26 вересня 2014 р. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – С. 152-154. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37539.
 • Рубанов, П. М. Взаємозв’язок транспарентності фінансових посередників та довіри клієнтів [Текст] / П.М.Рубанов // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 листопада 2014 р. У 4-х частинах. – К.: ГО „Київський економічний науковий центр”, 2014. – Ч.4. – С.20-22.
 • Рубанов, П. М. Транспарентність як необхідна умова розвитку фінансового посередництва [Текст] / П.М.Рубанов // Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 24–25 жовтня 2014 р. – Хмельницький : Хмельницький екон.університет, Видав.дім „Гельветика”, 2014. – С.177-179.
 • Рубанов, П. М. Особливості діяльності фінансових посередників в Україні [Текст] / П. М. Рубанов // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 125-126. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48173.
 • Рубанов, П. М. Позитивні та негативні аспекти зростання транспарентності фінансових посередників [Текст] / П. М. Рубанов // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 р. — Суми : СумДУ, 2013. — С.35-36.
 • Рубанов, П. М. Управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, А. В. Макарова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 194-196. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31230.
 • Рубанов, П. М. Напрями управління ризиками лізингової діяльності фінансових посередників [Текст] / П. М. Рубанов, Є. В. Михайлик // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.4. — С. 252-253. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33081.
 • Рубанов, П. М. Факторингові операції фінансових посередників [Текст] / П. М. Рубанов, Г. С. Савельєва // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.4. — С. 253-255. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33061.
 • Рубанов, П. М. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні [Текст] / П. М. Рубанов, А. О. Сема // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.4. — С. 255-256. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33057.
 • Рубанов, П. М. Вплив фінансових посередників на ефективність операцій злиття та поглинання [Текст] / П. М. Рубанов, С. Г. Карпенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 101-102.
 • Рубанов, П. М. Фактори формування структури капіталу підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, В. О. Коваль // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 103.
 • Рубанов, П. М. Переваги, проблеми і перспективи розвитку лізингових послуг в Україні [Текст] / П. М. Рубанов, Г. М. Левченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 104-105.
 • Рубанов, П. М. Пріоритети розвитку фінансового посередництва в Україні [Текст] / П. М. Рубанов, О. С. Сургучева // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 106-107.
 • Рубанов, П. М. Управління позиковими джерелами фінансування підприємств в умовах фінансової кризи [Текст] / П. М. Рубанов, М. О. Токаренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.2. — С. 137-139.
 • Рубанов, П. М. Комерційний кредит як джерело формування позичкового капіталу підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, А. І. Чихар // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 239-240.
 • Рубанов, П. М. Стан і перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні [Текст] / П. М. Рубанов, В. В. Черв’як // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 26-27.
 • Рубанов, П. М. Теоретичні проблеми визначення структури капіталу підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, М. О. Токаренко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 28-29.
 • Рубанов, П. М. Динамічна компромісна теорія оптимізації капіталу підприємства [Текст] / П. М. Рубанов, Ю. С. Романцова // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 174-175.
 • Рубанов, П. М. Шляхи вдосконалення системи облігаційного фінансування [Текст] / П. М. Рубанов, О. В. Ісіпчук // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 30.
 • Рубанов, П. М. Вдосконалення державної системи управління щодо використання питної води та її втрати при транспортуванні [Текст] / П. М. Рубанов, О. М. Грамма // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, Суми, 20-21 квітня 2011 року / Відп. за вип. О.М. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.2. — С. 90-94.
 • Грамма, О. М. Еколого-економічні проблеми використання питної води в промисловості та її втрата при транспортуванні [Текст] / О. М. Грамма, П. М. Рубанов // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 222-223.
 • Рубанов, П. Н. Методы расчета оптимального уровня заемного финансирования [Текст] / П. Н. Рубанов, А. С. Подвальный // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 69-70.
 • Рубанов, П. М. Модернізація інструментарію фінансового механізму екологічного регулювання у виробничій діяльності [Текст] / П. М. Рубанов, Ю. Г. Шишова // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 125-126.
 • Рубанов, П. М. Шляхи підвищення ефективності управління оборотними активами підприємств [Текст] / П. М. Рубанов, М. О. Протасенко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 168-169.
 • Рубанов, П. М. Аналіз проблем кредитування в умовах економічної кризи [Текст] / П. М. Рубанов, М. М. Приходченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 192-193.
 • Рубанов, П. М. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві [Текст] / П. М. Рубанов, А. О. Олійниченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 167.
 • Шишова, Ю. Г. Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства та підвищення їх ефективності [Текст] / Ю. Г. Шишова, П. М. Рубанов // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 213-214.
 • Федченко, О. О. Перспективи та проблеми впровадження закону України " Про акціонерні товариства" [Текст] / О. О. Федченко, П. М. Рубанов // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 143.
 • Сова, Л. М. Вплив системи оподаткування на формування дивідендної політики підприємства [Текст] / Л. М. Сова, П. М. Рубанов // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 142.
 • Сова, Л. М. Теоретичні основи формування дивідендної політики підприємства [Текст] / Л. М. Сова, П. М. Рубанов // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 154.
Інші наукові праці (репозитарій СумДУ)
- Навчально-методичні праці:
 • Фінансовий облік [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М.Ю. Абрамчук, Ю.Г. Гуменна, І.В. Тютюник, П.М. Рубанов. – Суми: СумДУ, 2018. – 395 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67297.
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: конспект лекцій / укладачі: П.М.Рубанов, М. Ю. Абрамчук, Л. Л. Гриценко, С. В. Похилько. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 152 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49054.
 • Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" [Текст] : для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, М. Ю. Абрамчук, С. В. Похилько, О. М. Діденко. — Суми : СумДУ, 2014. — 46 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3609.doc.
 • Рубанов, П. М. 3310 Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" [Текст] : для слухачів ЦПО та студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спец. 7.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, І. В. Басанцов, Ю. Г. Шишова. — Суми : СумДУ, 2012. — 36 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3310.doc.
 • 2926 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами напряму 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2010. — 44 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2926.pdf
 • Боронос, В. М. 2814 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження у сфері фінансових послуг" [Текст] : спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, І. М. Кобушко. — Суми : СумДУ, 2010. — 35 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2814.doc
 • Боронос, В. М. 2611 Методичні вказівки до складання тестових завдань з контролю знань та атестації вступників, слухачів і студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво’ напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання [Текст] / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2009. — 53 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2611.pdf
 • Рубанов, П. М. 2648 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" [Текст] : галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" для студ. усіх форм навчання / П. М. Рубанов, М. Ю. Абрамчук, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2009. — 47 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2648.doc
 • Рубанов, П. М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : конспект лекцій для студ. напряму підготовки "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, С. В. Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 104с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/Rubanov.pdf
 • Рубанов, П. М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" / Укладачі: П.М.Рубанов, М.Ю.Абрамчук, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 43 с.
 • Боронос, В. М. 1565 Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" [Текст] : для студ.спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2008. — 65 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m1565.doc
 • Боронос, В. М. 1694 Методичні вказівки до виконання розрахункової частини випускних робіт на тему "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2008. — 43 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m1694.pdf
 • 2064 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики [Текст] : студентами галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2008. — 39 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2064.pdf
 • 1315 Методичні вказівки до виконання випускних робіт [Текст] : для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 6.050104 " Фінанси " заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2007. — 43 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2007/m1315.doc
 • Рубанов, П. М. 1173 Методичні вказівки до виконанння курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" [Текст] : напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / П. М. Рубанов, М. Ю. Абрамчук, С. В. Похилько. — Суми : СумДУ, 2006. — 26 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Metod/my12.doc
 • Боронос, В. М. 2262 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий аналіз" за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, В. Г. Боронос. — Суми : СумДУ, 2003. — 45 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/bn16.pdf
 • Карпіщенко, Т. О. 2265 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : для студ. денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Т. О. Карпіщенко, П. М. Рубанов, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 24 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/bn1.pdf
 • Рубанов, П. М. 2299 Методичні вказівки для практичних занять на тему "Кредитування" з блоку дисциплін "Фінанси" [Текст] : для студ. денної та заочної форм навчання та слухачів ФПФ / П. М. Рубанов, В. Г. Боронос, Т. О. Карпіщенко. — Суми : СумДУ, 2002. — 33 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/385.pdf
 • Боронос, В. М. 2298 Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] : для студ.напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, В. Г. Боронос. — Суми : СумДУ, 2001. — 25 с. — Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/383.pdf

Цитування:

Керівництво аспірантами:

не керував (за виключенням тимчасового керівництва)

Досягнення:

Certificate of Attainment in Modern Languages - ECL. English. Level B2

Організаційна робота:

згідно плану та поточних доручень

Робота зі студентами:

спільні публікації тез наукових конференцій

Участь у науковій роботі:

згідно плану науково-дослідних робіт кафедри.

Раніше виконані НДР (без виділеного фінансування):

2018

 • Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу [Текст] : звіт про НДР № 0117U004069 (01.2017-12.2018) (заключний) / Кер. О. О. Захаркін; викон.: ... П.М. Рубанов [та ін.] ... - Суми : СумДУ, 2018. - 58 с.
 • Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки [Текст] : звіт про НДР № 0115U002554 (02.2016-02.2018) (заключний) / Кер. Д. В. Леус. викон.: ... П.М. Рубанов [та ін.] ... - Суми : СумДУ, 2018. - 42 с.

2016

 • Податкові механізми регулювання використання біоінновацій [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. М.Ю. Абрамчук; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2016. - 79 с. – № ДР 0114U006542. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53276.
 • Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. В.Г. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2016. - 65 с. – № ДР 0115U002552. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53521.
 • Фінансово-економічне обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. Т.В. Касьяненко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2016. - 90 с. – № ДР 0115U002309. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53268.
 • Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. О.О. Захаркін; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2016. - 114 с. – № ДР 0115U002553. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53293.
 • Управління фінансуванням публічних екологічних послуг [Текст]: звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. Н.В. Котенко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2016. - 55 с. – № ДР 0115U001003. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67626.

2015

 • Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст]: звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. М.В. Костель; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2015. - 84 с. – № ДР 0113U008383. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53419.
 • Податкові механізми регулювання використання біоінновацій [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. М.Ю. Абрамчук; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2015. - 56 с. – № ДР 0114U006542. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45062.
 • Фінансово-економічне обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. Т.В. Касьяненко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2015. - 86 с. – № ДР 0115U002309. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44788.
 • Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. О.О. Захаркін; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2015. - 162 с. – № ДР 0115U002553. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44820.
 • Управління фінансуванням публічних екологічних послуг: звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. Н.В. Котенко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2015. - 31 с. – № ДР 0115U001003. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44577.

2014

 • Формування фінансового механізму стабілізації економіки України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. Н. А. Антонюк; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2014. - 60 с. – № ДР 0111U007004. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39378.
 • Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. К. В. Ілляшенко; ; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2014. - 34 с. – № ДР 0112U008285. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39516.
 • Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. К. В. Ілляшенко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2014. - 39 с. – № ДР 0112U008286. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39517.
 • Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів [Текст] : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; кер. С. В. Похилько; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2014. - 50 с. – № ДР 0114U001000 – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39515.
 • Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. М. В. Костель; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2014. - 84 с. – № ДР 0113U008383. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39583.

2013

 • Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. М. В. Костель; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2013. - 51 с. – № ДР 0113U008383. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39380.
 • Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. І. Д. Скляр; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2013. - 44 с. – № ДР 0111U009625. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39369.
 • Формування фінансового механізму стабілізації економіки України = Аналіз особливостей формування фінансового механізму реалізаціі стабілізаційної політики в Україні: звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер.: Н. А. Антонюк; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2013. - 62 с. – № ДР 0111U007004. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35539.
 • Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні = Теоретико-методологічні засади узгодження фінансових інтересів суб'єктів соціального партнерства на місцевому рівні: звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. К. В. Ілляшенко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2013. - 33 с. – № ДР 0112U008285. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35419.

2012

 • Формалізація сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку України: звіт про НДР (заключний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: І. М.Кобушко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 79 с. – № ДР 0111U009804. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32453.
 • Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників = Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва: звіт про НДР (проміжний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: ..., П. М. Рубанов; викон.: В.Т.Александров [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 60 с. – № ДР 0111U008924. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32640.
 • Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації: звіт про НДР (проміжний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: І. Д. Скляр; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 43 с. – № ДР 0111U009625. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34466.
 • Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства: звіт про НДР (заключний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: І. Д. Скляр; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 54 с. – № ДР 0110U006868. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34465.
 • Формування фінансового механізму стабілізації економіки України. Аналіз закономірностей розвитку економіки та забезпечення його стабілізації як необхідної передумови подолання економічних криз: звіт про НДР (проміжний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: Н. А. Антонюк; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 35 с. – № ДР 0111U007004. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34467.
 • Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування: звіт про НДР (заключний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: І. Й. Плікус; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2012. - 56 с. – № ДР 0110U006867. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32405.
 • Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території: звіт про НДР (заключний)/ МОНМС, СумДУ; кер.: В. Г. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. – Суми: СумДУ, 2012. – 77 с. – № ДР 0110U007825. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32444.

2011

 • Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням: звіт про НДР (заключний) / МОНМС, СумДУ; кер.: В. М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2011. - 76 с. – № ДР 0109U001484. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32500.
 • Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території: звіт про НДР (проміжний) / МОНМС, СумДУ; кер.: В. Г. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2011. - 54 с. – № ДР 0110U007825. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32505.
 • Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням: звіт про НДР (заключний) / МОНМС, СумДУ; кер.: В. М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2011. - 55 с. – № ДР 0109U001483. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32540.
 • Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку: звіт про НДР (заключний) / МОНМС, СумДУ; кер.: В. М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2011. - 55 с. – № ДР 0109U001480.
 • Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Етап 1. Аналіз сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, її ролі та значення в економічному зростанні : звіт про НДР (проміжний) / МОНМС, СумДУ; кер. І. Д. Скляр; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : Вид-во СумДУ, 2011. - 40 с. – № ДР 0110U006868. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27286.
 • Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування. Етап 1 Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств : звіт про НДР (проміжний) / МОНМС, СумДУ; кер. І. Й. Плікус; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2011. - 38 с. – № ДР 0110U006867. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27285.
 • Дослідження кон'юктури інвестиційного ринку України : звіт про НДР (заключний) / МОНМС, СумДУ; кер. І. В. Кобушко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2011. - 114 с. – № ДР 0111U008162. – Режим доступу:. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27284.

2010

 • Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням. Етап 1. Аналіз сучасної концепції управління інноваційним розвитком та особливостей відтворення інновацій в умовах трансформації економіки України : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; керівн. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2010. - 30 с. – № ДР 0109U001484. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11504.
 • Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку. Етап 2 Дослідження ролі місцевих бюджетів у механізмі фінансового забезпечення екологічних послуг : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. М.В. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : Сумський державний університет, 2010. - 34 с. – № ДР 0109U001480. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27245.
 • Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням. Етап 2 Дослідження науково-методичних підходів до узгодження еколого-економічних інтересів : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2010. – 57 с. – № ДР 0109U001483. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27244.
 • Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням. Етап 2 Розробка фінансового механізму управління інноваційними процесами : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; кер. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : Сумський державний університет, 2010. - 47 с. – № ДР 0109U001484. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27247.

2009

 • Эколого-экономическая оптимизация регионального рынка средств защиты растений: отчет по НИР (заключительный)/ МОН, СумГУ; рук.: И.Н.Кобушко; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Сумы: СумГУ, 2009. – 255 с. – № ДР 0109U004558. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32635.
 • Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки. Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; керівн. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2009. – 33 с. – № ДР 0106U008508. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13302.

2008

 • Фінансовий механізм кредитно-інвестиціиного забезпечення сталого еколого-економічного розвитку. Обгрунтування і розробка фінансового механізму кредитно-інвестиційного забезпечення сталого еколого-економічного розвитку економіки : звіт про НДР (проміжний) / МОН, СумДУ; керівн. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2008. – 51 с. – № ДР 0106U008510. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6625.

1999

 • Розробка ринково-орiєнтованого фiнансового механiзму управлiння ефективнiстю екологiчного розвитку автотранспортного процесу : звіт про НДР (заключний) / МОН, СумДУ; керівн. В.М. Боронос; викон.: ..., П.М. Рубанов [та ін.]. – Суми : СумДУ, 1999. – 150 с. – № ДР 0197U016593.

Науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, стажування, гранти:

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Диплом ДК №000276, Київ, рішення Вищої атестаційної комісії України від 26.03.1998р.

Вчене звання:

Доцент кафедри фінансів. Атестат ДЦ №008141, Київ, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р..

Підвищення кваліфікації:

 • Програма підвищення кваліфікації «Ораторське мистецтво або мистецтво красномовства» (з 15.04.2019 до 26.04.2019. Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Посвідчення про підвищення кваліфікації №3262 від 13.05.2019).
 • Програми з активних методів навчання (Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 05408289/01135-18 (від 29.11.2018 року, реєстраційний №16.01.983/18), з 10.10.2018 до 23.11.2018).
 • «Методика забезпечення бюджетування машинобудівного підприємства», від 15.07.2014 р. (з 09.06.2014 по 20.06.2014).
 • «Електронні засоби та дистанційні технології навчання» від 04.01.2013 (з 13.06.2012 по 04.01.2013).
Поділитися: